Sensorer gör industrin smartare

Med sensorer som samlar in data och information, analyseras data och information med hjälp av artificiell intelligens. På så sätt blir produktionen smartare och mer lönsam.

Sensorer som samlar information och data kallas ofta Internet of Things (IoT). Om du ansluter sensorerna till snabbt internet (5G) och avancerade dataanalysverktyg (Big Data/artificiell intelligens) blir det en perfekt storm, enligt Telenor. Denna storm kan ge bättre produktkontroll, bättre kundupplevelse, ökad försäljning och bättre lönsamhet i projektindustrin.

All data som samlas in ger tillverkaren värdefull information om produkten. Denna information kan sedan användas för att förbättra produkten. På så sätt kan fysiska produkter också få samma små, stegvisa förbättringar som vi känner igen från mjukvarubaserade tjänster.

Internet of Things kombinerat med datainsamling och analys har interna och externa effekter.

– Den interna effekten handlar om att sänka kostnader samt effektivisera och snabba upp processer. De externa fördelarna är kundnytta och kundupplevelse. Och förbättrar man kundupplevelsen och värdet ökar produktens värde samtidigt. Det ger ofta ökade intäkter och bättre marginaler, säger Henrik Borg, chef för Digital Solutions på DXC Scandinavia.

Vikten av att börja med ledningen

Hur börjar du med Internet of Things och Big Data? DXC:s Henrik Borg betonar att sådana digitaliseringsprojekt måste vara förankrade i ledningen.

– Utgångspunkten måste alltid vara att projektet skapar värde för verksamheten. Vad är businesscaset? För det andra måste tekniska experter och it-avdelningen komma på banan. Och kom ihåg att alla it-satsningar måste vara rotade i hela organisationen, säger Henrik Borg.

Henrik Borg betonar att IoT och Big Data är något som alla chefer bör förhålla sig till. Man bör också titta på vilken inverkan tekniken kommer att få och hur det kommer att påverka branschen som man verkar inom.

– Glöm inte de möjligheter som IoT och Big Data ger. Detta gäller särskilt för företag som arbetar projektorienterat. För projektbaserade industriföretag ger tekniken ett antal uppenbara fördelar, fortsätter Henrik Borg och listar tre fördelar och möjligheter:

• Nya affärsmodeller och erbjudanden som riktar sig till varje enskild kunds behov utifrån dess unika förutsättningar
• Använd data kontinuerligt i förbättringsarbetet med produkt- och processutveckling
• Predictive maintenace/förebyggande underhåll – åtgärda när det verkligen behövs och planera det så det ger minst påverkan på den dagliga driften

Gör data mer värdefullt

Henrik Borg betonar att industrin måste bearbeta sin data korrekt om den ska skapa fördelar.

– En sak är att samla in strukturerad och ostrukturerad strömmad data (Big Data). Det är en helt annan sak att skapa information av data som skapar värde för kund och den egna organisationen. Det viktiga är att hitta use-casen som skapa värde för kunden eller för den egna verksamheten. Integrera beslutstöd som en självklar del i ledningsstrukturen och beslutsfattande, säger Henrik Borg och lyfter fram de två viktigaste punkterna:

• Hitta use-casen som skapar värde för kunden eller för den egna verksamheten

• Datadrivna beslut – Integrera beslutstöd som en självklar del i ledningsstrukturen och beslutsfattandet

Artikel: Alla pratar om Big Data – men vad är det egentligen?

Läs också: Customer churn kostar miljarder

Hämta gratis rapport: Starta din digitalisering och uppnå din digitala potential

Säg din mening

*