Framtidssäkra din digitala strategi med RPA-aktiverad AI

Företagsledare planerar sina företag på bästa sätt så att de är förberedda på det okända. Det är därför du använder RPA-aktiverad AI.

Det är svårt att förutspå framtiden. Det är därför som företagsledare planerar och förbereder sina företag på bästa sätt så att de är förberedda på det okända. Det är därför du utvecklar och finjusterar din digitala strategi. Det är därför man automatiserar.

Att skapa värde på kort tid är ett nyckeltal (KPI) för många som arbetar med automatisering och det är frestande att fokusera på snabba intäkter. Robotstyrd assisterad automatisering (RDA) är ett bra exempel på en sådan intäkt.

Den här typen av assisterad automatisering driftsätts normalt väldigt snabbt och misstas ofta för den robotstyrda processautomatiseringen (RPA) på företaget. Systemet har vissa svagheter, särskilt när det gäller snabbhet, säkerhet och överensstämmelse. Det är inte heller framtidssäkrat.

Det bästa sättet att säkerställa att den tekniska grundplåten som du bygger upp idag fungerar som ett stöd och främjar företagets tekniska framtida mål är att först skapa en hållbar grund. RPA-plattformen som du väljer bör kunna möjliggöra smidiga och säkra anslutningar mellan ny och äldre teknik samt mellan processer och de människor som hanterar dem, idag och i framtiden.

Den största missuppfattningen på marknaden om RPA är att assisterade automatiseringsverktyg, dvs. de som kräver manuell hantering för att fungera, som RDA, ger mer värde direkt eftersom de skapar ett realisationsvärde snabbare. Det tar också längre tid att genomföra och driftsätta en strategiskt skapad digital arbetsstyrka än vad det gör att spela in ett skript, men den digitala arbetsstyrkan varar mycket längre än själva skriptet. Varje gång.

När det inträffar förändringar, antingen i ditt processflöde, i uppgifterna för en person som hanterar ett steg i processen, eller till och med i gränssnittet för en tredje parts webbplats som används i en process blir RDA-skript genast föråldrade.

Processerna som de utgår från kan spelas in på nytt, men när du beaktar antalet ändringar som kan inträffa och antalet robotar som arbetar med den processen och sedan väger in antalet uppgifter som dessa robotar slutför varje timme inser du att infrastrukturen är instabil. Den är inte hållbar. Åtminstone inte automatiskt.

RPA för företag (autonom automatisering) skiljer sig från RDA (assisterad automatisering) eftersom digitala medarbetare har förprogrammerats att göra arbetet utan mänsklig inverkan, även vid oväntade variationer. De kan lära sig, lösa problem och samarbeta med företagets utökade system, processer och människor, utan att göra avkall på överensstämmelsen.

Det är en viktig punkt, eftersom säkerhetsbristerna hos RDA-lösningar även gör dem ohållbara. För att RDA-verktygen ska fungera krävs att robotarna arbetar tillsammans med människorna för att dela inloggnings- och systemanvändaruppgifter.

Eftersom det sannolikt skulle strida mot företagets policy att låta två mänskliga medarbetare dela inloggningsuppgifter är det inte lämpligt att på längre sikt utsätta sig för risker gällande säkerhet, överensstämmelse och bedrägerier.

Den kanske mest förbisedda nyckeln till en hållbar automatisering är den tekniska demokratiseringen. När klyftorna i IT-kunskap blir allt större blir enkel artificiell intelligens ett måste för alla företag som vill uppnå tillväxtmål i det nya digitaliserade företagslandskapet.

Möjligheten att använda AI-teknik i processflöden ligger i händerna på företagsledarna, medan arbetet med att styra RPA-plattformen och den anslutna tekniken hör till IT-avdelningen. När ledare i din organisation har tillgång till artificiell intelligens genom robotstyrd processautomatisering kan du uppnå smidig drift och digital omställning.

Innan du går vidare med ett RPA-inköp, eller om du redan stött på en hållbarhetsbegränsning och måste tänka om, bör du känna till fördelarna och begränsningarna med de RPA-alternativ som finns till hands.

Om du endast vill automatisera en process med några få variabler eller undantag som endast interagerar med ett system som inte uppdateras så ofta, då kanske inte företags-RPA är rätt för dig.

Om du har ett IT-team med mycket tid att lägga på omfattande programmeringsprojekt, då kanske inte heller RPA är rätt för dig och ditt företag.

Men om din verksamhet använder sig av teknik som hela tiden förändras och uppdateras, och om du har många möjligheter till automatisering och vill att företagsledarna ska ta tag i det och genomföra fungerande RPA medan ditt IT-team skapar värde i sin överfulla pipeline, då kan en grund som består av RPA på företagsnivå som är smart och skalbar vara det bästa valet för att hjälpa företaget att växa.

Läs också: Digitala pionjärer: Dansand stärkte sin ställning med hjälp av automatisering

Läs också: Att ha den rätta digitala mindset

Säg din mening

*