Att koppla samman den smarta fabriken med kundupplevelsen

Tillverkare kan vinna stort när de kopplar samman den smarta fabriken med kundupplevelsen.

Förebyggande underhåll är ett tidigt exempel på uppkopplad tillverkning, men det finns större vinster att hämta ur Industri 4.0.

Banbrytande tillverkare som till exempel Kaeser Kompressoren och Lockheed Martin har redan anslutit fysiska produkter till det industriella sakernas internet för att skapa system för förebyggande underhåll och mer tillförlitliga produkter. Kunder har till med erbjudits produkter ”som en tjänst”.

Andra organisationer med många tillgångar inom till exempel gruvnäring, energi och försörjning, olja och gas och kemiska industrier har också börjat eftersträva förbättringar inom områden som utrustningstillförlitlighet.

En undersökning som genomfördes av Deloitte 2018 visade att ”högt uppsatta chefer inom olje- och gassektorn ansåg att det var mer sannolikt att data från tillgångsförvaltningsprogram kunde ge affärsvärde jämfört med andra områden inom smart tillverkning”.

I början av 2019 frågade detta professionella tjänsteföretag samma chefer om hur digital teknik kunde användas på bästa sätt. Då rankade de data från tillgångsförvaltningsprogram lägre än kostnadsminskningar inom underhåll och drift, och även lägre än säkerhetsförbättringar.

I rapporten stod det: ”Att enbart införa tillgångsförvaltningsprogram och digitalisera befintliga processer kommer sannolikt inte att förbättra kärnverksamheten och leda fram till de ekonomiska resultat som cheferna önskar sig (och investerarna kräver)”.

I stället kom undersökningen fram till att den outforskade, transformativa aspekten av digital teknik ansågs vara sammankoppling av olika system inom verksamheten: från ERP, säkerhet och kvalitet till lagerhantering.

Tillverkarnas ständiga strävan efter att dekonstruera tekniksilor och få tillgång till Industri 4.0 är ett ämne som lyfts fram av Wolfgang Lucny, tillverkningsindustrichef för Nord- och Centraleuroparegionen inom DXC Technology.

– Många företag har inte lagt den digitala grunden innan de påbörjar Industri 4.0-projekt, konstaterar Wolfgang Lucny.

– De måste lösa grundläggande faktorer som anslutningsbarhet: hur man kopplar samman maskiner på fabriksgolvet som tillhör olika generationer – föråldrade, halvgamla eller nya.

Mognaden av Industri 4.0 kommer även att innefatta sammankoppling av silor på fabriksgolvet med resten av verksamheten, understryker Wolfgang Lucny:

– Digitala produkter och kundupplevelse som inte backas upp av produktionssystem – det fungerar inte.

DXC har gått ut med sin avsikt att förvärva kundupplevelsespecialisten Luxoft i syfte att förbättra sin
integrationskapacitet mellan fabriksgolv, verksamhet och kundupplevelser, påpekar Wolfgang Lucny.

Under tiden kommer DXC att hjälpa kunderna att utöka sina projekt inom uppkopplad tillverkning genom att säkerställa att förslaget definieras i termer av affärsvärde.

– Allt förmånga [Industri 4.0-relaterade] pilotprojekt drivs nedifrån och upp av nördar som testar den senaste och coolaste tekniken, säger Wolfgang Lucny. – De här projekten kan kanske fungera på teknisk konceptvalideringsnivå, men ger inga bevis för affärsvärdet.

Affärsvärdet ligger oundvikligen i ökad omsättning, högre produktivitet eller en bättre kundupplevelse. Men som Wolfgang Lucny påpekar måste det också definieras av varje enskild tillverkare i form av användarberättelser:

– Det handlar om vilka problem de tror att de kan lösa och hur de kan göra vinster – eller undanröja hinder. Det är detta som Industri 4.0 verkligen kan erbjuda.

Läs också: Tillverkningsindustrins digitala förvandling

Säg din mening

*