Säkerhetsgrupperna kan vara den digitala förändringens hjältar

Säkerhetsgrupperna kan möjliggöra förändring och ha stor betydelse för företagen eftersom de kan skydda den digitala förändringen och hantera de föränderliga hoten.

Lika snabbt som säkerhetsgrupperna avvärjer attacker utsätter sig företagen för andra risker genom initiativ i molnet, sakernas internet (IoT) och driftteknik, robotstyrd processautomatisering och mycket mer.

Sådan verksamhet exponerar den digitala omställningens innersta för nätkriminaliteten, vilket skapar nya säkerhetsrisker genom ökad komplexitet och ett större riskområde för attacker.

Alldeles för ofta pekas säkerhetsavdelningen ut som ett hinder för den digitala omställningen, en svårhanterlig vilde som motsätter sig förändringar.

Säkerhet kan emellertid möjliggöra förändring och ha stor betydelse för företagen. Med rätt säkerhetsarkitektur, och fungerande system och rätt personal kan säkerhetsavdelningarna skydda den nya tekniken och affärsmodellerna samtidigt som de hanterar de föränderliga hoten. Så här kan organisationerna göra säkerhetsgrupperna till den digitala förändringens hjältar.

Förbättra säkerheten i den digitala kärnan

It-säkerhetstekniker och beslutsfattare oroar sig av naturliga skäl mest för skadeprogram, målinriktat nätfiske och utpressningstrojaner. Faktum är att mer än 50 procent av organisationerna har utsatts för utpressningstrojaner, där 45 procent av dessa har betalat lösensumman för att återfå sina data medan 19 procent har vägrat och då förlorat sina data, enligt en CyberEdge Group-undersökning.

Det är därför som det är oerhört viktigt att du har en säkerhetsplattform i din digitala kärna. Med säkerhetsplattformen kan du skapa motståndskraftiga system som inte bara klarar av cyberangrepp utan även genomför åtgärder som är viktiga för företaget efter en attack.

Integrera säkerheten i programvaruutvecklingens livscykel

Samtidigt som DevOps ökar sin närvaro på marknaden med innovativa programvaror så kan osäker kod bli en biprodukt av snabbare utvecklingscykler. Detta är bara ett sätt som framväxten av DevOps har skapat nya utmaningar kring säkerhetsprocesser på. I många fall kan säkerhetsrisker som påträffats vid tester eller i drift leda till större förseningar och omarbetningar.

För att undvika detta kan företagen integrera säkerhets- och riskhantering i hela livscykeln för utvecklingsarbetet, med en omfattande DevSecOps-modell för säker digital omställning.

Få bättre insyn i hoten

Det finns många olika utmärkta säkerhetsövervakningsverktyg på marknaden idag, men ett vanligt klagomål från säkerhetsleverantörer är att det finns för mycket data att analysera.

För många stavas hjälpen säkerhetsanalys, något som kan ”gå igenom bruset” när det gäller säkerhetsrelaterade data. När lösningar för djupanalys även innefattar maskininlärning och artificiell intelligens kan de på ett effektivt sätt hantera data, identifiera hot och minska frekvensen av falsklarm.

Automatisera incidenthantering och andra arbetsflöden inom säkerhet

Säkerhetsorganisationer överallt står inför brist på kunnig personal. Ett sätt att komma tillrätta med bristen är lösningar som orkestrering, automatisering och åtgärdande i it‑säkerhet (SOAR).

En sådan funktion som integreras i en säkerhetsplattform i företagets digitala kärna kan automatisera säkerhetsfunktioner, processer och arbetsflöden och därmed ge bättre svarstider, noggrannhet och standardisering.

Detta i sin tur hjälper dina medarbetare att fokusera på sin egen kompetens.

Hantera bransch-specifika säkerhets- och efterlevnadskrav

Utöver cyberhoten och problemen som alla branscher står inför har varje sektor unika problemområden och efterlevnadskrav att arbeta med. För att skapa ett fungerande program krävs omfattande branschkunskaper och branschspecifika lösningar som skyddar detaljhandlare från kortskimmning och leverantörer från nationella angrepp.

Med en avancerad säkerhetsplattform får du säkra branschspecifika plattformar och lösningar som exempelvis digitala hälsoplattformar och anslutna transportplattformar. Sådana lösningar sammanför mindre tjänster som möjliggör nya upplevelser i ett sammankopplat ekosystem med olika partner, där säkerheten är inbyggd i de olika plattformarna och tjänsterna.

Oavsett vilken bransch det gäller kommer integrering av säkerheten i din digitala omställning att bidra till att du uppnår dina mål snabbare och med mindre risk. Då är det säkerhetsavdelningen som blir företagets hjältar.

Läs också: Är ledningen det största hotet mot IT-säkerheten?

Läs också: Managed Services: bra tips till dig som överväger outsourcing av it

Säg din mening

*