Så ser framtidens ERP ut

Framtidens ERP är inte ett system utan en lösningsplattform med tjänster. Just nu ligger Microsoft i spetsen med molnplattformen Dynamics 365, enligt ERP-experten Bo Hjort Christensen.

Analysföretaget Gartner pratar om postmoderna affärssystem. ERP-experten Bo Hjort Christensen, lektor vid Handelshøyskolen BI, kallar de ERP-lösningar som just nu växer fram för ERP 4.0, tidsenligt nog.

– Varje dag skrivs det om digitalisering. Det går inte att öppna en dagstidning utan att det står något om digitalisering. Det är ett bra tecken, inleder Bo Hjort Christensen.

Han har arbetat med digitalisering i 40 år och har skrivit om digitalisering under de senaste 30 åren. Något som har förändrats under de senaste två åren är att företagens ledningar har börjat prata om digitalisering.

– I dag kräver styrelserna att företag ska digitaliseras. Det beror på att några styrelseledamöter har läst på – men ofta har de inte läst på tillräckligt noga. Då måste man vara försiktig. Jag upplever ofta att digitaliseringsambitionerna är större än förmågan, säger Bo Hjort Christensen.

Han understryker att det är ledningens uppgift att förstå var ett företag befinner sig när det gäller digitaliseringsnivån, att definiera en ny digital ambition och att avsätta de resurser som krävs för att nå denna ambition.

Affärsapplikationer genomgår i dag de största förändringarna sedan 1990-talet. Nu får vi postmoderna ERP med sammansatta lösningar från olika leverantörerAnalysföretaget Gartner

40 år med digitalisering

– Digitalisering har funnits som koncept i 40 år – och verktygen blir allt fler, men nu står vi inför en vändpunkt, eftersom väldigt många tekniker har nått en mognadsnivå och därmed kan inkluderas i affärssystem, säger Bo Hjort Christensen.

Han hänvisar till analysföretaget Gartner, som säger att: ”affärsapplikationer genomgår i dag de största förändringarna sedan 1990-talet. ERP-systemen håller på att nedmonteras. Nu får vi postmoderna ERP med sammansatta lösningar från olika leverantörer.”

I dag står vi, enligt Bo Hjort Christensen, inför en vändpunkt med stora förändringar inom hela ERP-världen. Det gäller allt från sättet på vilket affärssystem levereras och hur partner arbetar till vad en ERP-lösning håller på att bli.

– Vi går från CRM- och ERP-programpaket till lösnings- eller tjänstekoncept – från system till funktioner. Se bara på Microsoft Dynamics 365, en CRM-applikation som har ersatts av flera tjänster, så som Sales, Customer Service och Marketing, understryker Bo Hjort Christensen.

Läs också: ERP 4.0: En smidig plattform för koppling till ny teknik

ERP-begreppet skapades i ”on-prem-världen”

– Begreppen ERP och CRM är så kallade produktbeteckningar som har skapats i en on-premise-värld där man köpte ett helhetspaket. I och med att utvecklingen nu rör sig mot molntjänster är det helt onödigt att använda sådana här produktbeteckningar, eftersom tjänsterna ofta går att köpa var och en för sig. Jag tycker att det blir allt svårare att definiera exakt vad ERP-begreppet omfattar. Vi måste nog börja lämna lite mer utrymme när vi sätter en ring runt ett antal tillhörande tjänster. Det är detta vi kallar ”The Postmodern ERP”, fortsätter Bo Hjort Christensen.

– Under de senaste 15–20 åren har mycket hänt på ERP-fronten, framför allt när det gäller användargränssnitt. Det nya nu är att förändringarna inte bara sker på ytan utan djupt nere i grundlagret – i arkitekturen, i källkoden och i datamodellen. Nu händer mycket djupt nere i arkitekturen, och i detta sammanhang är det som Microsoft kommer med i och med plattformen Common Data Service (CDS) väldigt intressant, fortsätter Bo Hjort Christensen.

CDS är en plattform för utbyte av data och information och fungerar som ett fackverk för ERP-systemet och anslutna appar och tredjepartslösningar. Enligt Bo Hjort Christensen är det väldigt smart att använda just ordet fackverk – det visar på att det rör sig om en grund byggd på intelligens och logik, data.

Läs också: Vad är egentligen digitalisering och digital transformation?

Vad kännetecknar en äkta SaaS-lösning?

  1. Går mycket snabbare att leverera
  2. Erbjuder ett processbibliotek
  3. Erbjuder frekventa uppdateringar
  4. Erbjuder välfungerande API:er
  5. Erbjuder en Multi-Tenant-modell – flera kunder hyr/använder samma resurser och kodbas
  6. Erbjuder verktyg och metoder för kundspecifika utökningar
  7. Skalning nedåt fungerar bättre än med en on-premise-version
  8. Är säkrare än en on-premise-version
  9. Är ett ekonomiskt gynnsamt alternativ
  10. Erbjuder en mer intuitiv och självinstruerande användarupplevelse

Så ser framtidens ERP ut

– Är det intressant att fortsätta att använda begreppet ERP 2019? frågar sig Bo Hjort Christensen.

Han menar att ”längre fram kommer hela ERP-lösningen att levereras som en äkta molntjänst/SaaS-lösning” (se faktaruta). Det beror på att det är den mest kostnadseffektiva leveransmetoden, säger Bo Hjort Christensen.

– Framtidens ERP-partner kan bli ett slags mäklare som sätter ihop olika tjänster och appar från olika leverantörer. Man har sin huvudsakliga utgångspunkt i ett plattformsområde som SAP eller Microsoft. Sedan fungerar man som mäklare i och med att man hittar bra, värdeökande tjänster antingen inne i eller utanför detta ekosystem, säger Bo Hjort Christensen, som dock understryker att det är komplicerat att sätta ihop dessa olika tjänster.

– Jämfört med hur det såg ut för 20 år sedan kommer ERP-systemet att fungera mer som en blackbox med en hög andel automatiserade processer. Användaren kommer att övervaka och analysera processerna samt hantera avvikelser. Det kommer att bli mindre vanligt att man sitter och jobbar inne i systemet med transaktionsregistreringar, fortsätter Bo Hjort Christensen.

Enligt honom har Microsoft gjort en klassresa i och med utvecklingen av Dynamics 365, som med sitt fackverk i form av Common Data Service (CDS) är redo för framtidens ERP-arkitektur.

– Dynamics har utvecklats snabbare än kundbasen. Det är en fördel för förstagångsköpare, men det är lite mer krävande för den som ska uppdatera från äldre versioner av Dynamics till den molnbaserade 365-versionen, säger Bo Hjort Christensen.

Läs också: ERP och CRM smälter samman

Digitalisering utan modeord? Här får du en gratisbroschyr med fem goda råd och tio konkreta erfarenheter

Läs om fem viktiga skillnader mellan Dynamics AX 2009/2012 och Dynamics 365

Säg din mening

*