Nord-Lock Group: Så ska molnet stötta framtida expansion och förvärv

Det internationella bolaget Nord-Lock Group har påbörjat en digitaliseringsresa och rustar sig för att möta en framtid med ökad automatisering, komplexa projekt och utökat samarbete mellan B2B-verksamheter. Samtidigt ska verksamheten understötta framtida expansion och förvärv. Vi har intervjuat Sebastian Svärdebrant, CIO på Nord-Lock Group. 

Nord-Lock Group är ett internationellt bolag inom skruvsäkringsbranschen. Verksamheten tillverkar ett antal olika produkter som bland annat används inom kraft-, transport-, gruv-, tillverkning- och rymdindustrin. Bland Nord-Lock Groups kunder återfinns verksamheter som General Electric, Vestas, Sandvik, Tesla och SpaceX.

I den här artikeln berättar Nord-Lock Groups CIO Sebastian Svärdebrant om hur molnplattformen Microsoft Dynamics 365 ska rusta bolaget för att möta en framtid med ökad automatisering, komplexa projekt och utökat samarbete mellan B2B-verksamheter. Något som är avgörande för att lyckas med framtida expansion och förvärv.

Utgångsläget: Flera affärssystem, inget analysverktyg eller CRM-system

Tidigare har bolagen inom Nord-Lock Group använt olika affärssystem. För att kunna understötta framtida expansion och förvärv har bolaget valt att skapa en koncerngemensam molnplattform som gör det möjligt att optimera säljprocesserna.

– Den stora utmaningen för oss har varit att vi är ett globalt företag med ett globalt fotavtryck. Vi finns i ett tjugotal länder med sex tillverkande enheter och ett tjugotal säljbolag. Dessa har tidigare använt olika affärssystem, något som medfört att det varit svårt att implementera ett analysverktyg och CRM-system för att understötta säljprocessen. Därför tog vi beslutet att implementera en koncerngemensam molnplattform, inleder Sebastian Svärdebrant, CIO på Nord-Lock Group.

Med hjälp av molnet rustar vi oss för en framtid med ökad automatisering, komplexa projekt och utökat samarbete mellan B2B-verksamheter. Sebastian Svärdebrant, CIO på Nord-Lock Group

Automatisering, komplexa projekt och utökat samarbete mellan B2B-verksamheter

Nord-Lock Group drivs att satsa på digitalisering på grund av möjligheten att automatisera sina tillverkningsprocesser tillsammans med produktdesign, från kundens efterfrågan till färdig produkt.

Samtidigt ser Sebastian Svärdebrant att det finns ett ökat behov för verksamheten att kunna utnyttja nya kanaler för samarbete med kunder. Han spår att användning av sociala medier inom business to business kommer att öka dramatiskt, speciellt med ökad utbredning av molntjänster såsom Microsoft Dynamics 365.

I framtiden tror han att 3D-printing kommer att finnas på varje kontor och att tillverkning on demand blir en del av vardagen. Sebastian Svärdebrant spår också att antalet komplexa projekt som innebär ökade krav på B2B-samarbeten kommer att öka, precis som utbredningen av automatisering.

– För att möta framtiden stöttar vi oss på vår branschkunskap och den tekniska kompetensen som vi besitter. Det öppna och flexibla system som vi implementerar kommer också att hjälpa oss att möta den nya verkligheten som vi står inför, säger Sebastian Svärdebrant.

Vi anpassar hellre våra processer och sättet vi arbetar på än att ändra på systemet. Sebastian Svärdebrant, CIO på Nord-Lock Group

Molnet- en viktig kugge för Nord-Lock Group

En förutsättning för att lyckas med digitaliseringsresan är en koncerngemensam molnplattform. CIO:n menar också att det blir allt viktigare med samarbeten mellan olika produktionsenheter, dels för att kunna nyttja produktionskapaciteten optimalt, men också när det kommer till den tekniska designen.

– Med hjälp av molnet kan vi bygga koncerngemensamma processer samt växa genom förvärv och expansion på ett snabbt och flexibelt sätt. Det gäller såväl nya produktionsenheter som produkter, säger Sebastian Svärdebrant.

Kraven du ska ställa på din molnpartner:

  • Säkerställ att ni har en samsyn på implementationsmetodik
  • Se till att din partner har djup teknisk kompetens
  • Försäkra dig om att partnern följer den tekniska utvecklingen inom plattformen du använder

Intakt system ger utrymme att fokusera på kunden och kärnverksamheten

Verksamhetens strategi är att inte förändra systemet, utan istället anpassa sina processer efter standard och därmed behålla det intakt. Standardisering som ledstjärna har genomsyrat hela projektet. Även när det gäller valet av molnpartner var det viktigt att ha en samsyn på implementationsmetodik.

– Med molnplattformen som möjliggör koncerngemensamma processer får vi en 360-gradersvy över kundens affär och behov. Det är en framgångsfaktor för oss. Automatisering och digitalisering gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet, avslutar Sebastian Svärdebrant.

Bolaget har fram tills nu migrerat en produktionsenhet i Nordamerika och även stora delar av den europeiska marknaden. Resterande enheter står nu på tur under året. Målet är att vara färdig under 2018.

Ta reda på möjligheterna med Microsoft Dynamics 365

Säg din mening

*