5 nödvändiga egenskaper hos en kraftfull digital arbetsstyrka

Att bygga upp en kraftfull digital arbetsstyrka som ser hela bilden är lättare sagt än gjort. Här följer fem egenskaper som skickliga digitala medarbetare måste ha.

Digital framgång förutsätter att man anställer medarbetare som ser bortom digital teknik och fokuserar på processer från början till slut och på resultat.

Det innebär inte bara att de måste förstå sig på analyser, artificiell intelligens (AI), automatisering och maskininlärning, utan de måste även veta hur man integrerar det i arbete som främjar verksamheten.

Det innebär förståelse för hur en digital process fungerar, att kunna tänka och arbeta i digital hastighet och att kunna samarbeta på nya sätt.

Att bygga upp en digitalt skicklig medarbetarstab som ser hela bilden är förstås lättare sagt än gjort. Här följer fem egenskaper som skickliga digitala medarbetare måste ha.

1. De vet vad en digital process är och hur man bestämmer dess värde

Företag skapar, samlar in och konsumerar ständigt växande mängder av data. I en agil värld där ordet ”omedelbar” hela tiden omdefinieras kommer människobaserade processer att ersättas av maskinbaserade digitala processer. De här processerna måste leverera affärsvärde eller förbättrade eller automatiserade funktioner för affärsbeslut.

2. De vet hur man drar fördel av digitala tekniker

En medarbetarstab som lyckas genom digital förändring bör vara skicklig både i fråga om teknik och affärer. Den bör använda teknik för att ta bättre affärsbeslut vid växande mängder av data. Det här tillvägagångssättet kan bara fungera om vi låter automatisering, maskininlärning och AI bli en naturlig del av det digitala arbetsflödet i ett företag.

Läs också: Machine learning kräver modiga ledare och positiva medarbetare

3. De kan tänka med olika hastigheter på en och samma gång

Digitala medarbetare måste snabbt kunna identifiera möjligheter och lösa problem − samtidigt som de tar sig tid att testa hur lösningar påverkar verksamhetsresultaten och att leta efter mönster hos data.

Digitala medarbetare måste vara villiga att experimentera, testa och prova något annorlunda − att misslyckas snabbt, upprepa genom många cykler och se vad som fungerar och vad som inte gör det. Om något inte fungerar, avbryt det, ta till dig informationen och testa något annat. Då kan vi komma fram till bättre metoder och fortsätta skapa nya affärsmöjligheter.

Det här gör att vi kan bli mycket snabbare, vilket innebär att vi kan vara mer konkurrenskraftiga på marknaden. Entreprenörsanda och förmåga att tänka utanför ramarna är vad som krävs i dag när allt går snabbare från idéstadium till färdiga produkter eller tjänster.

Läs också: Jobb som skapas genom AI

4. De vet hur man kan utnyttja sig av DevSecOps-metoder

I den digitala världen går allt snabbt, men medarbetarana måste fortfarande kunna ta till sig förändringarna. De bör anamma DevSecOps, där utveckling med automatiserad testning och kontinuerlig integration är inbyggt i arbetsflödet. I den här miljön kan företag arbeta snabbt för att förbättra kodkvalitet, kodsäkerhet och kodefterlevnad.

Utvecklings-, säkerhets- och driftsteamen bör vara samlokaliserade och sammansatta av högpresterande medarbetare med bred kompetens som agerar som en samlad organisation.

5. De är skickliga på att använda digitala verktyg för att samarbeta

Digitala samarbetsverktyg är avgörande för att hålla kommunikationskanalerna öppna och aktiva bland teammedlemmarna för sömlös arbetsintegration. En digital plattform och agila affärsprocesser kan understödja en samarbetande medarbetarstab som når framgångar genom snabb experimentering.

Vi måste ta till oss den förändring vi ser runtomkring oss och dra fördel av möjligheterna som följer med den. Personer som både anammar och driver fram förändring kommer att vara de som bidrar allra mest och har störst betydelse för affärsresultaten.

Det är de här personerna som kommer att lyckas i den digitala världen.

Läs också: IT-cheferna har sagt sitt: De här fem utmaningarna sätter upp hinder för företaget

Säg din mening

*