Jobb som skapas genom AI

Den allmänna uppfattningen om artificiell intelligens är att det minskar behovet av mänskliga medarbetare. Men AI förbättrar i själva verket det sätt på vilket vi interagerar både med maskiner och med varandra.

Den våg av artificiell intelligens som just nu sveper fram handlar om att använda datormodeller för att simulera intelligenta beteenden. Maskininlärningsalgoritmer är bra på att lära in nya beteenden, men dåliga på att identifiera beteenden som är skadliga eller meningslösa.

Företag som vill använda sig av AI kommer att behöva se till att medarbetarna har den utbildning som krävs för att se till att tekniken förblir både användbar och säker.

AI-medvetet ledarskap

AI måste specialanpassas för att det ska vara användbart. Företag kommer att behöva medarbetare som har kunskaper kring hur AI kan anpassas efter ett specifikt affärssammanhang.

AI-medvetna företagsledare kommer att bygga in AI i företagets dagliga verksamhet. AI-medvetna säkerhetschefer kommer att bygga in AI i arbetet med att upptäcka och reagera på hot.

AI-utbildning

För att AI ska vara användbart krävs medarbetare som på ett säkert sätt kan lära upp algoritmer.

Företagen kommer att behöva medarbetare som kan skapa utbildningsdata som kan hjälpa den artificiella intelligensen att lära in det önskade beteendet.

Så kallade ”AI-tränare” kommer antagligen att ha djupgående domänkunskaper och vara bra på att upptäcka och förebygga fel eller avvikelser i data.

AI-profilering

Företag kommer att behöva vidta åtgärder för att förhindra oavsiktliga följder. De kommer att behöva medarbetare som är utbildade i att identifiera sårbarheter och hot mot säkerheten i ett tidigt skede.

Profilering handlar om mer än att göra en algoritms så kallade ”svarta låda” mer transparent. Profilerare kommer att kunna förutsäga framtida beteenden genom att observera den intelligens som AI-enheten lär sig över tid.

AI-medveten etik och efterlevnad

Företag kommer att behöva reagera snabbt om ett problem uppstår. De kommer att behöva medarbetare som är utbildade i att upptäcka när ett beteende hos en AI-enhet inte överensstämmer med mänskliga värden.

Det behövs en medarbetarstab som är utbildad i att övervaka AI, att snabbt upptäcka avvikande eller riskfyllda beteenden och i att reagera på detta med en korrigerande åtgärd.

AI handlar om mer än jobb och automatisering

Det digitala idealet är ett företag där människor interagerar med de centrala systemen. De flesta tänker sig att syftet med AI är att automatisera det centrala systemet och göra sig av med de mänskliga medarbetarna.

Men det är mer realistiskt att tänka på de flesta företag som nätverk där människor interagerar med olika digitala system. Det AI egentligen handlar om är att blottlägga den intelligens som finns dold i systemen och förbättra de sätt på vilka vi interagerar. Vi tror att AI, snarare än att leda till att mänskliga medarbetare blir onödiga, kommer att göra den moderna arbetsplatsen både smartare och mer meningsfull.

Läs också: Fem tips: Så kan detaljhandeln dra nytta av Machine Learning

Läs också: Grundfos använder artificiell intelligens för mer än optimering och effektivisering

Säg din mening

*