Globalt energibolag driver Europa genom digital transformation

Globalt energibolag driver Europa genom digital transformation

Uniper är ett globalt energibolag med stora ambitioner. Det tyska bolaget vill ge kunderna skräddarsydda lösningar för komplexa energibehov. Detta uppnår Uniper genom digital transformation.

Uniper, ett ledande energibolag med verksamhet i fler än 40 länder, har tydliga ambitioner: att leverera energi till marknaderna i Europa medan de övergår till en koldioxidsnål framtid, att växa på de lokala råvarumarknaderna och att utveckla energimarknaderna utanför Europa.

Bolagets fokus ligger på att förse kunderna med skräddarsydda lösningar för deras allt mer komplexa energibehov, både i Europa och på andra platser.

Till stöd för de här ambitionerna insåg Uniper att bolaget behövde en digital infrastruktur som kan hjälpa dem att snabbt införa nya produkter och tjänster, hantera en komplex organisation med hundratals leverantörer och reagera effektivt på turbulenta marknader och andra utmaningar för energibranschen i Europa.

Uniper driver kraftverk i sex europeiska länder och Ryssland, och är aktivt på de globala energimarknaderna genom sin verksamhet med handel och tekniktjänster i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

Uniper skapades när den tyska energijätten E.ON avyttrade sina resurser för konventionell energiproduktion och sin globala råvaruverksamhet som ett separat bolag. Bolaget startades 2016 med 13 000 anställda i nio länder – och en föråldrad infrastruktur som under lång tid varit i behov av en digital transformation.

Transformering av IT-verksamheten

Uniper ville modernisera de föråldrade miljöerna, förbättra tjänsternas kvalitet, minska kostnaderna och anpassa leverantörstjänsterna. Detta skulle kräva en digital transformation på strategisk skala – från arbetsplatser till datacenter inom hela verksamheten.

Bolaget vände sig till DXC Technology, som länge arbetat som operativ integratör för E.ON, på grund av DXC:s djupgående förståelse för Unipers problem med föråldrade system och detaljerade plan för att transformera leverantörsverksamheten.

Lösningen skulle omfatta ett helt nytt ekosystem centrerat på prediktiv analys och automatisering. Till att börja med definierade DXC tillsammans med Uniper en vägkarta som tog hänsyn till Unipers IT-strategi och krav.

När transformationen väl påbörjats var nästa steg att integrera IT- och affärsverksamheten i hela ekosystemet genom att förbättra Unipers ServiceNow-implementering och öka affärsvärdet.

Uniper ville standardisera och stabilisera IT-tjänstehanteringen, öka synergieffekterna med affärsenheterna samt ena och hantera IT-upplevelsen för alla leverantörer. ServiceNow positionerades som en grund för att leverera tjänster i hela bolaget.

”Tidigare låg inte fokus på användarupplevelsen. Den fungerade mer enligt principen att en storlek passar alla”, säger Stewart Griffiths, Unipers chef för hantering och integrering av tjänster.

”Vi har skapat en ServiceNow-instans som gör affärsprofilen mer framträdande, särskilt i användarupplevelsen.” Användarna kan nu till exempel gå till en portal för att utföra sysslor som att skicka in ett ärende eller få åtkomst till självhjälp.

Särskild global service desk som bygger på ServiceNow

Uniper har samarbetat nära med DXC för att införa ett oberoende SIAM-lager (Service Integration and Management). Detta lager ska utgöra centralpunkten för exchange-to-exchange-transparens och leverantörsprestanda.

Tillsammans bytte företagen ut de föråldrade processerna för tjänstehantering och konsoliderade och fasade ut tillhörande stödverktyg.

DXC implementerade också en särskild global service desk och en DXC-utformad SIAM-modul för ServiceNow. Modulen innehåller automation och standardiserade processer för att minska riskerna, underlätta integrationen och öka effektiviteten hos Unipers SIAM-tjänster.

Griffiths säger att det nya integrationslagret även hjälper Uniper att skynda på applikationsutvecklingsprocessen genom att göra det enklare att använda DevOps-metoder och agila metoder.

Den strömlinjeformade SIAM-lösningen hjälper nu Uniper att hantera heltäckande processer för flera tjänsteleverantörer, spåra övergripande prestanda och regelefterlevnad – och leverera mer tillförlitliga, flexibla och konsekventa IT-tjänster.

Griffiths menar att det är avgörande att Uniper kan spåra leverantörernas prestanda via ett enda heltäckande system. Bland de största fördelarna finns ökad synlighet och förbättrad rapportering.

”Nu har vi ett system för registrering som många människor och leverantörer interagerar med och som är direkt synligt i verksamheten”, tillägger Griffiths.

Uniper har därmed fått en mer robust heltäckande IT-driftsmodell som samtidigt ger en klart överlägsen användarupplevelse. Uniper kan till exempel utnyttja och styra sin IT bättre än någonsin.

Griffiths berättar att den digitala transformationen är del av den naturliga evolution som gör att en service desk kan stärka verksamheten i stället för att bara svara på samtal, och ser till att företagets globala help desk blir mer proaktiv när det gäller att stärka och stötta affärsprocesserna.

”Nu är det en service desk i ordets rätta bemärkelse”, säger Griffiths.

Innovativ digital arbetsplats

Nyligen bad Uniper att DXC skulle utforma, skapa och driva en innovativ digital arbetsplats som beräknas spara mer än 20 procent av driftskostnaderna över fem år.

Den här nya metoden innebär en stor förändring av hur Uniper hanterar personalens IT-behov och enheter.

Uniper ser den här moderna digitala arbetsplatsen som ett viktigt hjälpmedel för verksamheten och personalen – och det senaste steget i en resa mot digital transformation som kommer att fortsätta.

”DXC har varit avgörande för att hjälpa Uniper skapa en stabil grund i den digitala världen”, säger Griffiths.

”Det handlar om att stötta verksamheten och vår fortsatta resa mot digital transformation.”

Läs mer: Gör ditt företag redo för framtidens energimarknad

Läs mer: Verdo får en konsekvent pipeline med Microsoft Dynamics 365 CRM

Säg din mening

*