Blockchain kräver förståelse för tekniken och organisationen

Blockchains potential ligger i skärningspunkten mellan teknik, organisation och verksamhet. Alexandra Instituttet har analyserat erfarenheterna från fem ledande projekt som har kommit igång ordentligt när det gäller att implementera blockchain.

Blockchain är ett av de mest hajpade begreppen inom teknikvärlden just nu, och många företag undrar hur de kan dra nytta av den potential som finns i tekniken.

Denna teknik ger nämligen nya möjligheter att säkra dataintegritet och spårbarhet och att skapa processtransparens över verksamhets- och organisationsgränser. Affärspotentialen är alltså stor.

Men blockchains potential ligger i skärningspunkten mellan teknik, organisation och verksamhet. Om man vill komma igång med att använda blockchainteknik är det viktigt att man ser på materialet ur flera perspektiv.

Det är viktigt att inte bara lyssna till verksamhetsutvecklaren som säger att blockchain är det nya svarta, eller teknikern som gärna vill lyfta fram hur ett protokoll kan köras två procent snabbare.

Blockchain får två roller inom företag

Man kan inte bara fokusera på den tekniska potentialen, eftersom tekniken omfattar alla delar av organisationen. Att skapa framgång med hjälp av blockchainteknik handlar för många företag inte bara om att få ordning på tekniken, upprätta nya partnerskap eller skapa nya affärsrutiner.

Det handlar också i hög grad om att få de tekniska möjligheterna att gå hand i hand med den organisatoriska och affärsmässiga potentialen.

Det menar Anne Bøgh Fangel och Jonas Lindstrøm från Alexandra Instituttet. De har just slutfört en rapport som de tagit fram på uppdrag av Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering angående potentialen med blockchain. De har analyserat erfarenheterna från fem ledande projekt som har kommit igång ordentligt när det gäller att implementera blockchain.

– Blockchain får två roller: både som något som löser ett tekniskt problem och som något som kan möjliggöra organisatoriska lösningar som annars inte hade varit möjliga. Det öppnar dörrar och skapar möjligheter för samarbeten som inte fanns tidigare. Man behöver kombinera de här två sakerna för att förstå helheten med blockkedjor – och inte bara fokusera på tekniken, säger Jonas Lindstrøm, Senior Security Architect på Alexandra Instituttets Security Lab.

Läs mer: Internetgurun: Satsa på blockchain

Uppmärksamhet från ledningen

I sitt arbete med rapporten intervjuade de en rad företag och organisationer, och det var särskilt intressant att titta på vilken betydelse teknikhajpen har haft för genomförandet av projekten. Flera menar att hajpen gör att de plötsligt kan väcka uppmärksamhet kring ett projekt som de inte tidigare har fått någon uppmärksamhet kring.

– Sådant som har legat långt bortom ledningens blickfång får helt plötsligt massor av uppmärksamhet. När blockchain hajpas beror det dels på Bitcoin, dels på att det potentiellt kan lösa ett problem som handlar om tillit mellan olika organisationer, säger Anne Bøgh Fangel, Principal Organisation Analyst.

Ersätter central tredje part

Många av de projekt som arbetar med implementering av blockkedjor just nu kännetecknas av att det är just blockkedjetekniken som har bidragit till att digitaliseringsprojektet har satts igång.

– Många av de projekt som genomförs just nu kännetecknas av att de omfattar hela organisationer. Tidigare kom man överens om en central del som skulle styra projektet, men nu kan man ha en mer platt struktur. Det gör att en hel digitaliseringsprocess som tidigare inte var möjlig nu blir det, förklarar Jonas Lindstrøm.

– Det löser de problem som alltid uppstår när mer än en part är inblandad. När det rör sig om ett system inom en och samma organisatoriska enhet är blockchain inte intressanta. Men så snart man går över organisationsgränserna löser de ett potentiellt problem och skapar viss transparens. Det kan handla om transparens ur ett medborgarperspektiv eller mellan samarbetspartner eller konkurrenter, säger Anne Bøgh Fangel.

Tekniken tar den roll som annars vanligtvis spelas av en offentlig instans eller branschorganisation. I situationer där de sistnämnda inte kan ta den rollen kan blockchain vara en möjlig lösning.

– Men det är inte bara en teknisk quickfix – det krävs ändå en massa arbete för att få de här organisationerna eller parterna att köpa in sig på det blockchainsystem man sätter upp. Men blockchain kan användas som ett sätt att övertyga folk om att det är en bra modell, eftersom det möjliggör ett jämlikt samarbete, säger Jonas Lindstrøm.

Läs mer: Fem konkreta exempel på hur blockchain kan användas

Se på tekniken ur flera perspektiv

För en organisation som är på väg att implementera tekniken är det viktigt att se till att man har olika typer av kompetenser på plats. Ofta har man antingen den tekniska förståelsen, vilket gör att man lätt förälskar sig i tekniken, eller så är man verksamhetsutvecklare och kommer på alla möjliga idéer som inte är tekniskt genomförbara.

– Det gäller säkerhet i allmänhet, men även GDPR och säkra beteenden inom organisationer där man ska utarbeta regler kring hur data ska skyddas. Om systemet inte utformas på rätt sätt kan det leda till att alla säkerhetsbestämmelser inte implementeras som de ska. Det är därför viktigt att man ser på materialet ur flera perspektiv, säger Anne Bøgh Fangel.

Ladda ner gratis rapport: Digitalisering utan modeord? Hämta en kostnadsfri rapport med 5 goda råd och 10 konkreta erfarenheter: Infria din digitala potential

Säg din mening

*