Hur artificiell intelligens kommer att göra skillnad i ditt liv

Hajpen kring artificiell intelligens är enorm. Så – hur kan AI vara till hjälp för dig i ditt dagliga liv? Här får du svaret.

Hajpen kring artificiell intelligens (AI) är så stor att det kan vara svårt för folk att förstå vad det egentligen innebär och hur det kan vara till hjälp för dem, både i vardagslivet och på jobbet.

Enkelt uttryckt kan man säga att AI är det som sker när en maskin utför en uppgift som människor tycker är intressant, användbar eller svår att utföra.

Dagens AI använder datormodeller för att simulera intelligenta beteenden. Tekniken kan bläddra igenom hundratals CV:n för att hjälpa rekryterare att hitta den bästa kandidaten, ge läkare djupare insikt i hur tumörer fungerar och assistera tekniker som bygger självkörande bilar.

AI:s potential kan variera från land till land beroende på faktorer som informationsflöde, kommunikationsinfrastruktur, regelverk och offentliga och privata investeringar i den digitala ekonomin.

Hur stora fördelar det kan medföra varierar också mellan olika branscher, beroende på faktorer som hur snabbt användningen av AI vinner mark och hur mycket branschen investerar i AI.

I allmänhet anser forskare att AI har potential att öka den ekonomiska tillväxttakten och lönsamheten i en stor del av världens ekonomi.

I en rapport från McKinsey Global Institute som publicerades i september 2018 uppskattade McKinsey att AI skulle kunna leda till en ökning av den globala ekonomiska aktiviteten med nästan 13 biljoner US-dollar till år 2030, eller en omkring 16 procent högre bruttonationalprodukt jämfört med förra året. Detta motsvarar 1,2 procent extra bruttonationaltillväxt per år.

Läs också: Machine learning kräver modiga ledare och positiva medarbetare

AI kontra maskininlärning

AI och maskininlärning ses alltför ofta som synonyma begrepp. Men även om de har med varandra att göra är det inte samma teknik.

Själva tillämpningen är det som definierar AI: maskininlärning använder erfarenhet (snarare än programmering) för att förbättra ett programs prestanda.

Exempelvis innehöll Artificial Intelligence: The Simplest Way ett diagram där jag visade hur maskininlärning kan förutsäga ett utrustningshaveri i en anläggning medan AI planerar in reparationen.

Vi visade även hur maskininlärning kan förutsäga sannolikheten för en sjukdom medan AI utvecklar nya behandlingar. Sammanfattningsvis – maskininlärning förutsäger ett systems prestanda medan AI utvecklar ett nytt system som uppfyller prestandamålen.

För den som oroar sig för att livet som vi känner det ska upphöra att existera är det för tidigt att vara rädd för en apokalyps orsakad av så kallad ”sentient AI”.

Än i dag vet vi väldigt lite om hur den mänskliga hjärnan fungerar – vilket innebär att vi vet ännu mindre om hur man bygger en dator som fungerar precis som den mänskliga hjärnan.

Trots att många är rädda för en förestående AI-dystopi är teknikens kapacitet fortfarande väldigt begränsad jämfört med människans intelligens.

Dock finns det många användbara tillämpningar för AI. Det kan användas för att skapa ökade konkurrensfördelar. För er som precis har startat ert företag: hitta ett verksamhetsområde som går att göra så smart som möjligt, så snabbt som möjligt. Identifiera de data som ni tror kan göra verklig skillnad. Testa sedan era idéer och lär och anpassa er längs vägen.

Den våg av AI som just nu sveper fram handlar om att använda datormodeller för att simulera intelligenta beteenden.
Maskininlärningsalgoritmer är bra på att lära in nya beteenden, men dåliga på att identifiera beteenden som är skadliga eller meningslösa.

Företag som vill använda sig av AI kommer att behöva se till att medarbetarna är mycket kompetenta och har den utbildning som krävs för att se till att tekniken förbli både användbar och säker.

Och försök att inte se AI som ett sätt att automatisera det centrala systemet och göra sig av med de mänskliga medarbetarna. Det är mer realistiskt att tänka på de flesta företag som nätverk där människor interagerar med olika digitala system som är löst sammankopplade med varandra.

Det AI egentligen handlar om är att bidra till att sammankoppla skilda system och förbättra de sätt på vilka vi interagerar med både maskiner och varandra.

Jag tror att AI, snarare än att leda till att mänskliga medarbetare blir av med jobbet, kommer att göra den moderna arbetsplatsen både smartare och mer meningsfull.

Läs också: Grundfos använder artificiell intelligens för mer än optimering och effektivisering

Säg din mening

*