Projicerad förstärkt verklighet: Augmented reality utan headset

Många branscher har inte använt sig av förstärkt verklighet eftersom AR-headset är alldeles för dyra. Det finns emellertid nya former av augmented reality som gör att företagen kan använda tekniken.

Förstärkt verklighet (AR) tog sig in i människors medvetande 2016 när Pokémon Go lanserades.

Dock hade företag arbetat med kommersiella applikationer av AR långt innan vi fick vänja oss vid att se vuxna utsätta sig själva och andra för risker medan de jagade virtuella ”monster”.

Även om många branscher, som tillverkningsindustrin och luftfarts- och försvarsindustrin, har använt AR-applikationer i sin verksamhet har man då främst fokuserat på konceptvalidering och inte så mycket på driftsättning av färdiga produkter.

Detta beror delvis på att AR-headset fortfarande är dyra och även har stora begränsningar när det gäller synfält, bekvämlighet, exakthet, batteritid och branschcertifieringar.

Lyckligtvis finns det en ny form av AR – en sorts projicering (eller projicerad förstärkt verklighet) – som gör att man kan undvika många av de befintliga begränsningarna i utformning och funktion hos AR-headseten.

Även om AR främst används i konsument- och underhållningsbranschen blir tekniken allt vanligare även inom andra områden.

Flygplanstillverkare använder sig av projiceringssystem för att förenkla och påskynda monteringen av flygplanen, vilket minskar fel i processen. I den här tekniken används datorseende och ljusprojektioner för att visa medarbetarna var på ramen av flygkroppen som ett fäste ska monteras, samt för att visa rätt storlek för hålet till fästet.

Vårdgivare använder sig av projektorbaserad AR för att se till att medicinsk utrustning rengörs och steriliseras, medan elektroniktillverkare använder tekniken för att markera placeringen av komponenter på kretskort. Fordonstillverkare använder projektorbaserad AR för att genomföra inspektioner under hela tillverkningsprocessen.

Fördelar med projicering

För arbetstillämpningar som kräver samarbete finns det flera tydliga fördelar med att använda projicering framför andra AR-system där man använder headset. Med projicering undviker man vanliga problem som kommer med headset, som att de begränsar synfältet, sitter obekvämt eller har dålig passform.

Dessutom ger headset en isolerad och fristående AR-upplevelse. Här är projicering annorlunda eftersom det skapar en simultan ”delad” AR-upplevelse för mer än en person, som inte bara förbättrar samarbetet utan dessutom är mycket effektiv.

Kanske är den största fördelen med projicering den ökade exaktheten. AR-headset har problem med latens på grund av begränsad datoreffekt, vilket leder till datorfördröjning när användarna rör sina huvuden.

Om medarbetarna som arbetar med flygplansmontering skulle använda AR-headset istället för projicering skulle de ha problem med att se var de ska borra hålen eftersom deras huvudrörelser skulle göra att fästpunkterna ”flyttas”.

Det räcker med att de flyttar sig några millimeter för att borrhålen ska hamna fel. I ett flygplan som kostar 100 miljoner dollar är den här typen av monteringsmisstag inte bara oacceptabla, utan kan också vara farliga.

Projicering har många fördelar jämfört med headset, men det finns några problem som företagens beslutsfattare bör känna till när de ska välja AR-teknik. En av dessa är kostnaden. Projicering kräver flera projektorer eftersom en enda projektor kan göra att kropps- eller handrörelser är i vägen för den projicerade AR-bilden.

Ett annat problem är rörlighet: AR-projektorerna monteras i en fast installation eller kopplas till en strömkabel på ett stativ. Båda dessa lösningar begränsar enheternas rörlighet. Projektorernas storlek gör dessutom att det blir trångt i små utrymmen, medan ett headset följer med användaren.

Tekniken med förstärkt verklighet kan hjälpa företag i flera olika branscher genom att kombinera den fysiska verkligheten med virtuell verklighet på ett sätt som möjliggör samarbete, ökar medarbetarnas säkerhet och produktivitet samt sänker kostnaderna.

Före investeringen i AR är det dock viktigt att känna till fördelar och nackdelar med headset-system och projiceringssystem. En erfaren teknikleverantör kan hjälpa företagens beslutsfattare att välja rätt AR-teknik för just deras företag.

Läs också: AUTOPSTENHOJ:s augmented reality-app ökar försäljningen och produktiviteten

Läs också: Fem sätt på vilka augmented reality kan transformera din verksamhet

Säg din mening

*