Förstärkt verklighet möjliggör smart, handfri produktivitet

Förstärkt verklighet möjliggör smart produktivitet utan att använda händerna

Förstärkt verklighet (augmented reality – AR) är mycket mer än bara en häftig leksak. Det är en teknik ute i verkligheten som förändrar hur dina tekniker och din personal on-field reparerar utrustning och hanterar resurser. I den här artikeln får du veta hur olika branscher utnyttjar AR-tekniken.

Teknik för förstärkt verklighet, inklusive smarta glasögon, kopplar upp de anställda till den digitala världen – vilket ökar produktiviteten, effektiviteten och säkerheten på arbetsplatsen. Den här nästa generationens digitala användarupplevelse förvandlar hur anställda utför komplexa uppgifter.

Även om det kan påminna om en scen från The Terminator eller RoboCop är förstärkt verklighet (AR) inte science fiction. Den finns här och nu och kan förändra hur dina medarbetare sammanlänkas.

I kombination med molnbaserade tjänster och mobila applikationer kan den senaste tekniken för AR och wearables ge de anställda avgörande information medan de utför arbetsuppgifter och reparationer – helt utan att de behöver använda händerna.

Tekniken med smart glas har gått snabbt framåt sedan världen trollbands av Google Glass och Glass Explorers 2013. Idag levererar flera återförsäljare smarta glasögon med trådlös teknik, stereoskopiska genomskinliga HD-displayer, röst- och rörelsekontrollerad styrning, HD-kameror och integrerade sensorer.

Dessa enheter har utvecklats till många former av kommersiella wearables och är nu praktiska arbetsverktyg, robusta nog att uppfylla nödvändiga säkerhetsstandarder och tillförlitliga nog för daglig användning. Enheterna håller snabbt på att införas on-field.

Resultatet är en digitalt uppkopplad arbetsstyrka som kan genomföra sina uppgifter mer effektivt, tillbringa mer tid på fabriksgolvet och hålla igång produktionslinjerna med färre störningar. Detta ger minskade avbrott p.g.a. trasig utrustning, lägre driftkostnader för underhåll och ökad affärseffektivitet.

Förstärkt verklighet möjliggör smart produktivitet

Det pågår nu

AR transformerar framtidens arbete. Från infrastruktur, gruvdrift och tillverkning till återförsäljning och underhållning kommer användandet att explodera, samtidigt som företagen förverkligar enorma produktivitetsvinster – i en omfattning vi inte har sett på årtionden. Allt fler företag försöker ta till sig potentialen hos AR, och här ser du se sex sätt på vilka ledande tillverkare använder AR idag:

1. Koppla upp distansarbetare: Företag kan skaffa sig massiva fördelar och effektivisera samarbetet genom att låta en expert se exakt vad de anställda ser och ge dem anvisningar för att genomföra olika uppgifter. Teknikerna på fabriksgolvet kan inspektera maskiner eller kontakta en expert på distans för att åtgärda ett produktionsstopp utan att behöva vänta på att experten ska ta sig till fabriken. Produktiviteten för resurserna kommer att öka som resultat av förbättrad utnyttjandegrad.

2. Hjälpa anställda med komplexa uppgifter: Att använda AR för att illustrera instruktioner på en overlay har visat sig minska felfrekvensen vid montering i tillverkningen med så mycket som 90 procent. Smarta glasögon kan visa exakta instruktioner på arbetsytan och styra teknikern under varje steg, vilket eliminerar förseningar, underlättar samarbetet, minimerar störningarna och optimerar hur arbetsstyrkan leds.

3. Förbättrad lagerhållning och logistik: När effektiv logistik kan omsättas till verkliga vinster har möjligheten att förbättra lagerhållningens effektivitet enorm ekonomisk potential. Smarta glasögon har visat sig ge 15 procents effektivitetsförbättringar i lagerarbetet genom att på ett effektivt sätt guida anställda och undvika misstag.

4. Förbättrad utbildning och övervakning: AR-utbildningspaket möjliggör mycket mer effektiva utbildningsresultat för arbetare som behöver få förståelse för komplicerad utrustning eller riskabla miljöer. Arbetsledare kan också hjälpa och utvärdera personalens förmåga, vilket ger arbetsinsatser av högre kvalitet med färre misstag.

5. Gemensam förståelse för affärsverksamheten: I styrelserummet skapar AR-tekniken överblick på hög nivå över verksamheten och visar exakt vad som händer och var det händer. Tekniken tillåter chefer och planerare att effektivt använda data och analyser i realtid, samtidigt som de förstår exakt vad som händer på verkstadsgolvet. Detta resulterar i bättre operativa beslut inom hela verksamheten.

6. Säkerhet: De anställdas säkerhet är den viktigaste frågan för alla företag, och det är ingen överdrift att säga att AR-enheter räddar liv. Organisationer kan övervaka arbetsplatser i realtid och i hög grad minska de ”nära ögat”-incidenter som så ofta kan leda till dödsfall.

Tekniken för digitalt samarbete som används i AR-lösningar för anställda kan också göra andra tekniska koncept möjliga, inklusive crowdsourcade expertnätverk.

Att samla in idéer från olika grupper, vanligtvis online, för att lösa ett gemensamt problem kan säkerställa att tekniker och fältpersonal alltid har tillgång till den fjärrsupport de behöver.

En expertnätverkstjänst kan också ge fördelar längre fram: Experter kan skapa intelligenta checklistor för nästa generation av AR-medarbetare, och erfarna medarbetare kan bidra med sina kunskaper även efter att de gått ned i arbetstid eller i pension.

Utrusta din arbetsstyrka för den nya verkligheten

Sättet som vi arbetar på förändras. AR-tekniken är redo för arbetsplatserna och finns tillgänglig nu. Företag som inte inför den nya tekniken kommer att få stora nackdelar. De som däremot är tidigt ute kan dra nytta av snabbt ökande produktivitet och konkurrensfördelarna som det ger. För att bli globalt konkurrenskraftig måste arbetsstyrkan vara försedd med rätt verktyg.

Hämta din guide: Kan ni dra nytta av nästa generations kontextmedvetna teknik? Läs ”Hur Industri 4.0 påverkar er verksamhet” om du vill veta mer.

Läs mer: 5 områden där AR kan göra skillnad

Säg din mening

*