Så här får du en framgångsrik implementering av IT-projekt

En snabbare och mer framgångsrik implementering av stora IT-projekt är möjlig. Så här gör du.

Även om många IT-partners och ERP-leverantörer utvecklar nya acceleratorer för implementering i form av projektmodeller, processbeskrivningar o.s.v., ser vi fortfarande en marknad med samma förhållande mellan licenser och kostnader för IT-implementering.

Under flera år har det kostat 2–3 kronor att implementera 1 licenskrona. En fråga som IT-branschen stått inför i många år är:

“När kommer vi att kunna implementera stora IT-projekt billigare, snabbare och med mindre nertid för kundengagemang?”

Man skulle kunna tro att det inte har skett någon utveckling under de senaste åren, men så är inte fallet.

Använd tekniken som vägvisare

Implementering av ERP har generellt sett inte blivit billigare, eftersom IT-partners inte har utmanat sina kunder tillräckligt när det gäller valet av implementeringsmetod.

Oftast ser vi att större IT-projekt implementeras baserat på den traditionella vattenfallsmetoden med analys, design, utveckling och implementering.

Metoden är känd som den affärsdrivna teknikutvecklingsmodellen, där vi normalt sett landar i lösningar som är specialanpassade för det enskilda företaget.

I stället bör företagen låta tekniken styra möjligheterna, vilket gör att projektfokus flyttas till en teknikdriven affärsutvecklingsmodell. Resultatet blir kortare implementeringstid, snabbare ROI, markant lägre risk och sammantaget billigare IT-projekt.

Microsoft Dynamics 365 gör det bäst och billigast

Förutsättningen för att vi ska lyckas är dock att både vi och kunderna accepterar att det är tekniken som kan och bör sätta dagordningen för de lösningar vi implementerar.

Den här metoden har blivit möjlig tack vare att affärslösningar som ERP, CEM med flera har genomgått en explosiv utveckling de senaste fem åren. Idag levereras de med en lång rad funktioner som överskrider de flesta företagens behov när det gäller system- och affärsstöd.

Ta till exempel Dynamics 365, där Microsoft har gett kunderna en plattform som fullt ut stöttar företagets digitala resa, med tillgång till en rad lösningar inom bland annat finansiering, SCM, CEM, maskininlärning, PowerApps, PowerBI, AI och Analytics.

DXC implementerar 9 av 10 ERP/CEM-lösningar och liknande lösningar baserat på en teknikdriven affärsutvecklings- och implementeringsmetod. Genom den här strategin har vi lyckats implementera Dynamics 365 med följande resultat:

  • Riskerna i projekten har minskat markant
  • Resursinsatsen som kunden ska leverera har halverats
  • ROI för projekten har blivit kortare

Det är därmed möjligt att implementera stora IT-projekt billigare, snabbare och med mindre kunddeltagande. Det handlar bara om att välja rätt IT-partner och rätt implementeringsmetod.

Kontakta ERP-experten John T. Hummelgaard, eller läs mer om DXC Eclipse här.

Läs också: Att fylla AI-talangluckan

Läs också: Q&A: Shells IT-chef Harry de Grijs om digital transformation

Säg din mening

*