Blockchain: En game changer för tillverkningsindustrin

Så hjälper Blockchain ditt tillverkningsföretag

En game changer är på gång för produktionsföretag. Blockchain kan öka produktiviteten genom att eliminera fel orsakade av instruktioner och avtal på papper.

När man nämner blockchain, tänker många omedelbart på bitcoin. Även om det används i cryptovalutavärlden, har blockchain som teknik sina egna funktioner och fördelar som kan vara användbara för diverse branscher, särskilt de som involverar många intressenter, bearbetar många kontrakt eller utbyter en stor mängd dokument.

Blockchain inom tillverkningsindustrin

Blockchain kan öka produktiviteten för tillverkningsföretag genom att eliminera fel orsakade av instruktioner och avtal på papper. En tillverkare kanske tror att de har eliminerat detta problem eftersom beställningarna kommer digitalt.

Men när produktionsavdelningen meddelas om vad som behöver tillverkas får fabriksarbetarna vanligtvis beställningen som ett pappersdokument. På så sätt går den digitala trackingen förlorad, vilket lätt kan leda till förväxlingar i beställningen eller till diskrepanser mellan den faktiska statusen i produktionen och den produktionsstatus som registreras i IT-system.

Det är enklare att helt skippa pappersdelen och gå över till ett smart avtal baserat på en blockchain. Genom att göra detta får produktionsavdelningen informationen digitalt, och ledningen kan spåra orderuppfyllelsen digitalt i realtid.

Eller tänk dig att produktionsgolvet har informationen som krävs för att tillverka 200 enheter av en viss produkt. Efter att enheterna har tillverkats kommer produktionskoordinatorerna i slutet av dagen med ett papppersdokument till huvudförmannen. Han måste sedan registrera denna information i systemet som en behandlad order, vilken inte kommer att tacklas förrän följande dag. Alltså kommer fabriken förlora en dag eller två på att få koll på beställningen, dess orderuppfyllande och på den aktuella lagerstatusen för tillgängligt material.

Om du går över från papper till smarta blockchain-avtal, där du enkelt kan definiera alla nödvändiga kategorier, är det mycket lätt att infoga information om produktion och material i realtid och beräkna hur mycket material som finns kvar och hur mycket av den planerade produktionen som har slutförts. Detta gäller även vid fall av uppdelade produktionsanläggningar i enlighet med konceptet Industri 4.0, där enskilda produktionssteg utförs av olika fabriker baserat på avtalsvillkor som utgörs av ett utspritt produktionsekosystem.

Blockchain är ett betydande nytt spektrum av tekniker som förenklar skeenden och inför mer transparens, förtroende och kvalitet i en process. Blockchain kommer inte att helt ersätta befintlig IT-infrastruktur, men det är en bra kompletterande lösning för att registrera och definiera avtal i fall där flera parter och intressenter ingår.

Genom att använda blockchain kan produktionsföretag säkerställa att dessa avtal uppfylls i enlighet med överenskomna villkor och tillhandahålla en oföränderlig dokumentation kring avtalens verkställighet.

Läs mer: Smarta fabriker: Deras tid har kommit

Hämta din guide: Se alla dina möjligheter med Industri 4.0

Säg din mening

*