Internetgurun: Satsa på blockchain

Bente Sollid Storehaug lyfter fram artificiell intelligens och blockchain som de viktigaste teknikerna just nu. Blockchain kan förändra vårt sätt att tillverka på.

Bitcoin-kursen faller, men Bente Sollid Storehaug tror att den bakomliggande tekniken, blockchain, är en av de viktigaste teknologierna för dagens och morgondagens företag. På scenen under Industri Futurum på Gardermoen i november sa hon:

– I år är det 25 år sedan jag började arbeta med teknologier och internet. Om jag hade gått in i arbetslivet idag skulle jag tittat på blockchain och möjligheterna som ligger i den teknologin, säger Storehaug.

Storehaug gjorde kometkarriär i dotcom-företag som New Media Science and Cell Network på 90-talet. Idag är hon affärsängel i ett antal företag som Eika, Polaris Media och Europris. Hon arbetar även som rådgivare och föreläsare inom det egna bolaget Digital Hverdag.

AI och blockchain

Hon menar att artificiell intelligens (AI – Artificial Intelligence) och blockchain är de två viktigaste teknikerna just nu.

– Ambitionen med blockchain är en värld utan mellanhänder, säger Storehaug under Industri Futurum, Norsk Industri årliga konferens.

Med den kraftiga ökningen av bitcoinpriserna i fjol blev de flesta medvetna om blockchain, tekniken bakom “bubbelvalutan” och andra digitala valutor.

Enkelt förklarat: blockchain är en databas som består av transaktioner som är organiserade i block och distribuerade i ett nätverk. Blockchain kan verifiera att pengar är på väg mellan okända parter eller se till att innehållet i ett paket överensstämmer med beskrivningen. Med andra ord: blockchain skapar automatiskt spårbarhet och insyn i transaktioner och värdekedjor.

Därför fortsätter både traditionella teknikföretag, som IBM och Microsoft, och nystartade verksamheter att experimentera med blockchain-tekniken, samtidigt som bitcoin-kursen faller.

Tillverkningsindustrin, och alla som är involverade i logistik, distribution och leverans, kommer att ha stor nytta av blockchain samt spara tid och pengar med hjälp av tekniken.

Vad är blockchain?

En distribuerad databas…
Blockchain är en databas som distribueras mellan enheter (noder) i ett nätverk. Alla noder har en fullständig version av informationen. Informationen i noderna är densamma i de olika noderna hela tiden.

…organiserad i en kedja av block (blockchain)…
Databasen är organiserad i block som utfärdas efter fördefinierade tidsintervaller. När nätverket når konsensus om ett nytt block “länkas” detta till det sista blocket och blir själv den sista i raden av block.

…som innehåller transaktioner
Ett givet block pekar tillbaka på föregående block i kedjan. Informationen som tillhör ett block består av transaktioner. Mjukvaran definierar reglerna för vad som är juridiska transaktioner, reglerna varierar mellan olika blockchains.

Guide: Digitalisering utan buzzwords – Ta del av 5 goda råd och 10 konkreta case

Lång resa för komponenter

Dagens värdekedjor, när det gäller komponenter som ska ingå i en produkt eller distribution av färdiga produkter, är extremt komplicerade.

Beroende på produkten kan komponentens “resa” bestå av drygt hundra steg, genom flera länder, med flera varudeklarationer, fakturor, olika valutor och på många språk. Denna “resa” kan pågå under flera månader.

Med hjälp av tekniken kan tillverkare få de nödvändiga komponenterna snabbare och billigare samtidigt som man säkerställer att både avsändaren och mottagaren är överens om att komponenter som kommer fram till fabriken är extremt värdefulla. Om man också kan se till att den överenskomna betalningen är på väg talar vi om en teknik som har möjlighet att vända upp och ner på sättet vi lever genom att producera och/eller sälja alla typer av varor.

Värdet av en effektiv, prisvärd och snabb värdekedja blir ännu viktigare i dagens mer dynamiska produktionsmiljöer. Produktens livslängd är kortare och producenter anpassar sin produktion efter ökad eller minskad efterfrågan i stigande utsträckning. Blockchain är en teknik som skapar disruption.

Lönsamt blockchain-projekt

– Nya företag som vill byta marknad tittar på branscher som har varit skyddade och som inte levererar enligt sina kunders förväntningar. Alla branscher påverkas av disruption. Om man kör “business as usual” är man snabbt död, betonar Storehaug.

Konsulthuset EY nämner ett blockchain-projekt med en global producent. Problemet var att tillverkaren ständigt betalade fel pris för underleverantörer för råvaror och komponenter.

– Koncernen spenderade stora summor pengar och mycket tid på revisioner och granskningar av transaktionerna mot underleverantörer. Med en blockchain-stödd värdekedja säkerställde vi att de korrekta priserna användes i alla transaktioner. Bara att man undvek revisioner gjorde projektet lönsamt, skriver Paul Brody, chef för utveckling av blockchain-teknik på EY, i rapporten “How blockchain is revolutionizing supply chain management”.

DXC tar ansvar för din digitala framgång

Läs också: Vad är egentligen digitalisering?

Säg din mening

*