Så här säljer du till moderna konsumenter

Du kommer att sälja mer om du ger moderna konsumenter oberoende, mening och värdegrund. Se vad det betyder och hur du erbjuder det till dem.

Konsumentbeteenden är under förändring. Ingen överraskning så klart! I dag ser våra liv mycket annorlunda ut jämfört med för femton eller till och med fem år sedan.

Så det behöver egentligen inte ens sägas att även hur människor handlar, vem de väljer att handla av och vad de handlar har förändrats.

Låt människor handla så som de föredrar

Dagens konsumenter vill inte nödvändigtvis prata med människor när de gör ett köp eller känna att försäljare säljer på dem något.

I en färsk enkät från HRC Retail Advisory framgick det att den övervägande delen av konsumenter inte är intresserade av att få hjälp från butiksbiträden i butiker.

Enligt enkäten vill 95 procent av konsumenterna lämnas ifred när de handlar. När och om de behöver hjälp, då ber de själva om det.

Därför använder många detaljhandlare nu många olika typer av tjänster drivna med artificiell intelligens (AI) för att få kontakt med kunder och göra upplevelsen personligt anpassad i såväl butik som online.

Verktyg som chattrobotar kan användas för att ge kundservice som inte kräver någon social interaktion men som fortfarande är informationsrik och personlig.

Det blir också alltmer oumbärligt med enade handelsplattformar för att säkerställa en smidig shoppingupplevelse vid alla beröringspunkter. Genom att ha alla dina affärsdata i en databas, kan du ha uppdaterad och exakt information i alla kanaler, från prissättning, kampanjer, lager till personligt anpassade kunddata som shoppinghistorik och lojalitetspoäng.

Enhetliga system ger även detaljhandlare möjlighet att erbjuda tjänster över olika kanaler som till exempel click & collect, produktreturer via omnikanaler, lagervisning online och mycket annat.

Detta innebär att du enkelt kan låta dina kunder starta, stoppa, fortsätta och slutföra sin shoppingresa när och på det sätt som de föredrar.

Ladda ner whitepaper: Unified Commerce – detaljhandelns väg till en kundupplevelse i världsklass

Skapa ett meningsfullt varumärke som är i samklang med konsumenter

Det är inte bara hur människor handlar som är under förändring, utan även från vem de väljer att göra det. Flera studier visar på att yngre generationer bryr sig starkt om att bidra till en positiv förändring.

Frågor som social rättvisa, öppenhet och hållbarhet är mycket viktigt för dem, och när de väl handlar tenderar de att föredra varumärken som de känner ligger i linje med deras värderingar.

Och det ger resultat att ge mening till moderna konsumenter. Enligt en rapport från Havas har det visat sig att företag som upplevs driva en positiv förändring överträffar aktiemarknaden med så mycket som 206 procent.

Här följer tre steg för att uppnå detta mål:

1. Se till att du är i linje med din kundbas: Börja med att ta reda på vilka dina kunder är. Vad är viktigt för dem? Vad har de för hobbyer, intressen och passioner? Hur motsvarar detta ditt varumärke?

2. Tillför värde: När du har svarat på frågorna ovan kan du skapa åtgärder knutna till dina kunders värderingar och övertygelser. Du kan till exempel organisera event i butiken och skapa unika belöningar, i annan form än pengar, för att engagera lojala kunder.

3. Var inte för ödmjuk: Se till att du kommunicerar tydligt vad du står för och åtgärderna du vidtar för att göra världen till en bättre plats. Om du visar upp ditt arbete kommer det att bidra till att engagera fler konsumenter, och längre fram kan det till och med förstärka inverkan från dina åtgärder.

Skräddarsy upplevelsen efter kunden

Dagens konsumenter förväntar sig att artiklarna de köper ska vara skräddarsydda efter deras specifika behov och smak. Samma gäller upplevelser. Shoppare förväntar sig också att bli igenkända och få rätt uppmärksamhet samt relevanta erbjudande och shoppingidéer.

På nytt handlar det främst om två tekniktyper som kommer till detaljhandlarens undsättning: AI och Unified Commerce.

1. AI används på många olika sätt för att personligen anpassa upplevelser överlag. Chattrobotar blir allt vanligare och används både för kundsupport och meddelandeapplikationer för att erbjuda specialiserade produkt- och servicerekommendationer till kunder. De mest innovativa detaljhandlarna har också börjat tillämpa rekommendationslösningar skapade med AI som analyserar shoppingbeteenden, och sedan använda dessa data för att leverera förutsägande insikter så att försäljningsteamet och e-handelsplatsen kan erbjuda relevanta produktidéer och förslag som är anpassade efter varje enskild kund.

2. Unified Commerce är ryggraden som håller samman alla dessa ansträngningar. När ditt företag arbetar med en enda plattform, kan data – bland annat kundinformation – kopplas ihop, jämföras och kommuniceras smidigt och omgående. Denna typ av synlighet och informationsexakthet för hela företaget kan nästintill inte uppnås av detaljhandlare som arbetar med fristående system.

Läs också: Sex sätt på vilka detaljhandlare kan styra kundvagnen mot en friktionsfri upplevelse

Ladda ner rapport om framtidens detaljhandel: De mest innovativa retailtrenderna

Säg din mening

*