Gartner förutspår framtiden för AI-teknik

Gartner förutspår fem områden där företagsledare måste utnyttja AI på ett strategiskt och centralt sätt som en katalysator för digitala verksamhetsinitiativ.

Strategisk användning av artificiell intelligens (AI) kan komma att få omvälvande resultat.

Emellertid har AI-användningen nästan tredubblats sedan 2017, något som ökar risken för att de tekniska kärnkomponenterna och AI-initiativ hamnar i otakt.

Analysföretaget Gartner har studerat trenderna inom AI, och i november 2018 presenterade företaget fem strategiska antaganden för AI-planering de närmaste åren.

Antagande 1 för strategisk planering

Fram till 2023 kommer de beräkningsresurser som används för AI att femdubblas jämfört med 2018. AI blir därmed en av de viktigaste belastningskomponenterna som påverkar infrastrukturella beslut.

Antagande 2 för strategisk planering

Fram till 2022 kommer bara 15 procent av användningsfallen där AI-teknik utnyttjas – till exempel maskininlärning (ML) och djupa neurala nätverk (DNN) och där Edge- och IoT-miljöer är inblandade – att bli framgångsrika.

Läs också: Så här kommer du igång med machine learning

Antagande 3 för strategisk planering

Fram till 2022 kommer över 75 procent av organisationerna att använda DNN för användningsfall som skulle ha kunnat lösas med klassisk ML-teknik.

Antagande 4 för strategisk planering

2023 kommer 70 procent av den AI-relaterade arbetsbelastningen att bygga på applikationsbehållare eller byggas enligt en serverlös programmeringsmodell som kräver en DevOps-kultur.

Antagande 5 för strategisk planering

2023 kommer 40 procent av alla infrastruktur- och driftteam på storföretag att använda AI-förstärkt automation vilket ger högre IT-produktivitet som samtidigt är smidigare och mer skalbar.

AI är i nuläget med på topp-fem-listan över de viktigaste frågorna för IT-chefer och de investeringar som görs från chefer i ledningsskiktet är stora. Trender över pionjärsatsningar visar att AI kan ge anmärkningsvärda resultat, men AI-projekt är än så länge föga framgångsrika.

För att lyckas med sina AI-initiativ bör ledare:

• se till att infrastrukturella strategier matchas mot företagets användningsfall och behov

• hyra in experter på nyare verktyg och teknik eller se till att befintliga team får vidareutbildning

• standardisera och sprida teknik som leder till hög produktivitet brett inom organisationen

• minimera förekomsten av överskridna tidsplaner och kostnader genom att kombinera strategier för bygga, köpa och outsourca samt använda mogna verktyg och förintegrerade lösningar.

Läs också: Hur artificiell intelligens kommer att göra skillnad i ditt liv

Läs också: Jobb som skapas genom AI

Säg din mening

*