Så utnyttjar du IT på bästa sätt

Frågorna hopar sig när verksamheten ska välja IT-lösning. Som tur är får du här en del svar så att du kan använda IT som ett strategiskt verktyg.

Det kan vara en överväldigande uppgift för ett företag att handplocka rätt IT-system. För hur passar de företagets arbetsprocesser, bransch, kunder, medarbetare och strategi?

Hela processen kan bli både besvärlig och förvirrande. Men IT ska inte göra så att företaget får det svårare att nå sina mål, utan tvärtom.

Här får du svar på vad man ska koncentrera sig på och hur IT kan vara värdefull för en verksamhet.

IT är ett multiverktyg

När IT fungerar optimalt i en verksamhet utnyttjas tekniken som ett multiverktyg som hjälper företaget att nå sina mål. Detta händer när man har speciella system som är framtagna för att hantera en eller flera delar av företagets rutiner. Då är IT ett både praktiskt och nyttigt verktyg.

IT är också ett strategiskt och målbaserat verktyg. Det ger företaget det stöd och den hjälp det behöver för att nå sina framtida strategiska mål. Det kan t.ex. vara att öka produktionen med 100 procent eller att expandera verksamheten si och så mycket innan en viss tidpunkt. Här spelar IT en avgörande roll.

Faktum är att det i princip blir omöjligt för företaget att nå sina mål om man inte tar hjälp av IT.

Så här får du optimal nytta av IT som strategiskt verktyg

Frågan är då bara vad företaget ska fokusera på för att kunna utnyttja IT maximalt som strategiskt verktyg.

För det första ska du givetvis välja de IT-system som förenklar de arbetsuppgifter som förekommer i er bransch. Ett gott råd är att motstå frestelsen att välja den allra senaste tekniken. Välj hellre mogna och beprövade tekniker som passar företaget och branschen, och som med stor sannolikhet finns kvar på marknaden om 5–10 år. Du kan eventuellt fråga IT-leverantören om andra i er bransch har provat på teknikerna.

Strategi handlar ju om att planera för att nå ett långsiktigt mål. Därför kan du få en bra start genom att välja IT-system som har en enda gemensam databas. Det gör att data kan användas inom hela företaget för att dokumentera, analysera, planera och prognostisera.

Det innebär också att du kan använda informationen för att gå rationellt till väga när företagets mål och strategier ska bestämmas eller när preliminära resultat ska analyseras. Du kan nämligen göra riktiga djupdykningar i er skattkista med information för att studera verksamhetens resultat under specifika tidsperioder, för olika avdelningar och mycket annat.

En annan fördel med att använda IT-system med en gemensam databas är att de är konstruerade för att fungera tillsammans. Därmed är dina data inte låsta till ett bestämt system, utan går att nå från alla system som hör till IT-plattformen. Detta gör arbetet smidigare och därmed blir medarbetarna mer effektiva.

En bonus är att data också uppdateras och optimeras hela tiden. Det innebär att du blir mer agil och beredd att ändra kurs för att hänga med i och agera på de allra senaste trenderna.

Bra IT ger nöjdare medarbetare och bättre resultat

Betydelsen av välfungerande, användarvänliga och moderna IT-system ska inte underskattas. Detta kan i sig självt vara avgörande för att företaget ska lyckas locka till sig och hålla kvar de bästa medarbetarna. De blir nämligen nöjdare, mer produktiva och mycket mer välinformerade när verksamhetens IT-system fungerar problemfritt. Och detsamma gäller IT-avdelningen.

Molnbaserad IT ger också företaget förmåga att agera snabbt och effektivt när en chans uppenbarar sig. Det kan handla om att utveckla och lansera nya produkter eller tjänster, eller att etablera sig på nya marknader eller i nya geografiska områden. Den möjligheten har man när IT-systemen hänger samman och är smidiga.

Företaget kan också skala upp eller ned IT-lösningen, allt efter behov. Ett skalbart system garanterar att man kan anpassa sig efter det faktiska behovet. Det påverkar resultatet eftersom man inte betalar för mer än vad man använder.

IT är alltså mycket mer än bara några system som får företagets arbetsprocesser att uppgå i en större helhet. När du använder IT som ett praktiskt och strategiskt verktyg för att se till att företaget når sina mål blir verksamheten också mer flexibel.

Kort sagt kommer företaget att kunna navigera snabbare och bättre på marknaden än konkurrenterna. Och att ha det som utgångspunkt är inte så dumt.

Ladda ned rapport: Är du fortfarande osäker när det gäller IT? Här får du fem praktiska råd och tio konkreta affärsfall som kan övertyga dig

Läs mer: Så blir du bäst inom branschen

Säg din mening

*