Varför en IT-chef måste vara två- eller flerspråkig

It-chefer behöver bli flerspråkiga för att lyckas kommunicera med såväl VD och ekonomichef som användare och kunder.

Har du ibland undrat om personen du försöker prata med talar samma språk som du?

En THRIVE-artikel om kommunikationsklyftorna mellan kollegor beskrev ett företag vars team kommunicerade på så olika sätt att de lika gärna hade kunnat prata olika språk. Och hur kan de då fungera effektivt?

Mitt svar på den fråga som ställdes i artikelrubriken ”Talar vi verkligen samma språk?” är solklart: Det gör vi faktiskt inte.

Men är det verkligen ett problem?

En av mina tidigare chefer beskrev frågan på ett mer övergripande och tämligen upplysande sätt under en paneldebatt för toppchefer i Boston, Massachusetts. Han sade att företagschefer bör vara flerspråkiga, eller som minst tvåspråkiga.

Eftersom han kommer från Spanien och talar spanska flytande (och eftersom min franska fortfarande är ganska bra) kan jag förstå om du tror att jag tar upp ämnet även av egennytta.

Business Insider publicerade förra året en text där sex flerspråkiga VD räknades upp. Bland dem fanns Jack Ma, Sergey Brin, Mark Zuckerberg och, mindre övertygande, Marissa Mayer, som sägs tala lite spanska och schweizertyska.

Jag är inte övertygad om att sex personer är ett tillräckligt stort urval för att bedöma kausalitet eller ens korrelation.

Jämförelsevis så talar 54 % av alla européer två språk, och ytterligare 25 % är faktiskt trespråkiga. Och alla dessa 79 % är definitivt inte multimiljardärer.

Men när jag funderar vidare på vad min ex-chef sade handlar flerspråkighet i det här fallet om att alla ledare behöver kunna anpassa sig efter de olika grupper av intressenter och kollegor som de har att göra med, oavsett om det gäller att tala deras modersmål eller förstå den terminologi som används inom deras företagsområde.

Detta gäller i synnerhet för it- och digitaliseringschefer så att de kan prata med:

• finanschefen och hans/hennes team på ekonomispråk i siffror och andelar

• VD och affärsområdeschefer på affärsspråk. Detta kan möjligen ses som en variant av ovanstående, och fokuserar dessutom en hel del mer på kundupplevelser, försäljning och resultat.

• Gäller det användare eller kunder bör it-chefer först lyssna, och sedan tala. När de pratar om teknik ska det handla om att möjliggöra aktiviteter och målsättningar i vardagen, uttryckt i enkla termer som alla känner till. Detta är särskilt viktigt när man genomför undersökningar och användartestning.

Inom de egna tekniksfärerna förekommer också en del väsentliga nyanser, man kan kalla det olika it-dialekter, som en framgångsrik it-chef måste behärska.

Ett klassiskt exempel är behovet av att kunna prata DevOps med vissa grupper. Det återuppfunna periodiska systemet i DevOps-verktygen är ett sätt att illustrera denna dialekt.

Ett annat språk där man talar om resiliens och skalbarhet och fem nior tilltalar de verkliga speeds- & feeds-fantasterna bland teknikfolket.

Det jag instämmer med i artikeln är påståendet att individens hela upplevelse bygger på syftet med hans eller hennes språk.

För att en ledare ska lyckas måste han eller hon förstå att andra kommer att känna eller reagera på olika sätt eftersom de talar olika språk.

Läs också: IT-cheferna har sagt sitt: De här fem utmaningarna sätter upp hinder för företaget

Läs också: Gartner: Så här kommer vi att arbeta 2028

Säg din mening

*