8 fokusområden för framgångsrika digitala distributionskedjor

Distributionskedjor finns överallt. För att de ska vara framgångsrika behöver de digitaliseras fullt ut. Här är åtta områden att fokusera på för att lyckas.

Distributionskedjor finns överallt. Alla, från stora globala företag till våra egna hushåll, är på ett eller annat sätt en del av dem.

Inom den konsumentorienterade godsindustrin behöver vi se på distributionskedjor utifrån orderhantering, planering, tillverkning och fysisk (eller programbaserad) distribution av produkten eller tjänsten, men för att distributionskedjorna ska fungera framgångsrikt måste de digitaliseras fullt ut.

Du behöver även behandla mer och mer data, inte bara i slutet av distributionskedjan, utan i alla steg. Om produkten inte kan spåras digitalt är det svårt att felsöka och hjälpa kunden.

För att hålla reda på alla detaljer och kunna tillhandahålla den servicenivå som krävs behöver du två saker: data och en digital distributionskedja.

Genom att fokusera på följande åtta nyckelområden kan hela distributionskedjan sammanlänkas.

1. Upptäcka och agera

En distributionskedja är en komplex miljö som bäst hanteras via sensorer som upptäcker eventuella problem så att de kan åtgärdas.

Det finns flera skäl att använda sensorer, inte bara för att se hur det går. Genom att optimera hela processen från början till slut och använda analysverktyg kan du skaffa dig tidig insikt och förvandla realtidsinformation till åtgärdsplaner.

2. Datasynkronisering

Utan digitalisering blir dagens stora informationsmängder ohanterliga. Produkter måste kunna hanteras och spåras på individbasis.

För att korrelera all information och alla data behöver de synkroniseras så att du kan ta rätt beslut om produkten utifrån hela processen.

Läs också: Fatta snabbare beslut baserat på fakta

3. Visualisering

Stora datamängder kräver att informationen filtreras, och istället för krångliga kalkylblad är det bättre att titta på datan på ett mer visuellt och överskådligt sätt.

För att kunna rekommendera de bästa lösningarna kan du använda artificiell intelligens och maskininlärningsfunktionerna som finns bakom datan.

Genom att kunna visualisera datan och öka detaljnivån kommer du allt närmare den information som behövs för att vidta lämpliga åtgärder.

Läs också: Spara tid på rapporteringen med automatiserade standardrapporter

4. Logistik

Olika data behövs för att förbättra planering av leveranser och godsrutter, och sedan implementera kostnadsoptimeringar för att maximera värdet på godset när det väl kommit upp på butikshyllorna.

Du behöver ställa följande frågor:

• Hur får jag produkterna från lagret till lastningsplatsen?
• Hur får jag godset från plats A till plats B på ett så ekonomiskt sätt som möjligt?
• Vore det inte praktisk att kunna se processen genom hela min anläggnings infrastruktur?
• Vore det inte bättre att maximera användningen av mina resurser?

5. Kampanjoptimering

Även när det gäller kampanjer behöver du ha en god överblick över vad som händer.

Om en produkt exempelvis inte säljer i en viss butik finns det kanske någon specifik åtgärd som kan vidtas i realtid för att få fart på intresset, till exempel kupongkampanjer, rekommendationer eller erbjudanden i butik.

6. Digitalisering

Hela distributionskedjan behöver digitaliseras – här är några exempel:

Företag måste göra inspektioner av produktionslinjen, dvs. en realtidskontroll av allt som produceras, för att se till att kvalitetskraven är uppfyllda.

Elektroniska kontrollstationer behöver installeras så att du kan se hur snabbt processen går och om det finns några problem som måste åtgärdas.

Slutligen behöver du veta vad som finns ute på butikshyllorna och hur fort produkterna säljer så att du kan agera snabbt.

7. Massanpassning

Vi behöver kunna erbjuda anpassade produkter till vem som helst. Det verkar kanske rimligt när det gäller dyra produkter med högt värde, som till exempel bilar, men faktum är att allt fler kunder efterfrågar denna möjlighet även för massproducerade varor.

Återigen, utan en digital distributionskedja kommer du aldrig kunna uppnå detta eftersom det skulle kräva en enorm arbetsinsats.

Med ett programbaserat system kan fysiska komponenter ändras med hjälp av programkommandon.

8. Användarupplevelse

Om en produkt inte uppfyller kvalitetskraven redan från början är det en dålig användarupplevelse. Och om den inte gör exakt det den ska är det en dålig användarupplevelse.

Det är viktigt för företagen att digitalisera och se till att varje färdig produkt håller samma höga kvalitet, och att mäta användarnas beteende för att få ständig feedback, göra förbättringar och ge kunderna en bättre användarupplevelse.

Avslutningsvis vill vi understryka att digitalisering är en resa. Den resan handlar inte bara om den digitala distributionskedjan, utan om att digitalisera hela verksamheten. Vi vill göra det möjligt att göra förändringar i en miljö på ett mycket snabbare och mer konsekvent sätt.

Säg din mening

*