Att tackla utmaningar med smart och uppkopplad tillverkning

Att övergå från en traditionell monteringslinje till smart och uppkopplad tillverkning är en enorm omställning för en organisation. Här följer några av de utmaningar många företag måste tackla för att lyckas.

Att övergå från en traditionell monteringslinje till smart och uppkopplad tillverkning är en enorm omställning för en organisation, på flera olika nivåer.

Omställningen kan generera HR-relaterade problem eftersom andra typer av kompetenser behövs och man eventuellt behöver skära ned på antalet mänskliga medarbetare.

Det kan även väcka frågor om IT-säkerhet eftersom företagen vill säkerställa att givare, agenter och robotteknik inte kapas.

Här följer några av de utmaningar många företag måste tackla för att lyckas.

Bort med silorna

Det har skrivits spaltmeter om hur splittrade organisationer är en naturlig fiende till företags digitala omställning.

Tillverkningsbranschen är särskilt sårbar för den här typen av utmaningar eftersom den är en plats där två helt olika generationer av processer – monteringslinje kontra ansluten tillverkning – kolliderar såväl kulturellt som tekniskt.

Precis som med andra initiativ gällande digital transformation krävs stöd från den allra högsta ledningen för att minska motståndet mot förändring.

Den smarta och uppkopplade tillverkningen kommer inte att utvecklas organiskt. De här projekten behöver en exekutiv sponsor som guidar dem över organisatoriska gränser.

Erbjud en effektiv kundupplevelse

Det enda som är farligare än silor är ”inifrån-och-ut”-tänket.

Kunderna måste involveras i de tidigaste skedena av forskning och utveckling. Det behöver knappast sägas att smarta tillverkningstekniker som når kunder direkt kräver ett ”utifrån-och-in”-perspektiv redan från början.

Fundera över hur det skulle påverka användbarheten och kundupplevelsen om ett sportskoföretag skulle låta kunderna designa sina egna basketskor i en mängd olika färger, typer av sulor och typer av skinn och sedan betala 2 300 kronor för dem.

Risken för att fel ska uppstå i kundupplevelsen är massiv, redan från det första skedet då man involverar kunderna och längs hela distributionskedjan, tillverkningsprocessen och slutleveransen.

Om det inte finns någon direkt, kundinriktad aspekt i den smarta tillverkningsprocessen måste företagsledare ta en noggrann titt på hur medarbetarna använder tekniken.

Även om systemet inte vänder sig direkt till kunderna i sin utformning kan det snabbt bli ett kundrelaterat problem om det inte ger tillräckligt stöd till de medarbetare som har direktkontakt med kunderna.

Hantera hela livscykeln i ett företagsekosystem

När man tittar på kundupplevelsen behöver man också titta på den smarta tillverkningsprocessen ur ett helhetsperspektiv.

Detta gäller inte bara processen för tillverkning av nya produkter, utan handlar också om att titta på smart och uppkopplad tillverkning som en process under hela inköpsprocessen och processen därefter.

I en värld av recensioner på sociala medier går det inte att underskatta vikten av medarbetare som bemöter kunder efter försäljningen. Detta har stark inverkan på det som i dag kallas den ”sociala distributionskedjan”, och som är en aspekt av smart och uppkopplad tillverkning.

Faktum är att många företag lägger in sociala medie-trender i sina distributionskedjealgoritmer för att förbättra ”just-in-time”-aspekter av tillverkningsprocessen.

Detta innefattar naturligtvis samordning av i vissa fall ett stort antal organisatoriska silor inom allt från företagskommunikation till produktutveckling, fältförsäljning och kundservice.

De organisatoriska utmaningarna är ofta centrerade kring vem som ska bli ”chef för ekosystemet” och huruvida de har fått auktoritet att fatta avgörande beslut när en utslagsröst behövs.

Läs också: Tillverkningsindustrins digitala förvandling

Hitta rätt säkerhetsbalans

Slutligen – som vi tidigare har nämnt har begreppet ”smart och ansluten” allvarlig påverkan på säkerheten inom tillverkning.

Förutom att utveckla en smart tillverkningsinfrastruktur måste man etablera en kultur av ansluten säkerhet, från receptionen till säkerhetschefen.

Samtidigt har B2C- och B2B-kunder blivit mycket känsligare när det gäller både deras personuppgifter och deras affärsuppgifter.

Jag har också märkt av en mycket mer direkt koppling mellan den nya dataskyddsförordningen i Europa och det som normalt sett skulle vara helt orelaterade aspekter av produktion och tillverkning.

Exempelvis finns det i dag ett mycket större behov hos användare av datadrivna tillverkningsplattformar att ha inloggningsprocedurer som passar de nya dataskyddsförordningskraven.

I en värld av 3D-skrivare och konsumenter med mycket höga förväntningar vad gäller personalisering i förhållande till produktval och prissättning är smart och uppkopplad tillverkning fortfarande i sin linda.

Men om den hanteras på rätt sätt gör den här tekniken det möjligt för företag som drivs av faktiska kundbehov att utveckla en omedelbar konkurrensfördel och samtidigt undvika utvecklingar av sådant som bara bygger på en hajp.

Läs också: Åtta fokusområden för framgångsrika digitala distributionskedjor

Ladda ner guiden: Så påverkar Industri 4.0 ditt företag

Säg din mening

*