Kan smarta fabriker ge bättre kundupplevelser?

Smarta fabriker, som blir möjliga genom Industri 4.0, kan dra nytta av fördelarna hos sammankopplade, intelligenta system för att förändra kundupplevelsen.

Data gör fabriker smartare, och information är en mycket viktig råvara för Industri 4.0. Som en del av den större digitala distributionskedjan har den smarta fabriken möjlighet att förändra kundrelationerna.

För att frigöra potentialen hos smarta fabriker måste man integrera dem med och reagera på resten av världen. Med digitalisering kan tillverkningsanläggningar koppla upp sig och på så sätt optimera produktionen mellan fabriker baserat på realtidsdata om tillgång och efterfrågan.

Dessutom kommer sammankoppling mellan alla beståndsdelar i ekosystemet, det vill säga leverantörer, samarbetspartners, distributörer, kunder och andra att innebära samarbetsmässiga fördelar för alla inblandade.

Uppkopplat ekosystem ger smarta fabriker bättre förutsättningar

Det finns en del exempel på hur smarta fabriker, som blir möjliga genom Industri 4.0, kan dra nytta av fördelarna hos uppkopplade, intelligenta system för att förändra kundupplevelsen.

Låt oss titta närmare på några av dem.

Ersätt långa förberedelsetider med dynamisk produktion

Traditionellt sett har tillverkare varit tvungna att förutsäga kapacitetsbehov långt i förväg: eftersom det tog sådan tid att bygga om produktionslinjerna och förse dem med nya verktyg kunde det vara ett enormt stort beslut att övergå till en annan produkt. Ett företag kunde inte veta om en ny produkt var framgångsrik eller inte förrän i efterhand, när den redan var i produktion.

En uppkopplad, digital och smart fabrik kan dock använda data som samlas in från hela ekosystemet för att styra produktionen på ett dynamiskt sätt – exempelvis genom att använda friformsframställningsteknik baserad på 3D-utskrifter.

Eftersom förberedelsetiden närmar sig noll kan tillverkningskvoter fastställas utifrån efterfrågan och kortsiktiga förutsägelser baserade på data, vilket gör produktionen mycket mer effektiv. Små partier kan produceras baserat på att efterfrågan förändras nästan i realtid – vilket möjliggör nya nivåer av anpassningsbarhet, skyddar tillverkaren mot att drabbas av merkostnader och säkerställer att kunderna får omedelbar tillgång till produkten.

Möjliggör stabila just-in-time-distributionskedjor

Stycklistan för en produkt kan vara komplex även när det rör sig om en relativt enkel sådan. Det kan också leda till en komplex distributionskedja med många aktörer, och strävan efter en mer effektiv verksamhet genom att minska lagren av både råmaterial och färdiga varor kan göra att leveranskedjan blir sårbar, något som potentiellt kan inverka negativt på produktionen.

Smidigheten och effektiviteten hos just-in-time-distributionskedjor går inte att bortse från, och behovet av att finjustera dem ytterligare är ständigt närvarande.

Leverantörer av råmaterial och tillverkare av färdiga varor är oerhört beroende av varandra, och en större insyn hos båda parter i realtids- och platsbaserade data bidrar till att förhindra faktorer som inverkar negativt på verksamheten, vilket gör dem mer framgångsrika.

Revolutionera anläggningens drift och underhåll

Tekniker med koppling till det industriella sakernas internet gör varje del av utrustningen på fabriksgolvet till en nätverksändpunkt. Samordning av allt från robotstyrda system till råmateriallager och lagerinventarier bidrar till att förbättra effektiviteten och minska avbrotten.

Underhållsteam kan använda system för förstärkt verklighet för att lägga dataavläsningar och digitala bilder av interna system ovanpå den verkliga utrustning de arbetar med. Digitala tvillingar av fabriksutrustning kan kombinera givardata, historisk information och områdeskunskaper för att övervaka status, förbättra det förebyggande underhållet och felsöka problem direkt när de uppstår.

Allt detta gör att underhållsarbetet går snabbare och blir mer kostnadseffektivt, vilket förbättrar kundupplevelsen för fabriksoperatörer.

Dra nytta av kraften hos utökad automatisering

Automatiseringens historia har i mångt och mycket handlat om att ersätta människors arbete med maskiner. Även om det är en trend som utan tvekan kommer att finnas kvar banar Industri 4.0 väg för en era som sträcker sig längre än så.

Framväxande generationer av fullständigt uppkopplade, flexibla system utbyter en ständig ström av data för att ge tillverkare ökad flexibilitet och samtidigt förbättra kundernas upplevelser.

Läs också: Tillverkningsindustrins digitala förvandling

Säg din mening

*