3 tumregler för multicloud: enkelt billigt och säkert

Multimolnmiljöer kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del av företagens digitala omställning. För att lyckas måste du därför fokusera på tre huvudområden.

Företag som kombinerar hybridmolnresurser på rätt sätt får det enklare att bedriva en agil och digital verksamhet, men hanteringen av flera offentliga moln, privata moln och egna interna resurser kräver planering.

Det finns tre viktiga mål att hålla i minne när en multimolnstrategi ska utvecklas: enkelt, billigt och säkert.

Målen hänger också ihop. Om en organisation till exempel misslyckas med enkelheten leder det till komplicerade miljöer som kan vara svåra att göra säkra och är dyra att driva.

Detta blir särskilt uppenbart i fråga om multimolnmiljöer eftersom ett företag kan ha två stora offentliga molnleverantörer, flera PaaS-tjänster (Platform as a Service) och SaaS-leverantörer (Software as a Service) plus ett par virtualiseringsplattformar, olika automationstjänster, privata molnstackar och ännu mer.

Det är svårt att hitta rätt form av styrning. Att tydligt definiera målen med styrningen förenklar dock uppgiften. Enligt en studie utförd av Frost & Sullivan säger 51 % av beslutsfattarna att de behöver hjälp att välja den optimala användningsmiljön för nya eller befintliga arbetsuppgifter.

Vi ska därför titta närmare på de tre målen.

1. Gör det enkelt

Alla organisationer bör genomföra en samordnad insats för att minska komplexiteten. Långsamt accelererande komplexitet uppträder i många former, bland dem att ha alltför många operativsystem, nätverkskonfigurationer och autentiseringsmekanismer.

För alla dessa alternativ gäller tumregeln att begränsa antalet alternativ till en handfull standarder som är godkända för användning i verksamheten och göra det svårt att få tillstånd till undantag från regeln.

Detta är särskilt viktigt i hybridmolnmiljöer som på grund av sin karaktär är en kombination av olika infrastrukturer, plattformar, verktyg, processer och styrning.

Den viktigaste enskilda åtgärd du kan vidta för att hantera nätverksstyrningen är att införa ett verktyg för IP-adresshantering (IPAM) som kan användas i alla aktuella molnmiljöer.

Verktyg av detta slag lagrar information om vilka nätverk som finns i vilka miljöer och för vilka ändamål de används. Detta är ovärderligt vid hantering av multimolnmiljöer.

Autentisering är en annan viktig fråga som kräver enkel och effektiv hantering. Ett av de största problemen relaterade till hantering av flera moln och olika miljöer är administrationen av inloggningsuppgifter.

Hanteringen förenklas avsevärt genom att välja en styrningsstandard som definierar en enda identitetsleverantör per användarklass (t.ex. en för medarbetare, en för kunder, en för IoT-enheter osv.).

Läs också: Molnbaserad ERP-plattform gör det komplexa enkelt

2. Gör det billigt

En viktig del inför alla övergångar till molnanvändning är en detaljerad kostnads-/nyttoanalys eller en bedömning av det affärsmässiga värdet.

Enligt den RightScale State of the Cloud-undersökning som utfördes 2019 sade 68 % av respondenterna att IT-avdelningens viktigaste ansvarsområde är att hantera och optimera kostnaderna för molntjänster.

Det finns flera sätt att fortsätta optimera värdet med molntillgångar: organisationer kan begränsa storleken och antalet molninstanser som får användas, de kan öronmärka resurser för kostnadsfördelning och -kontroll, hantera alla miljöer, inklusive de för testning, utveckling och produktion och sist men inte minst utvärdera affärsnyttan med att använda molnresurser.

3. Gör det säkert

Säkerhet handlar om att se till att företaget är skyddat mot externa hot och att känslig företagsinformation säkras, samtidigt som styrningen säkerställer att detta mål går att uppnå. Styrning sätter alltid enkelhet, synlighet och efterlevnad högt på agendan, och dessa faktorer är särskilt viktiga för att skapa säkerhet i multipla miljöer.

Företag bör arbeta med en tudelad strategi som går ut på att på ett intelligent sätt begränsa möjliga alternativ på front end-sidan så att det enklaste blir att följa reglerna samt göra det uppenbart vem som gör vad så att det går att säkerställa att medarbetarna fattar regelenliga beslut.

Detta ökade intresse för säkerhet understryks av det faktum att styrning, expertis, kostnader, säkerhet och efterlevnad är en utmaning för 76–79 procent av respondenterna i RightScale-undersökningen.

Kort sagt är och förblir multimolnmiljöer en del av företagens digitala omställning, men ser man till att göra dem enkla, billiga och säkra blir det mycket enklare att använda hybridmoln för att skapa ett agilt och digitalt företag.

Läs också: Sex tekniska modeord du behöver känna till

Säg din mening

*