ERP för tillverkning: Dynamics 365 Business Central vs. Dynamics 365 Finance & Operations

Vad är skillnaden mellan Dynamics 365 Business Central och Dynamics 365 Finance & Operations? Hur kan de stärka din produktion? Här får du svaren.

Microsoft har två starka affärssystem att erbjuda, och båda kan stärka ditt tillverkningsföretag. Lär dig om skillnaderna mellan dem och välj rätt.

Traditionellt sett har det krävts grundliga förberedelser, kostsamt utvecklingsarbete och långvarig implementering för att få en ny affärsplattform att fungera optimalt inom ett tillverkningsföretag. Det är skälet till att många företag inom tillverkningsbranschen har valt att klara sig med en blandning av olika fristående system som inte alltid har kunnat integrera sig med varandra eller stödja varandra så särskilt bra.

Med Microsofts molnbaserade Dynamics 365-familj har det dock blivit avsevärt enklare och mindre komplext att konfigurera, implementera och driva en sammanhängande ERP-plattform som stödjer alla processer i värdekedjan inom tillverkning.

Man får därmed överblick över hela försörjningskedjan med en modulär, standardbaserad och skalbar plattform som stödjer samtliga processer inom lager, logistik, tillverkning och kvalitetsstyrning. Det ger även den överblick som krävs för att man ska kunna fatta rätt beslut inom såväl inköp, försäljning och marknadsföring som inom ekonomi.

Dynamics 365-plattformar med skillnader och gemensamma drag

Du måste ändå bestämma dig för vilken av de primära ERP-plattformar som ditt företag ska satsa på. Valet står mellan följande:

• Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) – som bygger vidare på Dynamics NAV

• Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (F&O) – som riktar sig till ungefär samma kundgrupp som föregångaren Dynamics AX

De två plattformarna riktar sig endast i begränsad omfattning till företag av samma typ och storlek, men de har även flera gemensamma drag. Både BC och F&O kännetecknas nämligen av följande:

• Stark, standardbaserad kärnfunktionalitet som i mycket högre grad konfigureras efter det enskilda företaget snarare än att kräva klassiskt utvecklingsarbete

• Ett stort och ökande utbud av appar tillverkade av tredjepartsutvecklare som ”klickas fast” på grundlösningen och ger enkel tillgång till branschspecifika funktioner

• Frekventa uppdateringar som ger ökad funktionalitet och mångsidighet, löpande eliminerar fel och säkrar att ditt företags verksamhetkritiska kärnlösning alltid är up-to-date

• Enkel tillgång till modern teknik som till exempel maskininlärningsbaserade funktioner för exempelvis avancerat verksamhetsstöd och prognosticering

• Omedelbart och intuitivt samspel med det övriga Microsoft-baserade ekosystemet med t.ex. Office 365, Flow, Teams och Power BI.

Business Central för mindre och medelstora företag

Med Dynamics 365 Business Central får du tillgång till grundläggande affärsfunktioner riktade till mindre och medelstora företag. I den så kallade Premium-versionen får du även en lång rad funktioner och möjligheter som är specifikt riktade till tillverkningsföretag.

Här får du bland annat tillgång till styrning av material, ordrar och produktion, men även planering och prognostisering gällande försäljning, efterfrågan och lager samt kapacitetsstyrning av tillverkningsmaterial.

Dynamics 365 Business Central går i allmänhet enklare och snabbare att konfigurera och ta i bruk än en lösning baserad på Dynamics 365 Finance & Operations. Plattformen har en bred målgrupp och fungerar lika bra för mindre tillverkningsföretag (även de som bara har en enda användarlicens) till medelstora företag med flera hundra medarbetare samt avdelningar inom en koncernstruktur, till exempel landskontor.

Finance & Operations för större företag

Dynamics 365 Finance & Operations for Manufacturing är en affärsplattform som riktar sig till större företag. Den stödjer även komplexa, globalt orienterade koncernstrukturer med till exempel flera olika affärsområden, landskontor samt försäljnings-, distributions- och produktionsanläggningar.

Plattformen omfattar även en avancerad tillverkningsmodul som stödjer samtliga delar av de komplexa värdekedjorna i en tillverkningsverksamhet på koncernnivå. Det kan till exempel röra sig om logistik- och leveranskedjehantering, budgetläggning, projektstyrning, utveckling och kvalitetskontroll. Dessutom kan den byggas ut med appar för försäljning, HR, fältservice med mera.

Dynamics 365 Finance & Operations stödjer även mycket komplexa bransch- och företagsspecifika krav samt processer och är i regel därför också mer komplex och tidskrävande att konfigurera än Business Central. I gengäld ger plattformen enastående insikter och möjligheter för att fatta beslut även inom komplexa organisationsstrukturer.

Molnbaserad teknik växer i takt med verksamheten

Både Microsoft Dynamics 365 Business Central och Dynamics 365 Finance & Operations är ”födda” i och för molnet, men de kan även fungera i en klassisk värdbaserad eller on-premise-baserad driftsmiljö.

Den molncentrerade, modulära och standardbaserade arkitekturen underlättar driften och gör det möjligt att skala upp och ned helt fritt samt att anpassa till exempel användarantalet och omkostnadsnivån efter företagets aktuella behov.

På så sätt är både Business Central och Finance & Operations mycket mer flexibla och skalbara än klassiska ERP-plattformar. De erbjuder var och en på sitt sätt optimala möjligheter för optimering av tillverkningsföretag i alla storlekar.

Hämta vårt guide: Är Microsoft Dynamics 365 Business Central rätt ERP-system för dig?

Läs mer: Ökad tillväxt och utvecklad affärsverksamhet med Finance and Operations

Säg din mening

*