3 utmaningar för it-chefer

It-chefer måste tackla tre utmaningar för att uppfylla kundernas förväntningar och skapa digitala tjänster baserat på en moderniserad, digital affärsplattform.

I dagens digitala era är kundernas förväntningar höga. Detta kräver en it-strategi som beaktar processer och dataflöden i samband med kundresan och som skapar digitala tjänster för dessa resor baserat på en moderniserad, digital affärsplattform.

Här berättar JP Morgenthal, DXC Technologys Chief Technology Officer, Application Services, och Distinguished Technologist, om de utmaningar och möjligheter som it-chefer möter, och han dyker djupare i ämnet i ett ståndpunktsdokument om förbättring av digitala applikationsupplevelser.

1. It-chefens största utmaningar

It-chefer sitter inte längre på allt ansvar. Ofta delar de på ansvaret med digitala chefer och marknadsföringschefer. Och den allt större bredden vad gäller kundresor innebär att fler beståndsdelar i kundupplevelsen härrör från ett ekosystem av leverantörer – system som inte ägs av it-chefen överhuvudtaget.

It-cheferna kämpar även med fragmenteringen av deras egna it-miljöer, med tillgångar som är spridda i olika monolitiska transaktionssystem, molnbaserade software-as-a-service-resurser och framväxande, löst kopplade applikationer som är byggda för molnet och drivs av kontinuerliga leveranser och andra moderna metoder.

It-cheferna säger: Jag har alla dessa problem och en viss mängd pengar att använda för att fixa dem. Jag har en befintlig uppsättning tillgångar att hantera, vilket kostar mig pengar.

Företaget vill att jag undersöker vissa nya tekniker och gör dem till en del av vår strategi, och allihop kostar pengar. Vårt sätt att se på verksamheten och behovet av att bli digitala förändras hela tiden. Jag behöver ett sätt att hantera alla de här apparna.

2. Digitaliseringens framtid och hur vi tar oss dit

Företagens kärnverksamhet kommer att bli maskindriven och kommer att handla om att tillgängliggöra och publicera data snarare än att bearbeta dem.

Konsumtionen kommer att drivas av en serverlös arkitektur och multimediagränssnitt, inklusive webb, mobil och förstärkt verklighet liksom virtuell verklighet.

Företagen måste förstå informationsflödet mellan system, mellan individer och mellan system och individer.

Färdplanen för digitalisering kräver en konstant utveckling av kärnsystem från regler som tas fram av människor till regler som tas fram av maskiner. De tekniker som kommer att vara viktiga under denna utveckling är artificiell intelligens, maskininlärning, serverlös teknik, blockkedjor, NoSQL, HTTP och containerteknik.

3. Lämna hamsterhjulet

Tills du förstår vad som ligger bakom behoven av nya applikationer och hur informationsflödet ser ut uppfyller du allas informationsbehov ett i taget.

Du måste lämna hamsterhjulet – annars kommer du aldrig att kunna ligga steget före efterfrågan. Då kommer du bara att leverera nästa app, och nästa.

Det enda sättet att ligga steget före är att dra nytta av kraften hos artificiell intelligens och maskininlärning och låta dessa tekniker göra arbetet åt dig – det vill säga hjälpa dig att urskilja så kallade sense-and-respond-mönster som leder fram till rätt resultat.

Sist men inte minst behöver du sätta samman olika applikationer från en portfölj med digitala tjänster, återanvända tjänster och koppla samman data för att åstadkomma önskade informationsflöden och resultat.

Läs också: Är ditt it-team en kameleont?

Läs också: Varför en it-chef måste vara två- eller flerspråkig

Säg din mening

*