Molnbaserad ERP-plattform gör det komplexa enkelt

Dynamics 365 for Finance finns i molnet, uppdateras automatiskt, kan utvidgas med tusentals appar – och ger tillgång till Power BI och maskininlärning.

Det pratas mycket om digital transformation, men många är osäkra på vad det innebär. Kanske beror det på att transformationen ser olika ut hos olika företag.

– Det handlar bland annat om att digitalisera affärsprocesser, fatta bättre datadrivna beslut och minimera den tekniska komplexiteten. Här är verksamhetens företag- eller ERP-lösning det centrala nervsystem som knyter samman det hela, säger Philippe Jacobsen, Principal Program Manager, Microsoft Danmark.

Kanske har ett företag inom textilbranschen först och främst fokus på att optimera hela värdekedjan, från idé och design till optimerade säljprognoser och optimerad logistik. För andra är det viktiga att få insikt i Big Data om exempelvis ekonomisk information, medan ytterligare andra vill optimera komplexa tillverkningsprocesser.

Börja i det lilla – och där utbytet är som störst

Ett av de verktyg som på allvar har gjort digital transformation till mer än bara ett modeord är Microsofts Dynamics 365 for Finance. Det är en molnbaserad ERP-plattform som bygger vidare på välkänd kod och ett välkänt gränssnitt från Dynamics AX, och den riktar sig till företag i storlekar från cirka 50–100 medarbetare upp till koncernklassen.

– Med Dynamics 365 for Finance kan du börja i det lilla – och med den funktion inom företaget där den ger störst utbyte. Oavsett om det handlar om till exempel ekonomi, HR eller inköp. Därefter kan du bygga ut infrastrukturen, integrera med andra lösningar, lägga till IoT-givare i produktionsledet eller vad som nu är relevant för just din verksamhet, säger Philippe Jacobsen.

– Men eftersom plattformen är molnbaserad betalar du bara licensavgifter baserat på ditt användningsmönster och antal användare. Du behöver inte heller investera i maskinvara eller bekymra dig om underhåll, tillägger han. Dessutom väntas snart en funktion för automatisk upp- eller nedskalning beroende på belastning.

Läs mer: Ökad tillväxt och utvecklad affärsverksamhet med Finance

Inbyggd maskininlärning och Power Bi ger ökad insikt

Dessutom finns en rad inbyggda verktyg och funktioner, så som direkt integration med Azure ML (maskininlärning). Det är ett nyttigt verktyg för exempelvis prognostisering gällande försäljning och produktion som baseras på en kombination av historiska data och variabla indikatorer som råvarupriser, väderförhållanden eller valutakursförändringar. Det går även att generera rapporter från Power BI i själva Dynamics-gränssnittet.

– Det är ett verktyg som ger ökad insikt och transparens, och som gör det möjligt att fatta mer kvalificerade, datadrivna beslut, säger Philippe Jacobsen.

Plattformen är också integrerad med produktivitetsverktygen i Microsoft Office 365 och kan byggas ut med till exempel en CRM-modul och funktioner för Marketing Automation.

Automatisk uppdatering och anpassning efter app-principen

Från och med april i år uppdateras Dynamics 365 for Finance dessutom automatiskt varje månad, vilket gör att företaget får omedelbar tillgång till nya funktioner. Därför finns det – till skillnad från när man använder äldre ERP-system – ingen risk att man hamnar efter i versionerna.

Ett annat genombrott är det sätt på vilket plattformen kan anpassas efter det enskilda företagets behov och processer.

Försök att komma igång med digital transformation – eller bara anpassa ERP-plattformen löpande – bromsades förut ofta upp av att också mindre förändringar eller utbyggnader krävde en särskild utvecklings- och implementeringsprocess.

Här skiljer sig Dynamics 365 for Finance från mängden genom att arbeta med appar som byggs på som klossar, och redan i dag finns cirka 1 600 appar att välja mellan.

– Det finns vertikala extensions som utvidgar funktionaliteten inom en mängd olika branscher. De uppdateras och kontrolleras löpande med den senaste versionen av Dynamics 365 for Finance, vilket eliminerar en stor del av den komplexitet och det underhållsarbete som kunderna hittills har kämpat med, säger Philippe Jacobsen.

Nytt verktyg erbjuder test inför uppdatering

Microsoft tillhandahåller dessutom numera ett verktyg som gör det möjligt att duplicera företagets produktionsmiljö – med eller utan externt utvecklade appar – i en sandlådemiljö där nya patches kan genomgå ett systematiskt, regressivt test. Genom det kan man upptäcka eventuella fel och brister innan uppdateringen implementeras.

Om man är nyfiken på Dynamics 365 for Finance rekommenderar Philippe Jacobsen att företaget tar kontakt med en Dynamics 365-partner med specialkompetens inom den bransch som företaget verkar i.

– Det bidrar till att säkra att man får process- och branschspecifik hjälp i samband med beslut kring och implementering av en avgörande del av företagets digitala infrastruktur, säger han.

Se videon: Microsoft Dynamics 365 är alltid redo för expansion

Här är 5 viktiga skillnader mellan Dynamics AX 2009/2012 och Dynamics 365 for Finance

Säg din mening

*