Byggbranschen bör hämta inspiration från Industri 4.0

Det har länge pratats om den fjärde industriella revolutionen, som innebär att fabriker och produkter utvidgas med hjälp av it. Samma utveckling står nu byggbranschen inför: Build 4.0.

Det menar Kaj Grønbæk, professor och Head of Interactive Spaces Lab vid Alexandra Institutet, i en artikel i nättidningen Altinget.

Man har börjat optimera och automatisera byggprocessen med hjälp av it. Man utrustar även byggnader med it så att man därigenom kan styra belysning, energi och tillträdeskontroll.

Se byggnaden som en tjänst

I stället för att överge en byggnad så snart den är färdigbyggd kan det vara intressant för entreprenörerna att leverera it-infrastruktur och skapa tjänster för byggnaden under hela dess livscykel.

De kan även erbjuda stöd för facility management. Det vill säga drift och underhåll av en byggnad, ett sjukhus eller en skola. En sådan tjänst kan generera intäkter långt efter det att byggnaden står färdig.

Vi kan dra en parallell till vindkraftsproducenterna. De bygger in it i vindkraftverken så att producenten kan övervaka dem ur underhållssynpunkt.

Samtidigt kan de leverera andra tjänster till ägarna genom att koppla samman data från vindkraftverket med förutsägelser baserade på väderprognoser och elpriser. Dessa tjänster kan hjälpa vindkraftverkets ägare att
minska slitaget på vindkraftverket och samtidigt sälja sin el till bästa möjliga pris.

Läs mer: Se alla tekniska möjligheter för entreprenörer och byggbranschen

Build 4.0 ger bättre underhåll

En av de första saker man tänker på i samband med Industri 4.0 är möjligheterna för förebyggande underhåll. Ett företag som tillverkar flygplansmotorer säljer inte dessa motorer bara som en produkt. De säljer också ett abonnemang på motorns effektiva flygtimmar och tar ansvar för underhållet av dem. De minimerar risken för att flygplanen blir försenade genom att ha full koll på när de behöver servas.

Samma sak gäller byggnader. Personen som har byggt byggnaden och vet hur den är konstruerad och vilka material som har använts kan på ett mer träffsäkert sätt säga när taket kommer att behöva inspekteras.

Kanske har man redan under byggprocessen skrivit upp en del saker som man behöver hålla ett öga på. Därmed kommer man att kunna underhålla byggnaden på ett bättre sätt – något som kan vara ett argument för att entreprenörer ska leverera digitala tjänster till byggnaden.

Läs mer: Augmented reality kan minska fel och förebygga olyckor

Drönare och augmented reality är användbara tekniker

Inom energistyrning går många specialiserade företag in och säger att de gärna tar över energistyrningen och tar en avgift för det motsvarande den aktuella elräkningen under förutsättning att de får sätta in energibesparande installationer.

På så vis tjänar de in de pengar de sparar på förbrukningen och lägger på en tjänst på en byggnad som redan från början är utrustad med it.

Man kan även använda sig av drönare och augmented reality i samband med service och underhåll. Man kan till exempel gå in och inspektera hissinstallationer och se hur realtidsdata strömmar genom systemet.

Därmed kan servicepersonal kontrollera skicket och testa ändringar med realtidsdata direkt på plats. Inom facility management är det ett perfekt sätt att få överblick över hela byggnaden.

Med hjälp av AR kan man se hur installationerna bakom väggen hänger ihop och arbeta målinriktat kring reparationer och byggnadsändringar.

Danska företag sitter på mängder av kunskap om energieffektivt byggande och energieffektiv styrning av byggnader, något vi borde bli bättre på att exportera till andra områden.

Om man installerar företagens smarta produkter i en byggnad kan man koppla samman dem med andra smarta produkter som styr el och värme.

Det finns stor potential i att företag slår sig ihop och erbjuder ett ekosystem med sina olika produkter i form av integrerade helhetslösningar.

Läs mer. Digitaliserad produktion av byggnadsmoduler – styrt från en cockpit

Digitalisering utan modeord? Hämta en kostnadsfri rapport med 5 praktiska råd och 10 konkreta affärsfall: Infria din digitala potential

Säg din mening

*