Vad kännetecknar ett framgångsrikt digitalt projekt?

Vad är ett framgångsrikt digitalt projekt? Klicka här för att få svaret.

Digital transformation handlar inte bara om tekniska förändringar; det handlar om kulturella förändringar.

Och enligt Dan Hushon, vice ordförande och IT-chef hos DXC Technology, är det företagen med en kultur bestående av experimentation som blomstrar.

“När jag studerar dagens digitala projekt tenderar de att ha en egenskap som verkligen är viktig,” säger Hushon, “och det är att det finns ett slutmål, men väldigt få instruktioner om hur man ska komma dit.”

Förmågan att experimentera, lära och dela, för att sen repetera i stor skala, är vitalt.

“Det som är viktigt för styrelsen att börja inse,” säger Hushon, “är att det faktiskt inte existerar någon roadmap. Det finns en vägpunkt i horisonten som ni siktar mot och du låter människor prova olika färdvägar för att komma närmare den horisonten innan du börjar lösa effektivitetsproblem.”

För att komma till slutmålet så snabbt som möjligt måste teamen använda inlärandet som de har uppnått där de har misslyckats och där de lyckats och sedan dela den kunskapen med resten av företaget.

På så sätt kan det som de har dragit lärdomar av, användas för att skapa en gemensam praxis för alla team.

“Det som verkligen gör att din produkt står ut,” säger Hushon,”har nästan uteslutande att göra med experimentering.”

Säg din mening

*