Q&A: En digital antropologs kunskaper om arbetsplatsen

En digital antropologs kunskaper om arbetsplatsen

Vill du veta hur och varför de moderna arbetsmiljöerna förändras? Fil dr. Caitlin McDonald talar om sin forskning på området och sitt arbete som digital antropolog.

Vad är en digital antropolog och varför bestämde du dig för att bli det?

I grunden är antropologi studien av människor: hur vi beter oss, tänker och agerar, och framför allt hur vi skapar mening tillsammans. De viktigaste egenskaperna för en antropolog är nyfikenhet och empati.

Antropologer vill lära sig mer om människors erfarenheter, och vi är både glada och ödmjuka över att bli inbjudna till andra människors världar. En viktig upptäckt inom antropologin är att vi alla har våra egna versioner av ”normalt”: Något som är brukligt eller självklart i min värld, kan tolkas helt annorlunda av någon annan.

Antropologer får lära sig att lämna sin egen version av vad som är normalt, låta bli att döma och se saker ur många olika synvinklar. I en värld som i allt högre grad påverkas av digitala tekniker, måste antropologer vara särskilt uppmärksamma på hur våra digitala verktyg formar resten av våra liv på arbetet, hemma och i samhället.

Hur kan en digital antropolog hjälpa organisationer förbättra verksamhetens resultat?

Att lära sig tänka som en antropolog kan ha stor inverkan på din verksamhet, genom att beslutsfattarna hela tiden kan uppdatera sin information om vad kunderna vill ha och behöver. Inget kan ersätta att tillbringa tid med kunderna och förstå vad dina produkter och tjänster betyder för dem i deras liv och arbete.

Denna ständiga delaktighet i användarupplevelsen och hur användarnas behov förändras över tiden gör att du kan se vilka små anpassningar som behöver göras och hålla utkik efter stora förändringar som kan vara på väg.

Men det är inte allt. Att lära sig tänka som en antropolog kan också förbättra relationerna på arbetsplatsen, eftersom teammedlemmarna lär sig att upptäcka med ett öppet, nyfiket och medkännande sinnelag, sätta sig in i kollegornas situation och se smärtpunkterna ur deras perspektiv.

Utvecklingen av antropologiska färdigheter kan hjälpa en organisation att:

  • Identifiera möjligheter till innovation genom att förstå kundernas behov
  • Se gamla problem med nya ögon (”vuja de”)
  • Skapa gemensamt genom att behandla kunderna som experter på sina egna upplevelser
  • Sätta Big Data i sitt sammanhang genom att berika numeriska abstraktioner med illustrerande upplevelser.

Du leder ett forskningsprojekt om våra arbetsmiljöer som heter ”Space: The Organizational Frontier”. Varför har du valt det här ämnet?

Som antropolog letar jag alltid efter det oväntade i det vardagliga: Något som verkar ”normalt” eller ”naturligt” för oss och som vi kan se helt annorlunda på om några år. En sak som vi till exempel uppmärksammat är att i kontor med öppna planlösningar använder många arbetare hörlurar inte bara för deras funktionella värde i att ta emot samtal eller lyssna på musik, utan även som en ”stör ej”-skylt för deras kollegor.

Genom att undersöka samverkan mellan de digitala och fysiska arbetsmiljöerna kan vi övervinna några av de risker som företag står inför när de gäller att få innovativa samarbetsverktyg att leva upp till sina möjligheter.

Hur bör företagen anpassa sina arbetsplatser, och varför?

Tack vare de allt mer vanligt förekommande samarbetsteknikerna har informationsarbetarna tillgång till alla verktyg de behöver för kontoret i sina egna fickor. Där det finns Wi-Fi, finns det arbete. Detta innebär att företagen i allt högre grad accepterar distansarbete, flexibelt arbete och varierade arbetstider för de anställda.

Det har stor betydelse för hur vi utformar utrymmen. Golvutrymme är en stor utgift, och företag som kan minska sina hyreskostnader genom att förändra arbetsmönstren kommer att välkomna dessa innovationer.

Men det allt mer asynkrona arbetet har också sina utmaningar: Människor behöver nya vanor, metoder och delad förståelse för etikett så att de på ett effektivt sätt kan dela information, skapa kontakter och i slutänden samarbeta i digitala och fysiska utrymmen.

Kan du beskriva hur organisationer tar fram innovationer på det organisatoriska området?

De mest utmanande organisatoriska enheterna har en blandning av människor som arbetar på samma plats och teammedlemmar som distansarbetar. Det betyder att du måste utveckla strategier för hur ni ska samarbeta öga mot öga, på distans och i de oklara områdena där emellan.

Men fler och fler företag arbetar på det här viset, så det kommer att bli mer och mer vanligt. Den växande övergången till plattformsorganisationer med allt mer flytande gränser mellan producenter och konsumenter, och ökningen av flexibla och kortvariga kontraktsanställningar, innebär också att teamet måste ägna mer uppmärksamhet åt strategier för att ta emot och avveckla medarbetare.

Detta är mycket viktigt för att skapa en känsla av sammanhållning och kontinuitet för teamet.

Läs mer: Modern workplace: Har du rätt kompetens?

Läs mer: Fem nödvändiga egenskaper hos en kraftfull digital arbetsstyrka

Säg din mening

*