Varje konsument kommer ha sin egen distributionskedja

Produkter blir allt mer skräddarsydda efter konsumentens specifika behov. De kommer att kunna köpa datorer eller bilar som är specialtillverkade för dem, vilket innebär att varje enskild konsument kommer att ha sin egen distributionskedja.

I framtiden kommer varje konsument att ha sin egen distributionskedja. I dag kanske detta inte låter vare sig rimligt eller nödvändigt, men så småningom kommer det att vara det enda sättet för företag att förbli konkurrenskraftiga.

Produkter blir i allt högre grad specialanpassade och skräddarsydda efter specifika behov. Konsumenter kan köpa datorer, skor eller bilar som är specialtillverkade för dem.

Framgångsrika företag behöver anpassa sig efter dessa föränderliga förväntningar, och det gäller inte bara tillverkningsfasen. Logistik- och distributionskedjeprocesser måste planeras på ett mer flexibelt sätt och i enlighet med kundernas behov.

Kunden förväntar sig inte bara en fantastisk shoppingupplevelse utan också en effektiv kundresa, och detta inkluderar leverans till vilken plats som helst, när som helst.

Biltillverkare med en helt transparent och automatiserad distributionskedja kommer att bli starka aktörer i framtiden, men synergier mellan olika företag – till och med konkurrenter – kommer att krävas för att göra kunderna nöjda.

Detta nya, konsumentcentrerade förhållningssätt kommer att leda till ökad komplexitet inom alla processer. Automatiseringen kommer dock att medföra den tekniska förändring som distributionskedjorna behöver genomgå för att bli mer flexibla.

För att vi ska kunna förstå hur övergången från den linjära distributionskedjan till denna nya modell ser ut behöver vi gå långt tillbaka i tiden.

Så här sa Henry Ford: ”Kunderna får välja en bil i vilken färg de vill, så länge de väljer svart.”

I början var de monteringslinjer, distributionskedjor och den logistik som ingick i Fords tillverkning av T-modellen inte särskilt komplexa.

Ford tillverkade en fordonstyp i en färg och med identisk inredning. Folk förväntade sig inte att kunna köpa specialanpassade bilar; de var bara glada över att överhuvudtaget få tillgång till ett fordon.

Så småningom började också andra företag använda sig av monteringslinjer för att tillverka bilar, vilket gjorde att nästan alla i hela världen hade möjlighet att köpa en bil.

Antalet biltillverkare ökade, de grundläggande startkostnaderna minskade, marknaderna öppnades upp och tekniken möjliggjorde global försäljning och transport av gods.

Men folk var inte längre nöjda med att bara äga en bil. De ville ha en bil som passade just dem. För att behålla sin konkurrenskraft blev biltillverkarna tvungna att hitta en egen marknadsnisch – från dyra, exklusiva bilar och massiva stadsjeepar (SUV:ar) till prisvärda massmarknadsprodukter. Kunderna kunde välja färg och inredning, men specialanpassningsmöjligheterna var fortfarande begränsade.

Sedan började kvalitetsaspekten bli allt mer populär, och tyska biltillverkare hade ett stort försprång eftersom de fokuserade på högkvalitativa tillverkningsmaskiner. Så småningom nådde dock kvaliteten på alla tillverkares produktionsanläggningar ungefär samma standard.

Det var vid denna tidpunkt som specialanpassning av bilar blev en faktor. Trenden att göra varje bil lika unik som sin förare har växt exponentiellt under de senaste åren.

Konsumenter kan i dag välja fritt bland funktioner och tjänster. Och i takt med att elbilar och självstyrande bilar blir allt vanligare dyker allt fler konkurrenter upp på fordonsmarknaden.

Och det är därför distributionskedjeprocesserna blir allt mer komplexa. För att behålla sin konkurrenskraft måste tillverkarna förkorta sina produktionscykler och öka möjligheterna till specialanpassning.

Ford brydde sig inte om specialanpassning, men dagens tillverkare måste kunna tillverka bilar för en specifik kund med särskilda krav och behov.

För att kunna reagera på marknadsvillkor i tid utökar biltillverkarna sin produktionsflexibilitet och skapar större enhetlighet i sina distributionskedjor så att rätt delar kan levereras till rätt plats i rätt tid. Just-in-time-produktion blir alltmer standard.

Trots detta är många distributionskedjeprocesser fortfarande manuella och ineffektiva. Nästa steg för tillverkarna blir därför att öka graden av automatisering.

Titta bara på två företag som nyligen värderades till en biljon US-dollar: Amazon och Apple. Båda dessa företag är besatta av hantering av distributionskedjor och logistik, och de använder logistik som en av nyckelfaktorerna för att öka sina intäkter.

Amazon förbättrar exempelvis hela tiden sina tjänster och erbjudanden genom att kontrollera större delen av värdekedjan. Detta för att se till att konsumenterna är nöjda och se till att man erbjuder bästa möjliga shoppingupplevelse. Och i upplevelsepaketet ingår en bättre samordning av och kontroll över distributionskedjor och logistik.

Omställningen när det gäller distributionskedjor och logistik befinner sig fortfarande i sin linda. Förhoppningen är dock att alla konsumenter inom några år kommer att kunna koordinera sin egen distributionskedja genom fullständig insyn i och automatisering av uppgifter.

Produkterna kommer att tillverkas och levereras vid den tidpunkt och till den plats som kunden förväntar sig. De företag som lyckas ro detta komplexa digitaliserings- och automatiseringsarbete i land kommer att ligga steget före konkurrenterna.

Läs också: Åtta fokusområden för framgångsrika digitala distributionskedjor

Läs också: Nya tekniker ger konkurrensfördelar

Säg din mening

*