Q&A: Globalt energiföretag med skyhöga ambitioner

Uniper är ett av världens yngsta energiföretag. Trots detta har de en mycket ambitiös digital strategi.

Uniper utmärker sig bland andra energiföretag genom att det är ett av de yngsta. Företaget bildades för bara två år sedan som en avknoppning från E.ON. I dag har Uniper omkring 12 000 medarbetare.

Från huvudkontoret i tyska Düsseldorf bedriver Uniper fyra huvudsakliga verksamhetslinjer: elproduktion (vilket innefattar hydroelektricitet, gas, kol och kärnkraft), energiförsäljning och energihandel, energilagring och energitjänster.

It-chefen Damian Bunyan har arbetat för Uniper sedan företaget bildades. Nedan berättar han om deras arbete för att digitalisera ett av världens yngsta energiföretag till år 2025.

Hur ser Unipers digitala strategi ut, och hur viktig är den digitala aspekten för företagets övergripande mission?

I ett europeiskt sammanhang där man strävar efter att bli mer energieffektiva och mer miljömässigt hållbara kommer flera av de saker som i dag driver på mitt företags lönsamhet helt enkelt inte att existera i framtiden. Så att tänka på vilken typ av verksamhet vi bedriver, vilken modell det rör sig om och vilka kunder vi vill betjänar och hur – allt det där är kritiskt för vår mission.

Som It-chef frågar jag mig därför vad jag med hjälp av digitalisering kan göra för att skapa ett företag för framtiden. För att kunna besvara den frågan håller vi just nu på att definiera vår digitala strategi. Vi kallar denna process för Digital 2025, eftersom år 2025 ligger tillräckligt nära i tiden för att kännas verkligt, men samtidigt tillräckligt långt bort för att vi ska tänka på ett annat sätt.

I och med att det här är ett arbete som fortfarande pågår – vilka är era mer omedelbara prioriteringar?

Grundläggande it. Många funderar över vad de kan åstadkomma med blockkedjor, maskininlärning, analyser, algoritmer och så vidare, men om inte grunderna finns ordentligt på plats kommer du garanterat att stöta på problem.

Därför tvingas jag som it-chef investera en hel del i det grundläggande. Även om flera av beståndsdelarna inte är meningsfulla ur ett affärsperspektiv måste jag ändå se till att vi har dem på plats, för då skapar vi en stabil plattform som vi sedan kan bygga alla dessa digitala erbjudanden på.

Jag ägnar därför mycket tid åt att flytta över data till molnet och bort från datacenter, implementera programvarudefinierade nätverk, få ordning på identitetshanteringen och införa en helt ny Windows 10-baserad arbetsmiljö. Många av mina konkurrenter har inte gjort de här sakerna eftersom de inte har kunnat motivera det affärsmässigt.

Uniper har sagt att ni ska digitalisera era kundgränssnitt för att förenkla interaktioner. Vad innebär det?

Vi har två olika typer av kunder. Den ena är de omkring tusen mycket stora företag som köper el och/eller gas från oss. Den andra är folk som driver sina egna energiinfrastrukturer. I båda fallen kan vi interagera med dem på ett mycket mer effektivt sätt med rätt teknik.

För den första gruppen skapar vi verktyg som hjälper dessa stora kunder att bedriva riskhantering på ett mycket smartare sätt. Ibland köper de mer energi än vad de behöver och ibland säljer de mer än vad de har. Det är en stor riskhanteringsfråga.

För den andra gruppen utvecklar vi förebyggande underhåll. Det kan till exempel vara programvara som hjälper dem att hantera sitt underhåll på ett mer prediktivt sätt, en fjärrtekniker som analyserar deras data och ger råd utifrån det eller till och med en tjänst där vi driver anläggningen åt dem.

Innefattar sådant förebyggande underhåll artificiell intelligens eller maskininlärning?

Ja, i allra högsta grad. Som exempel kan vi ta ett kraftverk med en jättestor turbin som är försedd med realtidsgivare. På det viset får man en historik över vad som hände innan det uppstod problem med turbinens funktion.

Då kan man ta denna realtidsinformation, lägga in den i ett analysverktyg och med ganska stor noggrannhet börja förutsäga vilken av turbinens delar som behöver kontrolleras under de kommande dagarna eller veckorna.

Det gör att man kan driva anläggningen på ett mer effektivt sätt, något som är väldigt viktigt inom elproduktion. Och dessutom kan man optimera sina kapitalutgifter.

Allt det här låter dyrt. Hur tänker ni kring finansiering?

Jag har inte tillräckligt med pengar för att genomföra alla projekt jag skulle vilja genomföra. Men jag är ganska tveksam till att koppla samman digitalisering med kostnadsbesparingar, för då vill folk inte samarbeta med mig. Jag kopplar mycket hellre samman digitalisering med effektivitet. Till någon som arbetar med leverantörsskulder skulle jag till exempel säga: ”Genom digitalisering kan jag hjälpa dig att betala en större andel av fakturorna i tid och även identifiera felaktiga fakturor.” Det är ett kraftfullt användningsfall som väcker folks engagemang.

Det är inte längre meningsfullt för mig att veta att vi har en servertillgänglighet på 99,99 procent. Det jag vill veta i dag är hur tillgängliga våra kraftverk är och hur många kunder vi har fakturerat i tid.

När jag har den informationen kan jag mäta hur effektiv vår teknik är i förhållande till nyckeltal. Jag kan leverera vilket IT-projekt som helst. Men företagen måste vara tydliga med vad de verkligen vill ha.

Läs också: Framtidssäkrade IT-lösningar för energibranschen

Säg din mening

*