Så blir framtidens arbetsplats

Analysföretaget Gartner har beskrivit sex planeringsantaganden som kommer att känneteckna våra arbetssätt under det kommande årtiondet. De har även tagit fram några råd till IT-chefer om hur de ska använda sig av de här antagandena för att nå större framgång.

För att företag ska kunna nå framgång under de kommande åren är det mycket viktigt att de förbereder sig för framtidens arbetsplats.

Här får du läsa om sex tips från Gartner till IT-chefer som vill lyckas med sitt ledarskap under det kommande årtiondet.

Antagande 1: ”We Working” kommer att leda till att många mellanchefsroller försvinner

Antalet mellanchefsroller kommer att minska, eller helt försvinna, genom algoritmer och ”We Working”-filosofin – ett arbetssystem som bygger på samarbete i självständiga, högpresterande team som levererar avgörande resultat.

Det kommer att vara den gällande organisatoriska verksamhetsmodellen, där man drar nytta av både interna och externa talanger.

Framväxten av algoritmbaserat ledarskap – i form av det Gartner kallar ”robobosses” – kommer att ge andra förväntningar på vad mänskliga chefer bör ägna sig åt.

Antagande 2: Konstant kompetenshöjning och digital fingerfärdighet kommer att väga tyngre än långvariga anställningar och erfarenhet

Medarbetarna kommer ständigt att behöva uppgradera sin digitala fingerfärdighet för att hålla jämna steg med de software as a service-program som hela tiden utvecklas, den snabba spridningen av tjänster byggda på artificiell intelligens och ett starkt behov av komplex problemlösning i icke-rutinmässigt arbete.

Ett icke-rutinmässigt arbete handlar om att komma in varje dag och ta reda på vad ens jobb är och hur det ska utföras. Det kommer att kräva omfattande dataläskunnighet (data literacy), algoritmiskt tänkande och förmåga att samarbeta med andra i realtid.

De som innehar ledande poster måste därför både anamma och kräva ett klimat där kontinuerligt lärande står i fokus.

Läs också: Jobb som skapas genom AI

Antagande 3: Extrema arbetsmöjligheter kommer att sudda ut gränser och riva hinder

Digitala verksamheter som bygger på omfattande nätverk kommer att leda till en större spridning när det gäller arbetsmöjligheter.

Vi kommer att kunna samarbeta över språkgränser, landsgränser och kulturella gränser i blandade team med hjälp av avatarer, språkprogramvara, samtalsgränssnitt, realtidsöversättning och realtidstolkning, så att innebörden i det som sägs och skrivs i princip förblir helt oförändrad.

Bedömningar kommer att fungera som ett mått på tillförlitlighet och kompetens i ett system där personerna som ingår inte alltid känner varandra personligen.

Vi kommer att bedöma våra medarbetare ungefär som vi i dag betygsätter köpare och säljare på e-handelsplattformar.

Antagande 4: Smarta maskiner kommer att vara våra kollegor

Konsumentteknik, AI, internetbaserade applikationer och massor av datorkraft i mindre enheter kommer att förändra var och hur vi arbetar.

Många av oss kommer att inse att vi kan uppnå mer genom att fördela våra arbetsuppgifter mellan de smarta maskinerna, programvara, appar och avatarer i våra personliga portföljer.

Med hjälp av personliga infrastrukturer kommer vi att kunna bära våra personliga arbetsplatser med oss via moln (cloud communities), öppna applikationer och virtuella personliga assistenter.

Läs också: Machine learning kräver modiga ledare och positiva medarbetare

Antagande 5: Vi kommer att arbeta för specifika syften och utifrån vår passion – inte bara för att tjäna pengar

Vi kommer att leta efter arbeten som utmanar oss och ett syfte som driver oss. Våra sociala grafer – som avspeglar våra relationer i onlinebaserade sociala nätverk – kommer att uppmuntra oss att bidra till social innovation.

Eftersom det kommer att vara ekonomiskt möjligt att ha en personlig uppsättning tekniska verktyg kommer vi att använda dem redan tidigt i våra liv för att fokusera på sådant som har betydelse för oss.

Företag kommer att göra sig attraktiva genom att inte enbart erbjuda en bra lön, utan också möjligheter att göra meningsfull skillnad genom arbetet.

Antagande 6: Utmaningar vad gäller balansen mellan arbete och fritid pekar på en mörkare sida av myntet

När vi ständigt måste öka vår kompetens och ta oss an allt mer betydelsefulla uppdrag kommer det ibland att kännas som att vi jobbar dygnet runt.

Tekniken kommer att kunna övervaka hur mycket vi arbetar och meddela oss när det är dags att slå av på takten och återhämta oss. Spänningar kommer att uppstå när företag använder personlig information för att styra aspekter av våra liv som tidigare ansågs vara privata.

Hälsa, kondition och vikt kommer att fungera som mått på människors värde, kapacitet och kvalifikationer. Vårt digitala rykte och våra sociala grafer kommer att vara en faktor som vägs in vid rekrytering – något som även det naggar vår integritet i kanten.

IT-chefer som vill lyckas med sitt ledarskap under det kommande årtiondet måste vara förberedda på hur de här trenderna kommer att samverka och förändra var, när, varför och hur vi kommer att arbeta.

Läs också: Sex tekniska modeord du behöver känna till

Läs också: IT-cheferna har sagt sitt: De här fem utmaningarna sätter upp hinder för företaget

Säg din mening

*