Teknikskulden sätter stopp för innovationen

Teknikskulder handlar om allt som inte blivit färdigt, de onödigt komplicerade och de föråldrade lösningarna som gör att företaget inte kan utvecklas. Teknikskulder förhindrar innovation och försämrar konkurrenskraften.

Alla känner till problemet: Företaget har ett, eller i många fall flera, IT-system som blivit ordentligt gamla, som är komplicerade och tröga att använda och som innehåller kritiska eller viktiga data och information som enbart är tillgänglig i just det systemet. Dessutom går det inte att integrera systemet med andra system för informationsutbyte.

– Teknikskulder utgör ett stort hinder för innovation och företagens möjligheter att skapa nya tjänster, säger Morten Sælemyr på DXC Technology.

– Teknikskulder handlar om allt som inte blivit färdigt och de föråldrade lösningarna som gör att företaget inte kan utvecklas. Teknikskulden är dessutom ofta självförvållad, tillägger Bo Hjort Christensen, ERP-expert och högskolelektor vid Handelshögskolan BI i Oslo.

Teknikskulder är ett allvarligt problem

För vissa företag kan en hög teknikskuld vara lika allvarlig som att vara skuldsatt på det traditionella sättet.

– Problemet med en teknikskuld är att det tar lång tid att reagera på vad marknaden och de egna kunderna efterfrågar. Det kan också ta lång tid att få ut nyheter på marknaden. Man ser ett tydligt behov på marknaden, men det kostar miljoner och tar lång tid att få lösningar på plats som gör att man kan reagera på det. Så ser situationen ut för de allra flesta företag idag, fortsätter Sælemyr.

Tre effekter av teknikskulder:

 1. gör det omöjligt att uppskatta, beräkna och budgetera precist
 2. svårt och tidskrävande underhåll
 3. tröga reaktioner på marknadsförändringar

ERP-experten: så här ser framtidens ERP ut

Teknikskulder är ett utbrett fenomen

Flera undersökningar har gjorts av de norska företagens teknikskulder. I en av undersökningarna svarade mer än hälften av de tillfrågade att hela eller väsentliga delar av deras systemportfölj var föråldrad. Flera talade om gamla system och berättade att de upplever problem och frekventa fel på grund av att deras lösningar är föråldrade och/eller inte längre stöds.

Morten Sælemyr förklarar hur företag har hamnat i den tekniska skuldfällan.

– När man en gång i tiden tog företagets system i bruk gjorde man en mindre anpassning av kärnsystemet för att anpassa det för ett särskilt behov som då fanns. När man gjorde det kostade det inte särskilt mycket, men allt eftersom har följdkostnaderna blivit rejäla eftersom anpassningen programmerats in i systemets kärna. Det påverkar alla efterföljande uppgraderingar och anpassningar, förklarar han, och fortsätter:

– Pressen på innovation har medfört att man tar genvägar som nu innebär problem. Många företag har dessutom inte bytt leverantör på grund av att de är beroende av vissa personer hos sina befintliga leverantörer.

Detta är kännetecknande för teknikskulder:

 • Bristande kompetens
 • Programkoden är av dålig kvalitet, ofullständig och full av kommentarer av typen ”Måste fixas”
 • Integrationer av spagettityp
 • Konstiga parameternamn
 • Missnöjda kunder
 • Föråldrad teknik
 • Försenat underhåll
 • Många kockar …
 • Genvägar
 • Komplicerad programkod
 • Utdöende kodspråk
 • Uteblivna uppgraderingar
 • Dyrt och tidskrävande att genomföra ändringar
 • Programkod som ingen vågar röra
 • Fastlåst till en enda leverantör
 • Personberoende

Teknikskulder kan saneras

Sælemyr säger att man har två alternativ för att hantera en teknikskuld.

– Man kan uppgradera de gamla systemen eller börja använda molntjänster.
Sælemyr anser att det första alternativet aldrig kan bli lönsamt. Det kostar både tid och pengar, och när man står inför nästa vägval blir det lika dyrt och tidskrävande att göra nya nödvändiga systemändringar.

– Molntjänster innebär att man kan göra sig kvitt den tekniska skulden och dessutom arbeta med innovation i realtid. Det kostar visserligen även både tid och pengar att flytta företagets system till molnet, men har man väl gjort det kommer all framtida utveckling och anpassning att kunna genomföras både snabbt och billigt. Samtidigt ser systemleverantören till att kärnsystemet alltid är uppdaterat, säger Sælemyr.

Läs om 5 viktiga skillnader mellan Dynamics AX 2009/2012 och Dynamics 365 for Finance and Operations

Säg din mening

*