Starta din resa med IOT på rätt sätt

Internet of Things (IoT) kräver en strategi som överensstämmer med företagets målsättningar samt en realistisk åtgärdsplan. Här hittar du fem tänkbara vägval för ditt IoT-äventyr.

IoT kan vara omvälvande för ett företag. Benson Chan, senior partner på Strategy of Things, ett IoT-fokuserat forsknings- och konsultföretag, menar att IoT möjliggör innovation.

Utmaningen ligger i att räkna ut vilka delar av verksamheten som kan gynnas – eller störas – av IoT.

Benson Chan föreslår fem tänkbara vägval mot innovation som företag kan överväga när de utvecklar en IoT-strategi.

Vägvalen är inte ömsesidigt uteslutande – tvärt om säger Benson Chan att ju fler innovationsvägar, desto större effekt har företagets IoT-initiativ.

De fem alternativen är:

• Kundupplevelse (genom IoT-baserade tjänster som t.ex. förebyggande underhåll)

• Produkt (utökade funktioner, olika formfaktorer)

• Teknik (förstärkt verklighet, virtuell verklighet, maskininlärning)

• Tjänster (förhöjer befintligt värde eller skapar nytt värde)

• Affärsmodell (som stämmer bättre överens med kundernas behov)

Dessa vägar både korsar och löper parallellt med varandra, men om man väljer att närma sig IoT-tekniken med detta i åtanke bör beslutsfattare på företaget som är intresserade av effekt, innovation och förändring ändå få en bättre uppfattning av vad som gäller. (Och förhoppningsvis är alla intresserade av frågan.)

Rätt vägval för ditt företag

Hur ska du alltså välja de rätta vägarna för ditt företag så att ni slipper köra vilse?

Börja med att avgöra vilka företagets värsta smärtpunkter är (t.ex. ineffektiva verksamhetsprocesser eller låg kundnöjdhet) och de största potentiella möjligheterna (kostnadsbesparingar, snabbare tid till marknaden etc.).

För att processen ska fungera bra krävs en fullständig överblick av verksamheten. Det innebär att man måste prata med medarbetare, kunder och affärspartners – varenda aktör i värdekedjan. Så småningom bör en IoT-strategi med flera möjliga färdvägar framträda.

Beslutsfattare kan visserligen vara glasklara i fråga om IoT-strategin, men långsiktig framgång kräver en försiktig utrullning.

– Börja med små projekt och lägg till ett IoT-element i dem, säger Benson Chan.

– Se till att snabbt skörda framgångar för att få erfarenhet, självförtroende, stöd och kunskap om vad som är möjligt att åstadkomma. Genomför små tester, mät och lär, lär, lär. Misslyckas snabbt, lär snabbt och försök igen.

Hela den här processen är datadriven: data från företagets IoT-enheter, data från andra interna källor och data från externa källor. Analysera, finjustera, testa, analysera. Och upprepa i all oändlighet.

Det här låter förstås mer som en stegvis process än en förvandling, men IoT-program som bygger på små framgångar kommer så småningom att resultera i snabbare innovation i takt med att de första misstagen är avklarade och ett antal beprövade rutiner utarbetas och accepteras inom de olika processerna och affärsenheterna.

Läs också: 5G, IoT och AI skapar den perfekta teknikstormen i fabrikerna

Ladda ner guiden: Så påverkar Industri 4.0 ditt företag

Säg din mening

*