3 tips för att revolutionera ditt utvecklingsteam

Om du vill att din organisation ska nå större framgångar både med kunder och internt, måste du utveckla utvecklingsteamet.

Vad tänker du på när du hör ordet utvecklare?

Du kanske tänker på en grupp tekniker som sitter längst bak i ett hörn och pratar – och äter lunch – som en isolerad grupp. Du kanske tänker på en grupp människor som inte riktigt förstår hur de ska kommunicera eller samarbeta med andra, och som inte har förståelse för verksamheten.

Då är det dags att tänka om. Verkligheten är att i dagens affärsmiljö är utvecklingsteamets framgångar lika med företagets framgångar. Det här teamet ligger bakom nästan varje aspekt av kundframgångarna samt det mesta av företagets dagliga verksamhet. Trots detta har allt för många företag inte utvecklat sina utvecklingsteam så att de kan vara mer aktiva och engagerade i företaget som helhet.

Detta är ett misstag. Om du vill att din organisation ska nå större framgångar både med kunder och internt, måste du utveckla utvecklingsteamet.

Varför förändra?

Fundera på några av de största utmaningarna för dagens utvecklingsteam.

Enligt State of Software Development in 2019, en rapport från utvecklingsföretaget Coding Sans Ltd., är den främsta orsaken till leveransproblem för teamet orealistiska förväntningar, tätt följt av en brist på tydligt definierade leverabler.

Tänk dig vilken skillnad det skulle göra om en representant från utvecklingsteamet redan från början deltog i mötet med kunden, satte upp förväntningar och aktivt bidrog till att ta fram leverabler och tidsplaner.

Gå ett steg längre och tänk dig att representanten har varit delaktig i verksamheten, och mer specifikt vilken inverkan de projekt som är under utveckling har på företaget. Detta skulle i hög grad avhjälpa den största övergripande utmaning som undersökningens deltagare angett avseende utvecklingen av programvara: kapacitet. Om en teammedlem hade deltagit i projektplaneringen skulle transparensen kring arbetsbelastningen vara betydligt större.

En av de största utmaningar som utvecklarna ställs inför vid programutveckling är enligt rapporten att dela kunskaper. Detta är ett gammalt problem som är ett direkt resultat av de kunskapssilos som företagen har skapat under årtionden. Även om många har börjat bryta ned dessa silos släpar utvecklingen fortfarande efter.

Det finns två typer av silos som måste rivas:

(1) de som separerar utvecklingsteamet från resten av organisationen, och

(2) de som separerar färdigheter inom själva teamet. Inom teamet fungerar exempelvis säkerhet och kvalitetssäkring (QA) mest effektivt när de samordnas med andra processer under utvecklingsprocessen – snarare än i efterhand.

Hur förändringen går till

Att identifiera värdet av att revolutionera utvecklingsteamet är en sak, att verkligen genomföra det är en helt annan.

Hur kommer du igång? Följ dessa tre tips:

1. Börja med samarbete inom teamet. Teamet bör innehålla affärsanalytiker, systemarkitekter, säkerhetsspecialister, ETL-utvecklare (Extract, Transform, Load) och QA-analytiker, samt andra kompetenser som ofta anses vara separata från teamet. Ett enda utvecklingsteam bör innehålla alla tvärfunktionella kompetenser. Detta skapar inte bara ett helhetsperspektiv, utan ökar också empatin – och kunskapsdelningen.

2. När samarbetet har börjat övergår du till inkludering. Välj en ansvarig för utvecklingsteamet och börja bjuda in den representanten till företagets planeringsmöten, projektplaneringsmöten och kundmöten. Överväg att ta med två eller tre representanter med olika kompetenser för att säkerställa full representation för teamets ansvarsområden, så att varje tidigare silo får en röst.

3. När processen väl är igång ger du teamet större behörighet att fatta oberoende beslut och möjlighet att arbeta med andra grupper i företaget, till exempel verksamhetsteamet.

Värdet av förändringen

Allt eftersom tekniken utvecklas, utvecklas teknikteamen. Vilket värde har detta för din organisation?
Du kan inte bara undvika de mest kritiska utmaningar som utvecklingsteamen står inför idag, utan får dessutom ytterligare fördelar.

Den viktigaste av dessa är ökat ansvarstagande. När alla arbetar självständigt är det alldeles för enkelt att peka finger eller skylla på andra. När alla delar på arbetet, delar alla på ansvaret. Är inte det slutmålet?

Läs också: Q&A: Shells IT-chef Harry de Grijs om digital transformation

Läs också: Tre utmaningar för it-chefer

Säg din mening

*