3 steg för att ta kontroll över IoT-kaoset på arbetet

Det finns gott om domedagsprofetior kring de många riskerna med att koppla IoT till företaget. Här följer 3 steg för att ta kontroll över dem.

Om du ansluter IoT-enheter till företaget öppnar du Pandoras ask. Det är bara en av alla domedagsprofetior kring de många farorna och säkerhetsriskerna med IoT.

Själva antalet enheter som ansluts och mängden data de genererar är häpnadsväckande. Det får ”bring-your-own-device”-fenomenet (BYOD) vi upplevde strax efter att iPhone släpptes för första gången att framstå som obetydligt.

IoT och den Industri 4.0-revolution det driver fram medför en omvälvande förändring av hur produkterna tillverkas. Den här fjärde revolutionen utfärdar stora löften, från ökad produktivitet till ökad drifteffektivitet och ökade vinstmarginaler genom färre avbrott. Men med beräkningar som pekar mot så många som 75 miljarder anslutna enheter till 2025 väntar en betydande utmaning när det gäller enhetshantering.

BYOD-explosionen visade sig vara en katalysator för hantering av mobila enheter (Mobile Device Management – MDM), som syftar till att lösa behoven hos de företag som måste brottas med alla dessa enheter. När sedan konsumentmarknaden växte i både skala och mångsidighet blev ytterligare data, appar och enheter nästa nyhet. För varje skifte uppstod samma problem, från att på ett säkert sätt ansluta enheten till företaget till förmågan att konfigurera, uppdatera, övervaka och avveckla enheten. MDM blev till hantering av företagsmobilitet (Enterprise Mobility Management – EMM) och sedan till samlad slutpunktshantering (Unified Endpoint Management – UEM).

Ersätt IoT-kaoset med metodik

Antalet anslutna enheter i den här revolutionen är oöverträffat, men företagen behöver inte vara rädda att famla i mörkret. De kan använda en trestegsprocess för att börja utveckla en smart arbetsplats:

1. Definiera verksamhetsproblemet. Fråga dig själv om överdrivna avbrott i produktionen ger sämre vinstmarginaler på grund av oförutsett underhåll och reparationer. Är de befintliga resurserna ansträngda på grund av efterlevnadskrav, så att produktionstiden och vinstmarginalerna försämras? Påverkar inventarieförluster produktionstiderna och kostnaderna på grund av problem med resursernas synlighet? Ett annat problem kan vara säkerhet på arbetsplatsen och vem som är ansvarig vid olika slags tillbud.

2. Fastställ vilka data som behöver samlas in för att lösa de definierade verksamhetsproblemen. Information du bör överväga är plats, temperatur, vibrationer, tryck och hastighet.

3. Undersök vilka enheter eller saker som kan samla in data. Den kritiska punkten i undersökningen är att tillämpa samma metoder som i snart 20 år har använts för att på ett säkert sätt ansluta traditionella slutpunktsenheter som mobiltelefoner och bärbara datorer till företaget. Kan de valda enheterna anslutas eller provisioneras på ett säkert sätt? Går enheterna att konfigurera, uppdatera, övervaka och ta bort när de väl har anslutits? Ett positivt svar här ger stora fördelar när projektet väl påbörjas genom en minskning av säkerhets- och datariskerna.

Den här trestegsmetoden är inte avsedd att minimera komplexiteten hos IoT, eftersom det finns särskilda överväganden för att projekten ska lyckas. Omfattningen av införandet av anslutna enheter måste hanteras noga av personal som är bekant med integrering av operativ teknik under alla projektets livscykler.

Tillämpa lärdomar

Det finns bara en handfull plattformar som kan hantera mångfalden och omfattningen av dagens IoT-revolution på ett tillräckligt bra sätt. Därför är det avgörande att definiera projektets omfattning och önskade resultat, så att arbetsplatsens IoT-lösning kan ge den bandbredd du behöver. Fokusera inte på antalet uppkopplade enheter, oavsett om det handlar om 25 miljarder, 75 miljarder eller ens en biljard.

Att överbrygga ledningsklyftan mellan traditionella slutpunkter och den nya Edge-databehandlingen behöver inte innebära ett kliv ut i det okända. Principerna finns kvar och de metoder för att hantera enheter som har använts under de två senaste årtiondena kan tillämpas även i en allt mer uppkopplad värld.

Läs också: Rätt vägval för ditt IoT-äventyr

Läs också: Sensorer gör industrin smartare

Säg din mening

*