Smarta fabriker: Deras tid har kommit

Industri 4.0-teknik som IIoT, analytics och robotics är så prisvärda att det är möjligt för de flesta tillverkare att få sin egen smarta fabrik.

Ökad produktionskapacitet. Kontrakt som levereras i tid och en verksamhet som växer. Minskade kostnader för produktion och lager. Det här är bara några av fördelarna med den digitala – eller smarta – fabriken. Men varför måste företag digitalisera sina fabriker för att få dessa fördelar?

Tillverkningsindustrin har genomgått tre revolutioner under de senaste 200 åren. Den tredje revolutionen har lett till att elektronisk automatisering och mjukvara ökar produktionseffektiviteten samtidigt som produktionskostnaderna minskas.

Införandet av lean-filosofin, baserad på produktionssystem som Toyota introducerade på 1950-talet, var också en betydande förändring. Med hjälp av dessa framsteg har industrin mött de växande kraven från slutanvändare och aktieägare under många decennier.

Med det sagt fortsätter efterfrågan att växa snabbt, konkurrensen ökar från befintliga konkurrenter och från nya företag som använder omstörtande teknik. Samtidigt implementeras stramare bestämmelser och arbetskraften åldras. För många tillverkningsföretag är behovet av förändring avgörande för fortsatt framgång.

Så varför inte få större produktions- och kostnadsbesparingar med hjälp av befintlig automatisering, mjukvaruprogram och en approach som baseras på lean?

De flesta företag har uttömt användningen av lean i sina processer, främst på grund av bristen på lämpliga, korrekta och flerdimensionella data.

Befintliga mjukvarusystem har blivit dyra, oflexibla, isolerade från andra system och rymmer inte ytterligare datainsamling, big data och advanced analytics.

Därför kan de inte tillhandahålla den flerdimensionella informationen som krävs för intelligent automatisering och intelligent beslutsfattande.

Nästa generation industrimaskiner har inte mognat tillräckligt för att motivera en fullständig utväxling av befintliga industriella kapaciteter.

Detta för oss in på vad som har beskrivits som den fjärde industriella revolutionen, eller Industry 4.0. Det är den aktuella trenden med automatisering och datautbyte inom produktionstekniker.

Trenden sträcker sig bortom fabriken till leveranskedjan, tekniken, underhållet och driften samt till produkterna som konsumenterna använder.

Industry 4.0 möjliggör för tillverkare att på ett överkomligt sätt öka produktionen och kvaliteten och samtidigt minska kostnaderna inom snäva tidsplaner. Detta kommer att eliminera begränsningar och öka kapaciteten i existerande lean-arbetsgrupper och befintlig automatisering.

Begreppet “smart fabrik” tillämpas för att beskriva användningen av Industry 4.0 i produktions- eller monteringslinjer i tillverkningsanläggningar. Det slutgiltiga syftet med en smart fabrik är att automatisera alla funktioner, inklusive – i en del avancerade fall – möjligheten för en konsument att klicka på en köpknapp hemma och att produkten produceras och levereras utan någon mänsklig interaktion.

Du kanske har hört talas om “light outs”-fabriker, som är helt automatiserade och inte kräver människor på plats. Oftast kommer människor fortfarande behövas i en smart fabrik, men deras roller kommer utvecklas från maskinoperatörer och monterare till underhålls- och kunskapsarbetare.

De flesta tillverkare är bara i början av denna resa och har ännu inte förstått hur Industry 4.0 och det smarta fabrikskonceptet kan vara av värde för dem. En del har införlivat hela bredden av Industry 4.0-tekniker, men för bara ett fåtal gynnas deras fabriks övergripande lönsamhet och marknadsandel.

Så varför omfamna konceptet med smart fabrik nu? Svaret ligger i framstegen för specifika tekniker som IIoT (Industrial Internet of Things), sensorer, analytics, robotics, augmented reality, additive manufacturing och cloud computing.

Dessa tekniker revolutionerar inte bara tillverkningsindustrin, utan de har också blivit mer allmängiltiga och därmed mycket prisvärda.

IIoT-plattformar utmanar också de traditionella MES- (Manufacturing Execution System) programvarupaketen, och vissa tillverkare har valt att använda de nya plattformarna istället för MES-programvaran för övervakning och kontroll av komplexa tillverkningssystem och dataflöden.

Marknaden utvecklas snabbt för att kunna ta fram nya processer, integrera dessa tekniker och – inte minst viktigt – ge råd kring hur fördelarna kan förverkligas. Detta betyder att Industry 4.0 har en avgörande betydelse. Och de tillverkare som inte anammar den kommer obönhörligen hamna på efterkälken.

Download guide: Se alla dina möjligheter med Industri 4.0

Läs också: Vill du optimera din produktionsverksamhet?

Säg din mening

*