Att utveckla en blockkedjestrategi för företaget

Allt fler företag överväger att använda sig av blockkedjeteknik för att göra sina transaktioner mer säkra och transparenta, men för det krävs rätt strategi.

Från ekonomiska tjänster till läkemedel och sjukvård och mycket annat – branscher runtom i världen överväger i allt högre grad att använda sig av blockkedjeteknik för att göra sina affärstransaktioner mer säkra och transparenta.

Blockkedjeteknik använder kryptografi för att spåra, autentisera och registrera digitala tillgångar i en distribuerad huvudbok som i praktiken är helt intrångssäkrad.

Blockkedjetekniken, som från början utvecklades för att stödja bitcoin och andra kryptovalutor, används idag av företag inom traditionella branscher och av regeringar för att effektivisera interna processer och göra ekonomiska och andra typer av transaktioner (t.ex. dataöverföring eller transport av fysiskt gods) snabbare och säkrare, och för att minska kostnaderna.

En undersökning som nyligen genomfördes bland företags- och IT-chefer visar att 44 procent av företagen experimenterar med eller håller på att rulla ut blockkedjeteknik, trots att säkerhetsfrågor och brist på intern kompetens sätter käppar i hjulet.

Företagen hittar användningsområden för blockkedjeteknik inom bokföring, juridik (smarta kontrakt), hantering av distributionskedjor, spårning av användning av förnybar energi och inom stöd för kryptovalutor, bland många andra innovativa användningsområden.

Lös verkliga affärsproblem

Det är dock just den här möjligheten att anpassa tekniken för olika affärsenheter och affärsprocessen som gör att det är oerhört viktigt att man har en tydlig uppsättning mål och implementeringsplaner på plats innan man sätter igång med någon typ av blockkedjeinitiativ.

Brist på fokus och syfte kan ha negativ inverkan på ett blockkedjeprograms effektivitet och leda till att beslutsfattare drar fel slutsatser om hur tekniken kan vara till nytta för deras företag.

– Man måste verkligen se över vilken typ av affärsproblem man försöker lösa, säger Tom Hetterscheidt, chefstekniker och branschchef inom bankväsende och kapitalmarknader i Amerika för DXC Technology.

– Det är ingen bra idé att införa blockkedjeteknik bara för att man kan.

Praktiska tillämpningar för blockkedjor är allt från effektivisering av hantering av distributionskedjor och andra affärsprocesser till snabb och enkel delning av data med enheter utanför företaget som man inte känner så väl till och kanske inte riktigt litar på ännu.

Börja litet och upprepa

När du väl har slagit fast vilka affärsproblem du vill lösa med blockkedjeteknik måste du planera och implementera ett pilot- eller testprogram. Du får då möjlighet att samla på dig kompetens och kunskap – och göra misstag – utan att det inverkar negativt på verksamheten.

– Vanligtvis börjar företag med ett litet koncepttestprojekt för att kunna prova sig fram och förstå hur blockkedjetekniken kan vara till nytta för affärsprocessen, säger Tom Hetterscheidt.

– Man skapar en prototyp och börjar om från början flera gånger medan man lägger till funktioner och egenskaper för att kunna bekräfta att systemet gör det man vill att det ska och verkligen löser ett affärsproblem. När man har nått fram till en viss punkt är det dags att föra in systemet i full produktion.

För att det ska bli möjligt måste beslutsfattarna inom företaget vara övertygade om blockkedjeteknikens fördelar. Det är därför mycket viktigt att man har mätbara mål för att kunna mäta avkastningen på investeringen.

Ett av huvudmålen för många företag som inför blockkedjeteknik är som tur är kostnadsminskning, något som är enkelt att bedöma och utvärdera.

Använd rätt slags kompetens och verktyg

En annan viktig aspekt när man utvecklar en blockkedjestrategi är att ta reda på vilken typ av kompetens som behövs för att starta och bygga ett program. Om sådan kompetens inte redan finns inom företaget måste man bestämma sig för hur man ska fylla luckorna.

Med tanke på den rådande bristen på medarbetare med blockkedjekompetens väljer många företag att antingen fostra talanger internt eller att samarbeta med en extern partner med erfarenhet inom strategier för samt utveckling och implementering av blockkedjeteknik.

Bättre verktyg som kan hjälpa företag att bygga blockkedjeappar och hantera införandet av blockkedjeteknik är på väg, tillägger Tom Hetterscheidt.

– Det kommer att komma ramverk och programutvecklingskit som gör det enklare att bygga en blockkedjebaserad applikation, säger han.

– I takt med att den underliggande tekniken och verktygen mognar kommer det därmed att bli enklare att implementera och, ännu viktigare, att driva en sådan applikation på ett kontinuerligt sätt.

Läs också: Blockchain går som tåget och har blivit ostoppbara

Läs också: Blockchain kräver förståelse för tekniken och organisationen

Säg din mening

*