Övervinner du hindren för affärstransformation?

Övervinner du hindren för affärstransformationen?

Vägen till affärstransformation är full av fällor. Här följer några tips som hjälper dig att undvika dem.

När det gäller den affärstransformation som många företag genomför … hur går det egentligen med den? Gör företagen verkligen framsteg mot målen med transformationen, eller har de fastnat i ett vänteläge? Är de frälsta eller tvivlare? Ledare eller följare?

Enligt vår senaste globala undersökning bland företagsledare, Connecting digital islands: Bridging the business transformation gap”, verkar svaret vara ”ja”. Om det låter komplicerat, beror det på att det är komplicerat.

Studien, en global undersökning bland 1 186 chefer som genomfördes av DXC Technology och Leading Edge Forum, visade att även om cheferna förstår fördelarna med transformationen och gör framsteg, har många fortfarande svårt med både de kulturella och tekniska förändringarna.

En stor andel av de svarande (79 %) sade till exempel att de försöker använda den digitala tekniken för att bli marknadsledande. Bra. Det är ett framsteg.

Ändå säger två tredjedelar (66 %) att de uppdragskritiska affärssystemen är så komplicerade att man drar sig för att förändra dem. Detta tyder på att de inte är moderniserade eller positionerade för framgång. Dessutom håller 62 % med om eller håller verkligen med om att de saknar en gemensam uppsättning verktyg och plattformar för hela organisationen.

Vad ligger bakom dessa motsägelsefulla svar? Isolerade affärsenheter inom företaget arbetar kanske med rätt teknik, men deras mål skiljer sig från företaget som helhet. Dessa skillnader resulterar i ”digitala öar”.

Problem med förändringar av ledarskap och kultur, till exempel motvilja mot att införa en idé från en annan affärsenhet, gör det extra svårt att ta fram en strategi som främjar företagets transformationsplaner inom alla områden.

Men det finns tydliga steg ett företag kan använda för att övervinna dessa hinder och skapa en förenad vision och strategi för transformationen. Här följer fyra idéer:

1. Utveckla chefer för det 21:a århundradet

Om de största hindren för framsteg är kulturella innebär det att ledarskap är ett område där företagen måste fokusera sina insatser för att säkerställa att de kan förverkliga den vision för transformationen som så många av dem tydligt har börjat se.

Detta kräver insikt om att transformationen kommer att överskrida gränserna mellan organisationens silos och att alla måste vara delaktiga. Ledare på C-nivå och mellannivå måste vara tekniskt kunniga.

Dessa ledare kan förespråka teknik som kan förbättra företagets snabbhet, smidighet, produktivitet och innovativa fördelar.

2. Förvalta arvet

Ett företag kan tveka att fullt ut omfamna en transformationsstrategi på grund av de investeringar som gjorts i äldre system.

Men det finns en missuppfattning om att digitalisering innebär att kassera befintlig teknik och börja om från början. Det stämmer inte.

Att omge de affärskritiska systemen med tjänstelager, dataåtkomstlager och applikationsgränssnitt kan bevara funktionaliteten hos gamla system och skynda på övergången till en mer modern verksamhet.

Att direkt hantera äldre system och applikationer kan göra dem till en accelerator för framstegen, i stället för hinder som måste övervinnas.

3. Omfamna plattformar och partners

Plattformar kommer att spela en viktig roll för att hjälpa företag att minska kostnaderna och samtidigt öka skalan, tillförlitligheten och säkerheten.

Plattformar hjälper företagen att göra snabba framsteg på sina transformationsresor, skapa nya affärer och leverera innovativa kundupplevelser.

Oavsett bransch kan företag växa snabbare och bli både starkare och tåligare om de använder plattformar för att samla en grupp strategiska partners och leverantörer. Detta kan hjälpa dem att identifiera och reagera på marknadsförändringar snabbare och med större differentiering.

4. Fokusera på data

Data kommer att fortsätta spela en viktig roll vid utvecklingen av nya produkter och skapandet av nya kundupplevelser.

Applikationer för artificiell intelligens och maskininlärning kräver stora uppsättningar data för att ge användbara affärsresultat, oavsett om det gäller att identifiera nya kundinsikter, upptäcka nya trender eller varna för eventuella bedrägerier i en lista med ersättningsärenden. Dessa data kan komma från en lång rad olika källor, både interna och externa.

Partners, plattformar och ekosystem kommer att spela en viktig roll för att skapa datautbyten – med rätt styrning – och uppnå affärsmål som tidigare varit ouppnåeliga.

Dessa datautbyten är ett tecken på mognad. Allt eftersom företagen fortsätter sin transformation går datadelningen från att dela inom företaget till att dela med partners och kunder och till slut att dela med hela marknader. Den här delningen underlättas genom de nya plattformarna.

Att riva hinder och ta till sig digitala möjligheter i form av plattformar och ekosystem hjälper företagen att ta fram bredare transformationsinitiativ som ger hela företaget chans att nå utmärkta affärsresultat.

Vi rekommenderar att du laddar ned undersökningen för att se alla resultat, inklusive analyser och rekommendationer om vilka tekniker och färdigheter samt vilken kultur som behövs för att överbrygga luckan mellan digitala drömmar och digital verklighet på 2020-talet.

Läs mer: Påbörja din digitala transformation här

Läs mer: Fem nödvändiga egenskaper hos en stark digital personalstyrka

Säg din mening

*