6 tekniktrender att hålla koll på just nu

Nästa våg av omvälvningar och produktivitetsförbättringar väller just nu över oss, och det innebär möjligheter för det digitala företaget – så länge man följer rätt färdplan.

Nästa våg av omvälvningar och produktivitetsförbättringar väller just nu över oss, och det innebär möjligheter för det digitala företaget – så länge man följer rätt färdplan.

Våra sex tekniktrender är viktiga vägvisare för innovation under din digitala transformationsresa.

1. Nya plattformar för företaget

Under 2019 kommer företag att röra sig i riktning mot gemensamma IT-plattformar så att de kan reagera snabbare på förändrade marknadsvillkor och fatta bättre, mer välinformerade beslut. Den här typen av plattformar ger möjlighet till djupgående analyser, följer verksamhetens informationsflöde och är enkla att använda.

Det handlar om teknik du behöver, inte teknik du skapar. Det handlar om att du ska låta dina resurser ägna mindre tid åt att hantera datorer och mer tid åt att skapa differentierade produkter och tjänster, där differentieringen kommer från information som du tillhandahåller i sitt sammanhang, vilket förändrar upplevelsen i grunden.

2. Livlig och kreativ kamp om digitala talanger

På grund av detta måste IT-chefer göra radikala förändringar i blandningen av kompetenser så att fokus i mycket högre grad ligger på informationsintegration, informationsanalys och informationsstyrning. Hur ska de göra detta, med tanke på bristen på digital kompetens?

Svaret är: gemensamma plattformar (se trend nr 1) där talanger samlas på ett och samma ställe. Och kreativa metoder som crowdsourcing, bring your own teams (BYOT), inkubatorer och strategiska så kallade ”acquihires” – något som beskrivs närmare i Unleashing Digital Talent for Fun and Profit, en rapport från vårt Leading Edge Forum.

3. Kvantifierade företag: sluta gissa – börja mäta

Under 2018 blir hela organisationen datadriven. Numera använder sig medarbetarna av data för att fatta bättre beslut.
Företag kommer att dra nytta av det så kallade ”dataslagget” från sina digitala system för att på så vis kvantifiera verksamheten. Denna typ av kvantifiering kommer att segla upp som en primär drivkraft för digital transformation.

Ett av de första områdena för kontinuerlig förbättring kommer att vara affärsprocesser, då datadrivna arbetssätt, plattformar och agila tekniker börjar frigöra enorma mängder produktivitet.

När företagen tvingas att tänka på nya sätt kring stora data kommer de att använda sig av avancerad maskininlärning för att fatta bättre beslut baserat på mindre mängder data.

Läs också: Baserar du dina beslut på data eller på magkänsla?

4. Företag blir starkare med hjälp av motståndskraftiga IT-system

Men om något fel uppstår i maskinerna (i plattformen som beskrivs i trend nr 1) kan det leda till mycket stora problem.

Därför måste vi tänka på nya sätt kring motståndskraft när det gäller tillförlitligheten hos informationsplattformar. Inte minst med tanke på hot i form av inte bara cyberattacker, utan också naturkatastrofer, leverantörer som gör fel, den mänskliga faktorn och även sammanslagningar och förvärv, som orsakar instabilitet.

Företag måste se till att vara så motståndskraftiga som möjligt genom att planera och öva inför sådana här hot, för de kommer att bli verklighet

5. Företag växer genom att utöka sin digitala verksamhet

Behovet av motståndskraft förstärks genom att företag expanderar in på närliggande marknader – digitala verksamhetsutökningar – och bildar rika ekosystem. Den här tillväxten kan ske organiskt genom partnerskap eller förvärv. Ett exempel är Amazons förvärv av Whole Foods.

Dessa informationsekosystem är mycket värdefulla, oavsett om de ägs av någon eller är ett resultat av partnerskap. GE:s Predix-plattform för IoT inom tillverkningsindustrin är ett bra exempel på en digital verksamhetsutökning och ett starkt ekosystem.

6. AI blir smartare och mer praktiskt användbart

I slutändan handlar allt om information, och vi vet att maskiner kan göra ett bättre, snabbare jobb när det gäller att förstå information jämfört med människor. Därför står AI i centrum 2019.

Med rätt färdplan och dessa vägvisare kan företag lyckas med sina digitala transformationsresor under 2019 och därefter.

Läs också: Vad är IT? Hur utnyttjar man IT på bästa sätt?

Läs också: Industri 4.0 kräver en modern teknikplattform

Säg din mening

*