Så använder du disruption inom verksamheten utan att avbryta arbetet

Många företag räds digital omställning. De oroar sig över förluster inom försäljning och varumärkesvärde. Här följer några tips på hur man bryter upp verksamheten utan att avbryta den.

De flesta inser inte det här men många väletablerade organisationer som är kända för att sälja saker som hamburgare, kläder, klistermärken eller aktieandelsfonder har tagit formen av teknikföretag som bara råkar sälja de här produkterna och tjänsterna.

Men med teknik som ständigt förändras och heldigitaliserade konkurrenter som lägger under sig marknadsandelarna är det svårt för traditionella företag att upprätthålla sin befintliga verksamhet och göra de investeringar som behövs för att skapa nya produkter och tjänster.

Digital omställning kan hjälpa företagen att tackla den här paradoxen, men trots det är det många företag som fortfarande räds den och står handlingsförlamade inför att ”bryta upp verksamheten”. Det är inte själva affärsmodellen de oroar sig för att bryta upp, utan snarare de kostnader som är förknippade med affärsavbrott till följd av incidenter som kan uppstå vid omställning, till exempel förlorad försäljning, sviktande kundlojalitet och en negativ effekt på varumärket.

Men det går att genomföra. Det måste gå, om de ska hålla sig konkurrenskraftiga. Hur bryter man då upp en verksamhet utan att ta död på den?

Börja med att digitalisera dina centrala processer

För att sätta igång måste de flesta organisationer börja med att digitaliseringsaktivera sig själva, innan de kan börja ta några steg mot en verklig omställning. Det här innebär digitalisering av många av deras centrala processer.

Du är förmodligen bekant med begreppet ”management by spreadsheet” (kalkylbladshantering). Trots framväxandet av affärssystem (ERP), software as a service (SaaS), analysverktyg och andra moderna systeminnovationer har många organisationer fortfarande alldeles för många icke-uppkopplade processer som äventyrar funktionen hos just den affärstillämpning som de investerat massor med pengar i och år på att implementera.

Resultatet blir ett lappat-och-lagat-system som består av allt från amatörsmässiga till företagsklassade resurser. Företag gör bäst i att slopa all verksamhet som innebär manuella steg, är pappersbaserade och/eller baserade på tung användning av kvarvarande system och program som Excel- eller Access-databaser.

Att vara digital innebär att vara snabb

Men se upp för några vanliga fallgropar. För att bli helt digitaliserade väljer de flesta organisationer att antingen implementera programvarupaket eller att lägga om gamla system med hjälp av nya tekniker (t.ex. Java, .Net osv.) och slutresultatet blir bristfälliga lösningar. Och låt dig inte luras att tro att bara för att du flyttar dina program till molnet så har du ”digitaliserat”.

Fundera över attributen med att vara digital så kommer du att förstå varför det inte räcker med molnet för att du ska åstadkomma det. Bara för att en applikation finns i molnet betyder inte det att den kommer att vara mobil eller anpassad för sociala medier, vilket är kännetecknande för att vara digital. Och för att driva verksamhet i en hybridmiljö? Hur mycket tid och arbete krävs för att åstadkomma det?

Att vara digital innebär att vara snabb. Tanken är inte att slå in på en resa över flera år, utan snarare tänka i termer av flera månader eller flera veckor. Det är förändringstakten i den digitala tidsåldern.

När grunden är lagd kan du börja lägga till nya funktioner som är automatiserade, flerkanaliga, skalbara, enkla att integrera och användarcentrerade – med andra ord uppbrytande.

Uppbrytande applikationer riskerar bara att avbryta verksamheten om de tar massor av tid och för mycket uppmärksamhet från den verksamhet som ska utvecklas. Om samma sak kan göras inom en mycket kortare tidsram minimerar du, kanske helt enkelt eliminerar du, risken för att verksamheten avbryts.

Att snabbt skapa uppbrytande applikationer är en uppgift för intelligenta affärsapplikationer.

Läs också: Digital transformation: får ditt företag ut tillräckligt av den?

Säg din mening

*