Industri 4.0 erövrar världen – men det är inte alla som hoppar på tåget lika fort

Undersökningar visar på stora skillnader, men vissa anser att den fjärde industriella revolutionen har kommit långt.

Den fjärde industriella revolutionen är på god väg, men hur mycket av världen har den redan erövrat? Konsultföretaget PwC har undersökt saken och tagit fram rapporten ”Digital Factories 2020 – Shaping the future of manufacturing”. Den erbjuder några svar.

91 procent av de högsta cheferna vid de tillfrågade tillverkningsföretagen investerar redan nu i att digitalisera sina fabriker.
77 procent av de tillfrågade säger att de tänker bygga eller utvidga befintlig digital tillverkningskapacitet i Tyskland eller Västeuropa inom de närmaste fem åren. Europas industriella centra måste alltså genom digitalisering stärka sin konkurrenskraft inom en nära framtid.

Detta är ingen självklar utveckling, och det kostar på att hänga med: nästan hälften av de tillfrågade räknar med att det kommer att ta upp till fem år innan de lyckats tjäna in det som nu satsas på digitalisering. Toppcheferna svarar att de förväntade effektivitetsförbättringarna totalt sett kommer att i snitt hamna runt 12 procent – något som låter tämligen beskedligt när man ser uppskattningar av vilken besparingspotential som finns hos olika tekniker i olika delar av värdekedjan.

Industri 4.0

  • ”Industri 4.0” är den fjärde industriella revolutionen som handlar om att internet smälter samman med produktion och produkter.
  • I början av 1700-talet mekaniserades tillverkningen och den första industriella revolutionen såg dagens ljus. Mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kom löpandebandmonteringen och med den föddes massproduktionen och den andra industriella revolutionen. Den tredje industriella revolutionen inleddes i början av 1970-talet, bland annat genom att tillverkningen automatiserades med hjälp av elektroniska komponenter, industrirobotar och IT-system.
  • I dagsläget står vi inför en fjärde industriell revolution där (informationsutbyte via) internet är en av de viktigaste teknikerna. Här skapas en fusion mellan fysiska produkter och system.
  • Med givare och nya tekniker som Internet of Things (IoT) ser vi att maskiner inte längre bara tillverkar produkten, utan att produkten själv kommunicerar med maskinerna för att ge dem instruktioner. På så vis kan framtidens maskiner organisera sig själva, leverantörskedjor kan sätta ihop sig själva, beställningar från kunder kan omvandlas direkt till tillverkningsinstruktioner och så vidare.
  • Bland den teknik och de lösningar som hör till den fjärde industriella revolutionen hittar vi IoT, 3D-utskrifter, molnteknik, nästa generations mobilnät (5G), artificiell intelligens, maskininlärning och augmented reality (AR).

Försörjningskedjorna digitaliseras

Om vi däremot väljer att bara titta på digitala leveranskedjor så publicerade analysföretaget IDC i början av 2018 en rapport som bland annat fastslog följande:

  • Under 2019 kommer 80 procent av kommunikationen i leverantörskedjorna att ske via molnbaserade handelsnätverk, något som bland annat kommer att leda till att antalet produktionsstopp minskar med upp till en tredjedel.
  • Under 2019 kommer robotar att användas på hälften av alla leveranscentra. Detta kommer att leda till en produktivitetsökning på upp till 30 procent och minskade driftskostnader, och även kompensera för bristen på kvalificerad arbetskraft.
  • Under 2020 kommer en tredjedel av alla tillverkningsföretagens leverantörskedjor att använda analysdrivna, kognitiva tekniker som ökar kostnadseffektiviteten med tio procent och kapaciteten med fem procent.
  • 2021 kommer så många som sex av tio tillverkningsföretag att använda sig av avancerade, analysdrivna datainsamlingsplattformar för driftsdata i leverantörskedjan, vilket kommer att ge snabbare leveransprocesser med bättre noggrannhet.
  • IDC förutspår också att cybersäkerhet innan år 2020 kommer att bli ett större bekymmer än fysisk säkerhet för mer än hälften av alla tillverkningsföretag. Övergången till digitalt baserade, kognitiva leverantörskedjor kommer därmed att göra cybersäkerhet till en högprioriterad investering.

Läs också: Super-SUV säljer superbra efter teknikmodernisering

Dags för ledarskap

Långt mindre optimistisk är PwC:s konkurrent KPMG som i november 2018 gav ut rapporten ”A reality check for today’s C-suite on Industry 4.0”.

Den inleds med slutsatsen att inte särskilt många företag lyckas genomföra en omställning i den omfattning som krävs, och med den grad av integration som krävs, för att man ska kunna öka sitt värdeskapande.

I stället använder man teknik för att avlägsna så kallade ”pain points” längs vägen, eller så kör man piloter i avgränsade delar av verksamheten. Alltför många företag håller på med Industri 4.0 lite här och lite där, utan någon tydlig målbild för framtiden. Man har dessutom alltför stora förväntningar på pilotprojekten, och alla lite dyrare och mer ambitiösa initiativ läggs på is.

KPMG menar därför att branschens toppchefer måste utveckla en välgrundad, strategisk och värdebaserad tillnärmning till Industri 4.0. Därefter måste man ta fram en färdplan som organisationen kan följa för att kunna genomföra en fullständig omställning.

KPMG menar att revolutionen pågår sedan länge, och att tiden för experimenterande redan är förbi: nu gäller det att visa ledarskap!

Ladda ner guiden: Så påverkar Industri 4.0 ditt företag

Läs också: Industri 4.0 kräver en modern teknikplattform

Säg din mening

*