Så går du från produkt till tjänster

Vi har samlat fyra exempel på verksamheter som har fått hjälp från Alexandra Instituttet i arbetet med att gå från produkt till tjänster.

Artikeln publiceras i samarbete med Alexandra Instituttet.

Många verksamheter börjar med en konkret produkt. Men ofta kan produkten och tekniken inte stå för sig själva. De stärks genom att man lägger till ett lager med tjänster på den traditionella produkten. Förutsättningen för detta är att man antingen vet hur kunderna interagerar med produkten eller att man samlar in data om produkterna.

Duka – från produkt till tjänstesupport

I Danmark finns omkring 1,1 miljoner människor som inte är födda rakt in i den digitala tidsåldern och som därför kan behöva en del hjälp med att hantera datorer och surfplattor.

Företaget duka har specialiserat sig på att sälja enkla datorer med ett tillhörande serviceprogram. Här är allt förinstallerat och man behöver aldrig uppdatera program eller bekymra sig över säkerheten. Allt man behöver göra är att starta datorn, så är man i gång.

Företaget har gått från att vara en idé om hardware och software till att service är en viktig komponent i affärsmodellen. Kärnan i god tjänsteinnovation är att kunna sätta sig in i hur det är för användarna och förstå deras behov.

Alexandra Instituttet har hjälpt till med kundintervjuer och användarundersökningar så att duka kan stödja sina kunder på en ny plattform och därmed nå en bredare målgrupp.

Alexandra Instituttet har samtidigt utvecklat en unik softwarelösning som gör det möjligt att erbjuda fjärrsupport via surfplattor.

Användarstudier styrker Aguardios nudging-lösning som ska få oss att spara på vattnet

Hur får man folk att spara på vatten när de duschar? Det är en fråga som det danska startupbolaget Aguardio ApS har fokuserat på genom att utveckla en användarvänlig lösning i form av en sensor och en display som samlar in data och visualiserar vattenförbrukning. Syftet är att motivera användaren att spara på vattnet. Lösningen är bland annat installerad på flera hotell i Danmark.

Aguardios lösning handlar inte bara om att leverera teknik. Det handlar också om att skapa värde med hjälp av de data som tekniken samlar in. Det vill säga att skapa medvetenhet om vattenförbrukning hos användarna och nudgea dem till att spara på vattnet.

Men hur vet man som företag om tekniken påverkar duschupplevelsen och om den faktiskt leder till kortare duschtid?

För att undersöka detta har Aguardio slagit sig ihop med Alexandra Instituttets experter, som har genomfört användarstudier på två övernattningsställen. Undersökningen bekräftar att hotellgäster gillar sådana här idéer och tar dem till sig.

Dessutom bekräftar den tesen om att Aguardios produkt passar bra att installera på hotell som redan arbetar med hållbarhetsfrågor.

Precis sådan feedback är väsentlig för Aguardio. Det bidrar till att verifiera mjuka värden och till att stärka hela berättelsen kring deras produkt och hur de kommunicerar kring den.

Läs mer: Servitization: behåll kunderna genom att sälja tjänster

TracTracs spårningslösning förenklar för åskådare vid seglingstävlingar

Det danska företaget TracTrac har specialiserat sig på att ta fram GPS-baserade spårningssystem för olika idrottsgrenar, och har sedan 2006 samlat in och lagrat enorma mängder data.

TracTrac har utvecklat en abonnemangsbaserad lösning som gör det möjligt för åskådare att följa med i idrottsgrenar som segling, orientering och cykling baserat på realtidsdata. Lösningen kan dessutom användas av idrottsklubbar, som får möjlighet att erbjuda optimerad träning till sina idrottsutövare.

Värdeerbjudandet till kunden är beroende av att systemet har flera användare (så att man kan följa flera deltagare) och att det går snabbt att ställa in. Det uppnår man bara om tekniken går enkelt och snabbt att använda.

TracTrac har därför inlett ett samarbete med Alexandra Instituttet kring utvecklingen av sina produkter och tjänster med inriktning på segling. Alexandra Instituttet experter inom dataanalys, artificiell intelligens och deep learning arbetar med att omvandla de stora datamängderna till neurala nätverk. Det innebär att man kan få fram ännu mer exakta mätningar utan tidskrävande konfigurationer.

Läs mer: Så här når du de digitala kunderna

Företag abonnerar på Sensohives givardata

Inom industrin läggs mycket tid på mätning av temperaturer och kontroll av luftfuktigheten i olika rum. Ofta utförs detta manuellt, vilket kan vara både tidskrävande och besvärligt.

Startupbolaget Sensohive utvecklar avancerade men billiga trådlösa givare för övervakning av fukt och temperaturer på till exempel fruktodlingar, slakterier, inom restaurangbranschen eller byggbranschen.

Sensohive omvandlar insamlade realtidsdata från givarna till information som företagen abonnerar på och använder som beslutsunderlag för att optimera sina processer eller förhindra avbrott och spill. Sensohives affärsmodell är alltså baserad på ett tjänsteerbjudande snarare än en fysisk produkt.

Sensohive samarbetar med Alexandra Instituttet kring ytterligare utveckling av sina lösningar.

Stärk konkurrenskraften med unika kundupplevelser

Digitalisering utan modeord? Hämta en kostnadsfri rapport med 5 praktiska råd och 10 konkreta affärsfall: Infria din digitala potential

Säg din mening

*