Fördelarna med digital tvilling (digital twin) blir mainstream

Digital tvillingteknik blir alltmer populär tack vare uppkomsten av dataanalys, AI och IoT.

Digitala tvillingar gör det möjligt att skapa en appbaserad representation av ett fysiskt objekt, som – med hjälp av en mängd sensorer inom det fysiska objektet – kan användas för att övervaka objektets hälsa, rörelser, plats och andra tillämpliga förhållanden.

Ta till exempel en bil. Data som samlas in av sensorer i bilen kan användas för att skapa en digital kopia eller digital tvilling av bilen på en fjärrdator. Tvillingen ger sedan en realtidsförståelse av fordonets status, som plats, motorprestanda, bränsleförbrukning, temperatur eller till och med däcktryck.

tillverkningsindustrin har den här tekniken historiskt använts inom ingenjörskonsten. Idag sprider den sig dock snabbt in i andra affärsområden.

Anledningen? Digital tvillingtenik kan hjälpa företag att bättre utnyttja IoT-enheter och tillhörande data. Det ger också en rad ytterligare effektivitetsfördelar, från företags beslutsfattande till organisatoriska affärsprocesser.

Ett belysande exempel: Enligt konsultfirman Gartner använder 13 procent av organisationerna som implementerar IoT-projekt redan digitala tvillingar och ytterligare 62 procent är antingen på väg att etablera digital tvillinganvändning eller planerar aktivt att göra det. Ur ett ekonomiskt perspektiv, enligt Juniper Research, förväntas intäkterna från digitala tvillingar nå 13 miljarder dollar senast 2023, upp från en uppskattning på 9,8 miljarder dollar 2019.

Låt oss ta en närmare titt på några konkreta fördelar:

Effektivitetsvinster

Först och främst kan digitala tvillingar bidra till att förbättra effektiviteten. Kanske producerar en enhet i er företagsmiljö data som en rad applikationer i olika avdelningar kräver. Om enheten har en digital tvilling kan applikationer som kräver data helt enkelt fråga tvillingen och låta den ursprungliga fysiska enheten fortsätta arbeta utan avbrott.

Vi kan ta konceptet ännu längre. Enligt en rapport tidigare i år från Gartner, “När man kombinerar tvillingdata med affärsregler, optimeringsalgoritmer eller andra föreskrivna analytiska tekniker kan digitala tvillingar stödja mänskliga beslut eller till och med automatisera beslutsfattande” (How Digital Twins Simplify the IoT).

Du kan till exempel skapa en digital tvilling av hela din organisation – inklusive affärsregler och organisationsprocesser – och sedan utföra scenarier med implementering av potentiella prestandaförbättringar på tvillingen, och på så sätt förstå vilken påverkan det har på företaget innan några faktiska implementeringar gjorts.

En del organisationer som ligger i framkant tar effektivitetskonceptet vidare genom att integrera sina digitala tvillingar med annan teknik. Genom att införliva dessa digitala instanser och tillämpa AI och avancerad analytisk teknik, skapar företags verksamhetscentra prestandetrender och standardvärden; vilket förbättrar underhåll, spårning och hantering av tillgångar och inkorporerar automatisering i nästan alla affärsprocesser.

Det sista hindret är borta

Ett av få hinder för att ta digital tvilling i bruk är svårigheten med att skapa tvillinginstansen. Det är en komplex process som kräver en unik kompetensuppsättning. Så när marknadspotentialen växer i tvåsiffrig takt, vänder sig organisationer till ledande teknikleverantörer för support.

Teknikföretag har börjat erbjuda plattformar för digitala tvillingar. Enligt en teknikleverantör är, “Digitala tvillingar en IoT-tjänst” som “hjälper till att skapa omfattande modeller av fysiska miljöer” och “skapar rumsliga intelligensgrafer för att modellera förhållanden och interaktioner mellan människor, platser och enheter.” Den här sortens duplikat låter dig fråga efter data från en fysisk plats snarare än från disparata sensorer, så att återanvändbara, mycket skalbara, rumsligt medvetna upplevelser kan byggas för att länka strömmande data över den fysiska och digitala världen.

Varefter fler organisationer går mot digital tvillingteknik och stora spelare redan är med i matchen, kan du förvänta dig att den här tekniken mycket snabbt blir mainstream.

Läs också: Projicerad förstärkt verklighet: Augmented reality utan headset

Läs också: Att säkra hybrid-it: Fem principer för att slutföra övergången

Säg din mening

*