Tillverkningsindustrins digitala förvandling

En undersökning visar att en viktig effekt av den digitala omställningen är större erfarenhet av tillverkning. Hur kommer det sig?

Vid första anblicken ses kanske inte tillverkningsindustrin (baserad på råvaror, konstruktion och fabriksarbete) som den mest ”naturligt digitala” branschen, jämfört med exempelvis finansiella tjänster eller vårdsektorn.

Men en undersökning som nyligen genomfördes av The Economist Intelligence Unit med fler än 600 deltagande företag över hela världen visar, kanske något överraskande, att en av de viktigaste effekterna av den digitala omställningen är större tillverkningserfarenhet.

Full fart framåt

De tillfrågade tillverkningsföretagen gav konsekvent högre betyg åt de positiva effekterna av den digitala omställningen än det totala undersökningsurvalet – från ökad effektivitet och produktivitet hos medarbetarna och bättre möjligheter att uppfylla kundernas behov till att tillhandahålla information av högre kvalitet åt beslutsfattare.

Det är även inom tillverkningsindustrin som de största framstegen görs när det gäller digitalisering. Varje del av organisationen – från produktion till distributionskedja till forskning och utveckling (FoU) till enskilda affärsenheter – har digitaliserats i större utsträckning hos tillverkningsföretagen än hos det totala undersökningsurvalet.

Det är även större sannolikhet att de använder sig av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning, molntjänster och samarbetsverktyg.

Även på organisationsnivå verkar tillverkningsföretagen vara snabbare på bollen när det gäller att integrera en digital strategi i sin planering och företagskultur.

82 procent av respondenterna inom tillverkningsindustrin menar att en förändring av företagskulturen har varit avgörande för att lyckas med den digitala omställningen, jämfört med 72 procent av företagen totalt.

Vikten av produktdesign

Varför prioriterar tillverkningsföretagen en digital omställning i så hög utsträckning? En viktig faktor är sakernas internet (IoT) som många företag ser som avgörande för deras konkurrenskraft i framtiden.

Närmare hälften (48 procent) av respondenterna inom tillverkningsindustrin anger att IoT spelar en betydande roll för företagets digitala strategi, jämfört med 39 procent av respondenterna totalt.

IoT kretsar i allmänhet mest kring hemelektronik, så den större drivkraften för just tillverkningsföretagen härrör kanske snarare från det industriella sakernas internet (IIoT), dvs. den version av IoT som används inom industrin.

AI och maskininlärning gör det möjligt för tillverkningsföretaget att analysera historiken för att kunna förutse problem som kan påverka produktionsschemat.

De visar även hur tillverkaren kan förbättra materialhanteringen, utnyttjandet av tillgångar och personalens produktivitet genom att förutse och förhindra flaskhalsar.

Dessa innovationer verkar ge de förväntade resultaten:

• 80 procent av de tillfrågade tillverkningsföretagen anger att deras digitala strategi har gett kostnadsbesparingar
• 77 procent anger att den har förbättrat informationen som ges till beslutsfattare
• 86 procent anger att de kan använda datautbyte tvärs över olika funktioner/geografiska platser mer effektivt
• 73 procent anger att FoU har förbättrats

Läs också: Fem sätt på vilka augmented reality kan transformera din verksamhet

Trycket utifrån driver på förändringen

Några av tillverkningssektorns största kunder utövar tryck utifrån.

Exempelvis stora teknik- och byggföretag som gör stora inköp från industritillverkningsföretag – ibland under perioder på flera år – och kämpar samtidigt för att öka sin egen produktivitet och effektivitet.

Akash Khurana, CIO och CDO på McDermott International säger:

– Det är enklare för oss att beräkna och anskaffa resurser till linjen, snabbt identifiera var en flaskhals kan komma att uppstå, och vidta nödvändiga åtgärder i produktionsprocessen i realtid för att förhindra eller lösa problemet.

Khurana fortsätter:

– Dessutom förbättras pålitligheten och produktiviteten när det gäller tillverkningsutrustningen genom att vi kan använda förebyggande analysverktyg för att minska oplanerade driftstopp.

En förändrad företagskultur lönar sig

För att fånga upp effekterna av dessa fördelar har dock tillverkarna och deras kunder behov av att kunna reagera snabbare, såväl i designfaserna som i produktionsstegen.

Tillverkningsföretagen betonar den förändring av företagskulturen som krävs för att lyckas med den digitala omställningen.

– Om det krävs en mer agil, mer lyhörd process måste ledningen närma sig driftsidan, så att tiden mellan beslut och implementering är så kort som möjligt, menar Simon White, CDO hos VolkerWessels UK.

I takt med att tillverkningsföretagen vänjer sig vid de effektivitetsvinster och förutsägelsemöjligheter som IIoT kan erbjuda kommer de sannolikt att förvänta sig ännu fler konkurrensfördelar.

Ladda ner guiden: Så påverkar Industri 4.0 ditt företag

Läs också: Så drar du nytta av potentialen hos Industri 4.0

Säg din mening

*