AIs potential är obegränsad i framtiden

AI är en avgörande faktor för att man ska kunna fatta de högkvalitativa affärsbeslut som behövs för att skapa innovation. Men de flesta organisationer har än så länge inte dragit nytta av mer än en bråkdel av värdet hos sina data.

Debatten kring artificiell intelligens (AI) rasar vidare. Kommer den att sno alla våra jobb? Kommer vi att kunna hitta kompetenta medarbetare till våra organisationer? Kommer robotar att klona sig själva i okontrollerad hastighet, ta över jorden och göra människor överflödiga?

Enligt åtminstone två tekniska chefer i Asien ser AI-teknikens framtiden enbart ljus ut.

– Om jag skulle behöva göra om min karriär, säger Dean Samuels, Head of Solutions Architecture för Amazon Web Services i Hongkong och Taiwan, skulle jag definitivt fokusera på analys eller maskininlärning, eftersom det kommer att vara en så stor del av alla större programvaruprojekt.

Enligt cheferna besitter AI – och dess många olika grenar – en obegränsad potential.

– Om man tittar djupare än artificiell intelligens så ligger fokus just nu på djupinlärning och maskininlärning, säger Dean Samuels.

– Om du tittar på en del av det som händer inom de olika branscherna när det gäller sådant som chatbottar och naturlig inlärning, naturlig språkbehandling, datorseende och andra områden är det verkligen bara toppen av isberget.

AI och andra nya tekniker är en avgörande faktor för att man ska kunna fatta de högkvalitativa affärsbeslut som behövs för att skapa innovation. Men de flesta organisationer har än så länge inte dragit nytta av mer än en bråkdel av värdet hos sina data. Och i takt med att AI och maskininlärning vinner mark kvarstår frågorna kring hur man ska bygga modeller som är användbara.

– När nu dessa modeller börjar utvecklas tror jag att det vi kommer att se kan vara att de data vi inte har trott har varit värdefulla faktiskt är nyckeln till hur vi kan lösa komplexa affärsproblem, säger Dan Angelucci, teknikchef på DXC Technology i Asien.

– Nästa generations affärsproblem kommer inte att se ut som den här generationens problem, och det är en utmaning vi måste vara beredda att ta oss an.

Även om Dan Angelucci ser stor potential hos AI på arbetsplatser redan i dag fortsätter han att blicka framåt.

– När jag tittar strax bortom horisonten börjar jag se nästa uppsättning datarelaterade problem som verkligen behöver lösas, säger Dan Angelucci.

– Jag ser den kommande kapaciteten hos exempelvis kvantdata, som verkligen innebär ett paradigmskifte när det gäller hur vi ser på datahantering i stort. Jag tror att det är i den riktningen som saker och ting rör sig, och det i snabb takt.

Under tiden ser Dan Samuels det som en prioritet att demokratisera AI-tekniken så att det ska bli lättare för företag att förverkliga dess potential i dag.

– Vi förstår att vi måste ge alla människor tillgång till kapaciteten hos djupinlärning och maskinlärning – artificiell intelligens, säger Dan Samuels.

– Man måste inte vara en extremt insatt maskininlärningsexpert för att kunna dra nytta av detta.

Läs också: Hur artificiell intelligens kommer att göra skillnad i ditt liv

Läs också: Machine learning kräver modiga ledare och positiva medarbetare

Säg din mening

*