Digital transformation: Får din verksamhet ut tillräckligt av den?

Digitalisering handlar om att förstå hur tekniken ändrar förutsättningarna för hur man bedriver sin verksamhet, säger Rasmus Bækby, digital verksamhetsutvecklare.

Digital transformation är ett av dagens mest utslitna businessbegrepp. Det betyder enkelt uttryckt att ny teknik så som artificiell intelligens, robotar, självkörande bilar eller augmented reality från alla håll stormar in i företagens verksamhetsområden. Det medför en enorm mängd möjligheter, förändringar och hot.

Många företag upplever att de inte får ut tillräckligt av transformationen. Nyligen visade en undersökning att bara 16 procent av de tillfrågade företagen upplever att den digitala transformationen ökar deras performance vad gäller slutresultat. Och det har sina skäl.

Det råder ett utbrett missförstånd kring att digital transformation enbart handlar om teknik och om hur företag implementerar tekniken. Det stämmer inte.

Digitalisering och digital transformation är en kontinuerlig process som man aldrig blir färdig med. Det handlar om att förstå hur tekniken ändrar förutsättningarna för hur man bedriver sin verksamhet och för hur man förstår kunder, partner och medarbetare.

Digital transformation kräver bra ledning

Uber, Airbnb och liknande typer av plattformsverksamheter är bra exempel. Men den tillväxt och förändring av marknadssituationen som dessa båda företag har varit med och skapat är inte något som initierats av deras grundare. De insåg däremot att smartphones erbjöd möjligheter för utbyte av varor och tjänster, och reagerade på det genom att utveckla nya tjänster.

Och hur förbereder man sig på något som är oförutsägbart? Som Mike Tyson så träffande uttryckte det: alla har en plan tills de får en smäll på käften. Planen överlever sällan det första mötet med verkligheten. Därför krävs det att man på ledningsnivå har verktyg för att navigera sig igenom det hela.

Den amerikanska antropologiprofessorn Lucy Suchman har en väldigt bra liknelse, där ett gäng inför en raftingtur nedför en fors planerar turen utifrån de hinder de väntar sig att möta.

Alla får en gemensam bild av vad de har att vänta sig under turen. Så snart de kastar sig ut i gummibåten visar det sig att de tvingas göra saker de inte hade planerat i förväg: strömmen var starkare än de trodde, vattenståndet lägre, vinden starkare o.s.v.

Planen ryker när den möter verkligheten. Men planerandet har ändå varit oumbärligt. Det ger vissa förutsättningar att kunna agera utifrån en gemensam utgångspunkt och utifrån den situation man befinner sig i.

Just detta sätt att tänka behöver tillämpas i ledningen och organisationen. Det är bra att planera, men när det väl är dags att sätta planen i verket måste man kunna agera. Säkert har man en bra strategi för sina produkter. Men plötsligt kan det visa sig att två konkurrenter har lanserat just den produkt man själv hade tänkt lansera. Då behöver man kunna sadla om och ändra på saker och ting snabbare än planerat.

Så skapar du en framgångsrik digitala transformation

Det gäller inte bara på produktnivå. Man behöver också ha en strategisk omställningsberedskap, eller ”business agility”, som det gärna kallas, för hela verksamheten. Det handlar om förmågan att fånga upp förändringar i verksamhetsmiljön, både internt och externt. Att ha ögonen på omvärlden och vara bra på att analysera den, till exempel med hjälp av data.

Det handlar om förmågan att kunna fatta bästa möjliga beslut baserat på de ”signaler” men fångar upp. Och man ska också kunna agera både snabbt och effektivt – med utgångspunkt i planen och i situationen.

Digitaliseringen har pågått i över 30 år, och i dag är vi så genomdigitaliserade att vi faktiskt är med och upplever de förändringar som den medför.

Ju bättre du trivs med förändringarna, desto bättre rustad är du i den digitala transformationen. Det är i ett kontinuerligt samspel mellan teknik, organisation och verksamhet som en framgångsrik digital transformation kan skapas.

Läs mer: 5 faktorer som skapar digital transformation inom detaljhandeln

Säg din mening

*