Stärk ditt detaljhandelsföretag med AI i molnet

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations for Retail gör ditt detaljhandelsföretag mer flexibelt och hjälper dig att komma närmare kunderna.

Med en ny generation av affärssystem såsom Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations for Retail är det inte längre bara de största detaljhandelskoncernerna med stora ekonomiska muskler som kan dra nytta av ny teknik. Tvärtom kan mindre och mellanstora detaljhandelsföretag nu också optimera lager, inköp och logistik samt uppnå en mycket högre grad av insikt i kundernas vanor, inköpsmönster och preferenser än tidigare.

– Som detaljhandelsföretag köper man i och med Finance & Operations for Retail in sig i en hållbar och mycket ambitiös utvecklingsstrategi och får riktigt mycket med på köpet,bland annat att lösningen omfattar både den administrativa ryggraden och kassasystemet (POS), förklarar Bjørn Olesen, Market Manager Retail, DXC Denmark.

– Det betyder bland annat att man som utgångspunkt på ett mycket effektivt sätt kan detaljstyra till exempel kampanjer i utvalda butiker eller fokuserade rabatter riktade till utvalda kunder. Man blir markant mer flexibel och kan snabbt komma igång med funktioner som traditionellt sett har varit ordentligt kostsamma att utveckla, tillägger han.

AI säkrar överblick och proaktiv hjälp i vardagen

Samtidigt utgör inbyggda AI-verktyg ett stöd under hela värdekedjan genom proaktiva förslag gällande allt från inköp och logistik till marknadsföring och försäljning baserade på företagets egna data och mål.

– Det är förstås något som alla organisationsformer har nytta av. Men det är till extra stor hjälp i en relativt liten organisation, eftersom man får proaktiv tillgång till överblick, insikt och lösningar som är av toppklass och ständigt bara blir bättre, säger Bjørn Olesen.

Dynamics 365 F&O for Retail kan användas som en traditionell hostad lösning eller en on premise-baserad lösning. Men den är i grunden molnbaserad, vilket gör den mindre kostsam att komma igång med, underlättar driften och gör den markant enklare att anpassa i takt med högsäsong, julhandel, Black Friday och andra tillfällen då det finns behov av fler eller färre resurser på golvet.

Adjö till kostsam specialutveckling

Bjørn Olesen påpekar dessutom att kostsam specialutveckling är på väg att bli ett minne blott. Det beror på att plattformen är byggd för att fungera tillsammans med appar som läggs till i systemet och på så vis tillhandahåller den önskade funktionaliteten.

– Redan nu finns ett mycket stort urval av appar från fristående utvecklingsföretag i Microsofts AppSource, och det läggs hela tiden till flera. Samtidigt utvecklar Microsoft konstant Dynamics 365 F&O for Retail och tillhandahåller nya möjligheter. Så om en viss funktion är missionskritisk för företaget kan man gå direkt in på Microsofts roadmap och se om den är på väg. Något som för övrigt är ett annat skäl till att satsa på ren standard hela vägen igenom, eftersom det blir enklare att dra nytta av alla de möjligheter som kommer att erbjudas från Microsoft framöver, säger Bjørn Olesen.

Tänk standard, standard och standard

Det betyder omvänt också att man bör tänka över på vilket sätt man tar ett system i drift, påpekar han. Tidigare behövde organisationer exempelvis ställa in sig på att lägga tid och kraft på att specificera vilka behov ett system måste kunna uppfylla och finna sig i att ägna lång tid åt ett utvecklings- och implementeringsförlopp. Idag är dessa förlopp ofta betydligt kortare. I gengäld får man acceptera en hög grad av standardisering.

– Man måste tänka på affärssystem på ett annat sätt när standard spelar en så pass stor roll. Här är det en fördel att backa ett par steg och ge avkall på en del av de önskningar som kanske skulle kunna finnas uppfyllda i systemet i en till hundra procent perfekt värld här och nu. I gengäld får man så mycket annat, blir mer flexibel och frigör resurser så att IT kan användas offensivt för att ge företaget fler möjligheter att så småningom komma kunderna närmare, säger Bjørn Olesen.

– Som jag ser det är det också mycket mer spännande och värdefullt än att att behöva skriva ändlösa kravspecifikationer, utveckla samma system i tio år och hela tiden tvingas säga: ‘Nej, det går tyvärr inte’ när organisationen kommer med önskemål. Det är ju mycket roligare att säga ja. Eller att med jämna mellanrum kunna erbjuda organisationen nya möjligheter i takt med att de kommer från Microsoft, tillägger han.

Läs också: Clienteling: vad det innebär och varför du behöver det i ditt Retail POS

Läs också: Fem tips: Så kan detaljhandeln dra nytta av Machine Learning

Säg din mening

*