Tillverkare av mjölkpulver stärker organisk tillväxt med ERP

En heltäckande ERP-lösning automatiserade Nature One Dairys processer. Resultatet? Högre effektivitet, färre produktionsavbrott och förmåga att på bättre sätt uppfylla kundernas krav.

Nature One Dairy är ett australiensiskt blandnings- och konserveringsföretag som tillverkar högkvalitativa specialprodukter av mjölkpulver från gräsuppfödda australiska kor.

Efter att ha upplevt snabb tillväxt i hemlandet bestämde sig företaget för att marknadsföra sig i närliggande Asien, där trygga, billiga modersmjölksersättningar är mycket efterfrågade, men svåra att få tag på.

Utmaningen med spårning

Att manuellt spåra produkterna på deras väg genom fabriken var tidskrävande och medförde risk för fel på grund av den mänskliga faktorn.

När råvarorna anlände till lagret från leverantörerna loggade arbetarna informationen på papper och överförde den senare till en Excel-databas. Att fördela produkterna inom produktionen och sedan balansera dem i de färdiga produkterna krävde mycket arbete.

Dessutom var personalen tvungen att hela tiden kontrollera lagret för att se till att den verkliga placeringen och mängden matchade databasen.

”När vi fick allt mer att göra började vi integrera många fler produkter och kunder”, förklarar Nature One Dairys vd Nick Dimopoulos.

”Vi upptäckte att det var mycket svårare att använda delvis integrerade system.”

Den idealiska lösningen skulle samordna arbetet hos upp till 15 leverantörer och integrera de fyra viktigaste delarna av verksamheten: råmaterial, bokföring, produktion och registrering av mängden slutprodukter.

En ny metod

Nature One Dairy lade cirka sex månader på att undersöka olika alternativ för lagerhållning, bokföring och andra lösningar innan de bestämde sig för att en heltäckande ERP SMB-lösning bäst skulle uppfylla företagets behov.

Företaget valde DXC Technology för att leverera och anpassa lösningen på grund av deras omfattande erfarenhet.

DXC Oxygen hjälpte till att integrera ERP med Nature One Dairys lagerhanteringssystem. Teamet utförde också en del utvecklingsarbete för att integrera lösningen med sitt Package Code Management-system för utskrift, produktion, räkning och märkning.

Teamet automatiserade processerna så att när råmaterialet anlände, kunde personalen skanna varorna till en kvittens på köpordern i ERP-systemet med en handhållen skanner. Personalen kan nu även ta bilder av produkten och överföra dem så att de automatiskt bifogas kvittensen. När personalen sedan placerar produkterna i lagret registrerar de placeringen med en skanner.

Personalen tilldelar beställningarna och släpper sedan varorna till produktionen med hjälp av en surfplatta som är ansluten till ERP-systemet. Dessa surfplattor används också för att ange produktinformation i systemet när personalen är ute på produktionsgolvet.

När en produkt är färdig används en skanner för att plocka och packa den. Systemet skickar automatiskt produktionssiffror till ERP som ett kvitto och skapar en faktura.

Nature One Dairy vet exakt vilka varor från den färdiga produkten som har tilldelats till vilken kund och om kundens ekonomiska status är godkänd. När systemet släpper ordern kan personalen skanna produkterna när de lastas på lastbilarna för distribution.

”Systemet gör vårt jobb mycket enklare”

Det nya systemet tillförde funktioner till Android-surfplattorna så att de kunde användas för att registrera de många punkterna vid import av produkterna och tillhandahålla livefeeds och direkt inmatning i ERP-databasen. Detta har blivit mycket populärt hos personalen.

”Surfplattorna gör att vi kan röra oss mer och styra och hantera både produktionsinformation och kvalitetsdelen av arbetet, särskilt spårbarheten”, säger Khishaan Karan, Nature One Dairys kvalitetschef (QA), som ansvarar för intern och extern granskning och efterlevnad av standarder.

”Teamet tycker om surfplattorna eftersom vi sparar tid när vi försöker hitta data. Allt hanteras på en plats och vi behöver inte söka igenom mappar och filer.”

Som en ökad QA-fördel kan ERP-systemet vid fel på materialet låsa produkten, så att den inte kan lämna lagret förrän QA-teamet släpper den fri.

På bokföringssidan är back office-hanteringen och fakturafunktionerna inbyggda i ERP-systemet, så att DXC Oxygen kan samordna släppet av de färdiga produkterna med erhållna betalningar.

”Vi kan kontrollera att kunden verkligen gjort sina betalningar eller saldot på kontona innan lagret släpper produkterna från systemet. Vi kan faktiskt hålla kvar produkter i systemet, vilket inte var möjligt tidigare”, förklarar Dimopoulos.

Han berättar att förmågan att hantera råvaror elektroniskt i stället för manuellt har gett smidiga processer, noggrann lagerstyrning och snabba svarstider i produktionen.

Företaget har nu större transparens än tidigare, med kända ledtider för råmaterial och produktion.

”DXC Oxygen har överträffat våra förväntningar”, säger Dimopoulos. ”De agerade mycket snabbt och smidigt för att införliva våra krav i ERP-systemet.”

Produktions- och kvalitetsteam i hela världen, inklusive Shanghai och Singapore, kan få åtkomst till systemet när som helst och se vilka råmaterial som är först in och först ut, vad som har använts, vad som finns tillgängligt och mängden färdiga produkter.

”ERP hjälper definitivt vårt företag att växa, eftersom komplexiteten för de färdiga produkterna och råmaterialen fortsätter att öka när marknaden växer”, säger Dimopoulos.

”Vi har lyckats kombinera fyra delar av verksamheten – mottagning/skanning av råmaterial, bokföring, lagerhållning och produktionsregistrering – i ett system så att de tillsammans kan ge oss en slutprodukt och ett slutantal, vilket inte var möjligt tidigare. Vi har mycket få produktionsavbrott och effektiviteten är mycket hög, vilket gör att vi kan uppfylla kundernas krav på leveransdatum och färdiga produkter. Systemet gör vårt jobb mycket enklare.”

Läs mer: Uppfyll marknadens och kundernas höga krav med våra branschlösningar

Läs mer: Lantmännen Unibake ökar sin konkurrenskraft med standardisering

Säg din mening

*